Audi connect plug and play – Zásady ochrany soukromí

A. Správce údajů

V těchto Zásadách ochrany soukromí naleznete informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracovává společnost

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1,
85057 Ingolstadt, Německo,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ingolstadtu pod registračním číslem HR B 1 (dále jen „AUDI AG“), a to v rámci používání mobilní aplikace Audi connect plug and play (dále též „aplikace Audi connect plug and play“).

B. Všeobecné informace

I. Shromažďování anonymizovaných údajů

Jednotlivé služby této aplikace můžete užívat, aniž byste nám sdělili svou totožnost. V takovém případě nebudeme shromažďovat, užívat ani jinak zpracovávat žádné Vaše osobní údaje.

II. Služby bez přihlášení

Jestliže budete používat jenom ty služby aplikace, které nevyžadují přihlášení, budou se Vaše údaje ukládat pouze lokálně na Vašem mobilním zařízení. Případy, kdy je k poskytnutí takových služeb potřeba zpracovat jiné údaje, jsou uvedeny v části Individuální služby bez přihlášení (viz níže v části D).

III. Služby s přihlášením

Jestliže budete používat služby, které vyžadují přihlášení, budou se Vaše údaje přenášet na náš datový server, kde budou zpracovány a – podle konkrétní požadované služby – uloženy na Váš uživatelský účet Audi (viz část E).

IV. Geo-služby

Užívání některých z rozmanité škály služeb aplikace Audi connect plug and play (Jízdy, myRewards, Asistenční služba, Servisní partneři, Monitor paliva a Parkování) je podmíněno přenosem geodat. Geodaty se v tomto kontextu rozumí údaje o poloze Vašeho mobilního zařízení. K jejich přenosu dochází až poté, co v aplikaci Audi connect plug and play tuto funkci aktivujete.

V. Sdílení údajů

Osobní údaje sdílíme se třetími stranami, pouze pokud to je nezbytné pro účel plnění smluvního závazku, zejména pro účel poskytnutí služeb. Může se jednat například o zobrazení polohy vozidla na mapě pomocí služby Google Maps společnosti Google Inc. (dále jen „Google“).
Podrobnější informace, jak Google tyto údaje zpracovává, naleznete zde:

VI. Oznámení

Aplikace Audi connect plug and play posílá uživateli na jeho mobilní zařízení (na uzamčenou obrazovku) formou integrovaných informací vybraná oznámení o každém novém statusu nebo i další informace. Výběr zasílaných oznámení lze spravovat v nastavení aplikace.
Zasílání oznámení můžete v nastavení svého mobilního zařízení kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

VII. Audi ID

Abyste mohli využívat tuto službu, potřebujete uživatelský účet AUDI ID, který poskytuje společnost

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1 ,
85057 Ingolstadt, Německo,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ingolstadtu pod registračním číslem HR B 1 (dále též „AUDI AG“).
Audi ID můžete použít k přihlašování k různým službám Audi AG (např. webové stránky a aplikace) nebo ke službám třetích stran (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Nebudete se tak muset pokaždé znovu registrovat a ke službám budete moci přistupovat na základě údajů, které jste zadali při prvním přihlášení do svého Audi ID. Služby se v tom případě propojí s Vaším centrálním Audi ID. Jestliže do svého Audi ID budete chtít přidat službu třetí strany, bude od Vás vyžadován souhlas s užitím osobních údajů uložených na Vašem centrálním uživatelském účtu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). K předání Vašich osobních údajů službě třetí strany dojde, pouze pokud to bude pro poskytnutí služby nezbytné. Pokud s předáním svých osobních údajů ze svého centrálního uživatelského účtu nesouhlasíte, můžete si pro přihlášení k vybrané službě vytvořit samostatné Audi ID.
Použijete-li Audi ID ve spojení se službou třetí strany, dojde k předání Vašich údajů, pouze pokud to pro užití služby třetí strany bude naprosto nezbytné, tj. pokud zpracování Vašich osobních údajů bude nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a příslušnou třetí stranou, pro splnění podmínek předcházejících vzniku smluvního vztahu nebo pokud to budou vyžadovat právní předpisy.
AUDI AG používá k dokončení registrace a k potvrzení souhlasu, který jste při registraci dali, metodu dvojitého potvrzení (double opt-in). To znamená, že Vám na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, zašleme zprávu s výzvou k potvrzení registrace.
Jestliže jste užívání Audi ID a myAudi v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů odsouhlasili, naleznete informace o zpracování údajů v myAudi pod volbou „Účet“ („Account“) a následně pod volbou „Prohlášení o souhlasu“ („Declaration of consent“).
Podrobnější informace naleznete v souhrnných Zásadách ochrany soukromí Audi ID, které jsou dostupné zde:

C. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, a dále v případě, že máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. Obecně platí, že Vaše údaje uchováváme po celou dobu, kdy používáte aplikaci. Jestliže přestanete být aktivní, Vaše údaje po uplynutí 12 měsíců vymažeme, pokud je nezbytně nepotřebujeme pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků.

D. Individuální služby bez přihlášení

Níže naleznete popis jednotlivých služeb, které nevyžadují přihlášení.

I. Jízdy

Aplikace Audi connect plug and play bude po připojení k Audi DataPlug zaznamenávat údaje o jízdě, to znamená, že bude přenášet geodata a bude je lokálně ukládat do Vašeho mobilního zařízení. Ukládají se údaje o trase, datum, čas, počet ujetých kilometrů, trvání jízdy, životnost, průměrná rychlost, maximální rychlost a přibližné náklady na palivo (odvozené ze služby “Monitor paliva”), dále pak informace o hospodárnosti Vašeho stylu jízdy. Tato funkce rovněž vyhodnotí Vaše chování při řízení jako „ekonomické“ nebo „neekonomické“ a na základě údajů o času začátku a konce jízdy, otáčkách motoru, Vašich návycích při zrychlování a brzdění, rychlosti a teplotě chladicího média Vám udělí příslušný počet bodů. Můžete také přidat klasifikaci jízdy v kategoriích „soukromá”, „služební” nebo „dojíždění do práce”. Po skončení jízdy si můžete všechny jízdy prohlédnout, pomocí exportní funkce je exportovat ve formátu souborů PDF, případně je můžete kdykoli vymazat. Pokud jízdu nevymažete, zůstane uložená ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

II. myRewards

Funkce „myRewards“ („Moje odměny“) Vám umožňuje získávat další body navíc k těm, které obdržíte za ekonomický způsob jízdy (viz část D odst. I.). K tomuto účelu jsme pro Vás připravili speciální výzvy. Podle počtu nashromážděných bodů se můžete posouvat na různé úrovně (bronzovou, stříbrnou, zlatou, platinovou). Platnost bodů vyprší uplynutím jednoho roku od jejich získání. Vypršením platnosti bodů ztrácíte nárok na přiznání příslušné úrovně a musíte znovu získat požadovaný počet bodů. Čím vyšší úroveň, tím více bodů potřebujete získat. Sami se rozhodnete, které z odemčených výzev chcete splnit. Můžete současně aktivovat až tři výzvy z různých kategorií. Plnění výzvy můžete přerušit, pokud to je nezbytné k zahájení jiné výzvy. Přitom neztrácíte tu část dřívější výzvy, kterou jste už splnili. Můžete se kdykoli podívat, které úkoly jste splnili. Svou účast ve výzvě můžete kdykoli zrušit. „Objevitelské“ výzvy v kategorii „Discovery“ jsou do určité míry jedinečné: sbíráte při nich body za návštěvu určených míst. K vyhodnocení, zda jste výzvu v kategorii „Discovery“ splnili, musí aplikace Audi connect plug and play použít údaje o Vaší geopoloze. Proto potřebujeme, abyste svou účast ve výzvách kategorie „Discovery“ a s tím související použití údajů o Vaší geopoloze zvlášť odsouhlasili. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení aplikace. Po úspěšném splnění některých výzev můžete aktivovat další výzvu. Všechny výzvy v této kategorii neustále běží na pozadí a používají údaje o Vaší geopoloze k vyhodnocení, nakolik se Vám výzvu daří plnit. Zablokované výzvy můžete sami aktivovat na základě počtu bodů zobrazeného v aplikaci. Při pobytu v jiných zemích (například na dovolené) můžete výměnou za body aktivovat tamní výzvy. Navíc jsme doplnili omezený počet (skrytých) výzev, které nemusíte sami aktivovat. Otevřou se Vám jako překvapení, jakmile splníte příslušná kritéria. Jakmile postoupíte na vyšší úroveň, můžete o tom přes aplikaci informovat svého oblíbeného servisního partnera a obdržet od něj odměnu. To vyžaduje Váš aktivní souhlas (active opt-in). Prodejce po jeho udělení obdrží informaci o Vaší dosažené úrovni spolu s údaji, které se automaticky přenášejí při sjednání návštěvy servisu (E. III. 2.).
Maximální rozsah parametrů používaných k vyhodnocení úspěšného splnění jednotlivých výzev v různých kombinacích: efektivita Vašeho stylu jízdy, vzdálenost, rychlost, chování při zrychlování a brzdění, teplota chladicího média, časové období, destinace, otáčky motoru, rozdíl v nadmořské výšce, počet jízd a informace o doplňování paliva ze služby Monitor paliva. Úspěšně splněné výzvy zůstávají uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části G těchto Zásad ochrany soukromí.

III. Asistenční služba

V případě nouze může uživatel přímo z aplikace Audi connect plug and play volat na tato čísla:
> asistenční služba
> zákaznický servis
Aplikace Vám také nabízí možnost sdílet Vaši polohu s ostatními, např. pomocí textových zpráv nebo e-mailem.
Údaje o poloze lze přenášet, pouze pokud mobilní zařízení dokáže identifikovat platnou polohu a pokud jste v nastavení svého mobilního zařízení aktivovali přenos geodat pro aplikaci Audi connect plug and play. Vytočením telefonního čísla může uživatel navázat hlasové spojení. Během hovoru se přenáší pouze údaj o Vašem telefonním čísle.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části G těchto Zásad ochrany soukromí.

IV. Servisní partner

Pomocí mapy si můžete vybrat oblíbeného servisního partnera, zobrazit kontaktní údaje servisních partnerů a vzdálenost k nim, zahájit telefonní hovor z aplikace Audi connect plug and play a použít navigační software ve svém mobilním zařízení, aby Vás dovedl ke zvolenému servisnímu partnerovi. Servisnímu partnerovi se nebudou automaticky odesílat žádné údaje o Vaší volbě oblíbeného servisního partnera.
Nezbytný je ale přenos geodat, abychom Vám mohli zobrazit servisní partnery v okolí Vaší aktuální polohy. Přenos geodat pro tuto službu můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části G těchto Zásad ochrany soukromí.

V. Podpora

Pokud potřebujete pomoc s aplikací Audi connect plug and play, můžete se obrátit na naši podporu, a to e-mailem nebo telefonicky. Rozhodnete-li se pro e-mail, budou do Vaší e-mailové aplikace odeslána níže uvedená data v podobě předem připraveného textu (pokud jsou uložena v aplikaci Audi connect plug and play):
> země a držitel
> identifikační číslo vozidla (VIN)
> model chytrého telefonu
> kódový název chytrého telefonu (pouze pro zařízení se systémem Android)
> systém a verze chytrého telefonu
> verze aplikace
> sériové číslo DataPlug
> firmware DataPlug
> mapovací tabulka verze DataPlug
Tyto údaje jsou potřebné, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší podporu při řešení Vašeho požadavku a odstraňování potíží s aplikací Audi plug and play. Předem připravený text můžete v e-mailové aplikaci před odesláním upravit. Jen Vy tedy rozhodujete, které údaje chcete podpoře aplikace Audi connect plug and play zpřístupnit. Pokud nás kontaktujete e-mailem, obdržíme kromě výše uvedených informací také údaj o tom, ze které e-mailové adresy se na nás obracíte.
Pomocí volby „Volat podporu“ může uživatel navázat hlasové spojení. Během hovoru se přenáší pouze údaj o Vašem telefonním čísle.
Údaje, které se přenášejí pro účely podpory, společnost AUDI AG vymaže, jakmile vyprší lhůta pro jejich povinné uchovávání (určená v dokumentu Standardy péče o zákazníky AUDI AG/AUDI AG Customer Care Standards).
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

VI. Parkování

Služba „Parkování“ („Parking Space“) ukládá do aplikace Audi connect plug and play poslední známou polohu vozidla a zobrazuje ji na mapě, včetně délky doby parkování. Tato funkce Vám ukáže cestu k místu, kde parkujete, a umožňuje Vám sdílet polohu vozidla s ostatními, např. pomocí textové zprávy nebo e-mailu. Ke zjištění polohy zaparkovaného vozidla je nezbytné, aby se do aplikace Audi connect plug and play okamžitě poté, co se po ukončení jízdy přeruší spojení mezi vozidlem a aplikací, uložily údaje o geopoloze mobilního zařízení. Následně se zjištěná poloha zaparkovaného vozidla zobrazí v mapové sekci služby Google Maps.
Přenos geodat pro tuto službu můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení mobilního zařízení.
Poslední zjištěná poloha zaparkovaného vozidla zůstává uložena ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části G těchto Zásad ochrany soukromí.

E. Individuální služby s přihlášením

Níže naleznete popis jednotlivých služeb, které vyžadují přihlášení.

I. Moje Audi (My Audi)

Jakmile se aplikace Audi connect plug and play propojí s Vaším vozem, na základě identifikačního čísla vozidla (VIN) se pro spárovaný vůz nastaví a aktivuje nový profil. Pokud budete později chtít propojit s aplikací Audi connect plug and play jiný vůz, aplikace pro něj nastaví a aktivuje nový profil. Služba „myAudi“ („Moje Audi“) Vám zobrazí například název vozidla, datum jeho první registrace, registrační značku, datum příští technické kontroly (podle Vašeho určení) a napětí baterie. Dále se zobrazují tyto údaje: model vozu (načtený z VIN), aktuální stav paliva, počet najetých kilometrů a, s Vaším souhlasem, další údaje o vozidle, jako například model, modelový rok, barva karoserie, barva interiéru, a to na základě porovnání VIN s databází Audi. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinky do budoucna. Uživatel také může uložit údaje o pneumatikách vozidla (další informace naleznete v části Pneumatiky). Profily vozidel a s nimi spojené údaje zůstávají uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Dále je k dispozici předpověď požadavků na údržbu a podpora údržby v závislosti na stavu vozidla. Tyto služby vycházejí z naměřených hodnot vozidla a z informací, které jsou o daném vozidle uloženy v interních systémech společnosti AUDI AG.
Nejdříve se z vozidla do interních systémů Audi přenesou údaje o VIN vozidla, uživatelské ID zákazníka a naměřené hodnoty vozidla (např. aktuální stav najetých kilometrů, čas nebo počet kilometrů zbývající do příští servisní prohlídky). Na základě těchto údajů, informací o konkrétním vozidle (např. typ vozu a jeho výbava) a příslušných tabulek údržby, které jsou uloženy v interních systémech AUDI AG, lze stanovit prognózu požadavků na údržbu daného vozidla. Zákazník je následně o zjištěných požadavcích na údržbu informován prostřednictvím aplikace Audi connect plug and play.
Výše popsané zpracování údajů probíhá na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR. Jedná se zejména o tyto zájmy společnosti AUDI AG: zvyšování spokojenosti a loajality zákazníků, optimalizace obchodních procesů, udržitelné zdokonalování produktů a nabídka špičkových služeb.
Zpracováváme a uchováváme pouze ty osobní údaje a jiné s nimi související údaje, které jsou nezbytné pro plnění výše popsané funkce a které lze na základě oprávněných zájmů zpracovávat. Osobní údaje zákazníka vymažeme, jakmile zákazník zahájí proces jejich vymazání z aplikace Audi connect plug and play, nejpozději však po uplynutí tří let. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinky do budoucna. Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.
Jestliže aplikaci Audi connect plug and play propojíte s vozidlem Audi e-tron, dojde k těmto změnám: místo aktuálního stavu paliva se bude zobrazovat aktuální stav baterie.
Pokud máte v nejbližších 30 dnech nebo po ujetí dalších 1 500 kilometrů naplánován servis, zobrazí se Vám příslušné upozornění. Veškerý obsah aplikace Audi connect plug and play vychází z aktuálního aktivního profilu vozidla.
Není-li uvedeno jinak, budou výše uvedené údaje zpracovávány pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

II. Servis a rezervace termínu

Služba „Návštěvy servisu“ („Service Appointments“) Vám umožňuje spravovat sjednané a již absolvované návštěvy servisu lokálně z Vašeho chytrého telefonu.
Díky službě „Návštěvy servisu“ můžete vybranému servisnímu partnerovi odeslat servisní poptávku v záležitosti podle Vaší volby. Podrobnější informace o odesílání servisních poptávek naleznete v části D III.
Služba „Návštěvy servisu“ také umožňuje, abyste do záznamu servisní poptávky ručně zadali termín návštěvy servisu, jakmile Vám jej Váš vybraný servisní partner sdělí. Údaj o zadaném termínu se z aplikace neodesílá do systému společnosti AUDI AG. Pokud ručně zadaný termín v aplikaci Audi connect plug and play změníte nebo vymažete, aplikace o tom nebude informovat Vašeho oblíbeného servisního partnera.
K již absolvovaným návštěvám servisu můžete přidávat obrázky, např. fakturu. Aplikace rovněž umí vytvořit událost v kalendáři Vašeho mobilního zařízení.
Pomocí mapy si můžete vybrat oblíbeného servisního partnera, zobrazit kontaktní údaje servisních partnerů a vzdálenost k nim, zahájit telefonní hovor z aplikace Audi connect plug and play a použít navigační software ve svém mobilním zařízení, aby Vás dovedl ke zvolenému servisnímu partnerovi. Servisnímu partnerovi se nebudou automaticky odesílat žádné údaje o Vaší volbě oblíbeného servisního partnera.
Pokud zadané údaje nevymažete, zůstanou uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Nezbytnou podmínkou je přenos geodat, abychom Vám mohli zobrazit servisní partnery v okolí Vaší aktuální polohy. Přenos geodat pro tuto službu můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

III. Sjednání návštěvy servisu

Dojde-li k vytvoření servisního požadavku na základě intervalů pravidelné údržby spravovaných aplikací Audi connect plug and play (servisní prohlídka nebo výměna oleje) nebo případně na základě výstrah a chybových hlášení, můžete svého preferovaného servisního partnera Audi, kterého máte uloženého v položce menu Návštěvy servisu (Service Appointments), požádat o individuální návrh termínu návštěvy servisu. Můžete postupovat několika způsoby:
Automatické odeslání servisní poptávky: pokud využijete možnost automatického odeslání servisní poptávky pro účely servisní prohlídky a/nebo kontroly a výměny oleje, systém automaticky detekuje zvolený požadavek na údržbu a odešle Vašemu preferovanému servisnímu partnerovi potřebné údaje o vozidle a o zákazníkovi (tj. nemusíte odeslání ručně odsouhlasit).
V případě, že servisní partner nemůže servisní poptávku zpracovat, předá výše uvedené údaje příslušnému prodejci (dovozci) pro Vaši zemi a následně Vám bude nabídnut termín servisu u vhodného servisního partnera. Tento postup je v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu vyhovět Vaší poptávce po sjednání návštěvy servisu, a tak přispět k Vaší spokojenosti.
Ruční odeslání servisní poptávky: pokud v nastavení aplikace Audi connect plug and play nevyužijete funkci automatického odeslání servisní poptávky pro účely servisní prohlídky a/nebo kontroly a výměny oleje a systém detekuje žlutou výstrahu, upozornění na problém s palivem, chybové hlášení a/nebo požadavek na údržbu (servisní prohlídka/olej), můžete zvolit odeslání servisní poptávky zvlášť pro příslušnou žlutou výstrahu, upozornění na problém s palivem, chybové hlášení a/nebo požadavek na údržbu (servisní prohlídka/olej) (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Systém Vašemu preferovanému servisnímu partnerovi Audi odešle potřebné údaje o vozidle a o zákazníkovi, případně je podle potřeby odešle distribuční společnosti nebo call centru, s nimiž Váš servisní partner spolupracuje.
V obou výše popsaných případech se přes datový server AUDI AG odešlou Vašemu preferovanému servisnímu partnerovi Audi tyto údaje:
> identifikační číslo vozidla (VIN)
> popis
> počet najetých kilometrů
> značka / model / modelový rok
> kód motoru
> kód převodovky
> interval údržby – servisní prohlídka
> interval údržby – výměna oleje
> způsob oslovení
> titul
> jméno a příjmení
> telefonní číslo
> adresa e-mailu
Bude-li servisní požadavek detekován na základě červené výstrahy, můžete volat havarijní asistenční službu.
Pokud využijete službu plánování návštěvy servisu v některé z těchto zemí:
> Spojené království
> Itálie
> Japonsko
> Německo
> Francie
> Irsko
> Španělsko
> Česká republika
budou osobní údaje zpracovávané v rámci poskytnutí služby sjednání návštěvy servisu uloženy v cloudovém úložišti, které provozuje společnost Salesforce.com EMEA Limited. Nemůžeme vyloučit, že k informacím bude mít přístup společnost Salesforce.com, Inc., se sídlem v USA. Proto jsme uzavřeli odpovídající standardní smlouvu EU/standardní smluvní doložky (vhodná záruka při zpracování údajů v zemích mimo Evropskou unii). Zpracovávané údaje jsou rovněž chráněny závaznými podnikovými pravidly. Máte právo být při poskytnutí údajů informováni jak o uvedené standardní smlouvě (standardních smluvních doložkách), tak o závazných podnikových pravidlech.
Pokud využijete službu plánování návštěvy servisu v zemích, které nejsou uvedeny na seznamu, budou Vaše údaje zpracovány a uloženy na serveru společnosti AUDI AG a nebudou k nim mít přístup třetí strany.
Podle toho, kterého oblíbeného servisního partnera jste si zvolili, mohou být výše uvedené údaje přenášeny také do země mimo oblast tvořenou Spojeným královstvím a Evropským hospodářským prostorem (EHP). V takových případech jsme uzavřeli odpovídající standardní smlouvu EU/standardní smluvní doložky (vhodná záruka při zpracování údajů v zemích mimo Evropskou unii).
Standardní smlouvu EUl (standardní smluvní doložky) Vám na požádání poskytneme.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

IV. Statistiky

Služba „Statistiky“ („Statistics“) statisticky vyhodnocuje parametry podle Vašeho výběru, např. počet ujetých kilometrů, délku doby řízení nebo průměrnou efektivitu Vašeho stylu jízdy. Pro tyto účely se zaznamenává například datum a čas, odečet ujetých kilometrů a rychlost. Statistiky lze zobrazovat pro různá časová období (den, týden, měsíc, rok). Vyhodnocení je omezeno na údaje uvedené v souvislosti se službami „Jízdy“ (viz část C I.), „Monitor paliva“ (viz část C V.) a „myRewards“ (viz část C II.).
Pokud je aplikace Audi connect plug and play propojena s Vaším vozidlem Audi e-tron, bude vyhodnocení omezeno na údaje uvedené v souvislosti se službami „Jízdy“ (viz část C I.), „Monitor stavu baterie“ (viz část D XII.) a „myRewards“ (viz část C II.).
Doba, po kterou budou údaje uloženy ve Vašem mobilním zařízení, závisí na délce doby jejich uchovávání ve službách, které příslušné údaje poskytly.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

V. Monitor paliva

Služba „Monitor paliva“ („Fuel Monitor“) u mnoha modelů vozidel automaticky detekuje zastávku k doplnění paliva, jakmile se hladina paliva zvýší alespoň o 10 litrů (není-li doplnění paliva detekováno automaticky, můžete je zadat ručně). Tato funkce Vám umožňuje nastavit a uložit přehled zastávek k doplnění paliva, náklady na dotankování a počet ujetých kilometrů. Po připojení aplikace Audi connect plug and play k DataPlug se detekuje přibližná hodnota vyjadřující počet litrů doplněného paliva. Tuto hodnotu můžete kdykoli ručně upravit. Jakmile systém automaticky detekuje zastávku k doplnění paliva, zjistí podle geopolohy Vašeho mobilního zařízení Vaši polohu během zastávky a automaticky ji uloží do služby Monitor paliva. Údaje o poloze lze přenášet, pouze pokud mobilní zařízení dokáže identifikovat platnou polohu a pokud jste v nastavení svého mobilního zařízení aktivovali přenos geodat pro aplikaci Audi connect plug and play. Při ručním zadání zastávky k doplnění paliva můžete adresu uložit sami.
Při poklesu hladiny paliva ve vozidle pod limitní hodnoty 10 litrů a 5 litrů se v aplikaci Audi connect plug and play v sekci „Novinky” zobrazí výzva k doplnění paliva. Kromě toho můžete nastavit, aby se Vám při dosažení určených limitních hodnot zobrazila zpráva na libovolném kompatibilním mobilním zařízení. Stačí v položce menu „Nastavení” („Settings”) aktivovat odesílání zpráv.
Pokud zastávky k doplnění paliva nevymažete, zůstanou uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

VI. Pneumatiky

Služba „Pneumatiky“ („Tires“) Vám umožňuje zadat informace o zvolených aktuálně používaných pneumatikách (zimní / letní / severské / celoroční), např. výrobce pneumatik, počet najetých kilometrů, datum výroby podle DOT kódu nebo termín sjednané návštěvy servisu k výměně pneumatik a upozornění na tuto plánovanou návštěvu. Dále můžete svému zvolenému servisnímu partnerovi Audi odeslat individuální servisní poptávku ke sjednání výměny pneumatik nebo zakoupení nových pneumatik (informace o tom, které údaje v takovém případě předáváme, naleznete v části Sjednání návštěvy servisu).
Pokud jste si aktivovali upozornění, aplikace Audi connect plug and play Vám sjednanou návštěvu servisu k výměně pneumatik připomene.
Pokud údaje o pneumatikách nevymažete, zůstanou uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (GDPR čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b)). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

VII. Zálohování a obnovení dat

Služba „Zálohování a obnovení dat“ („Data Backup & Recovery“) Vás chrání před ztrátou dat a umožňuje Vám například přenést data na jiné mobilní zařízení při ztrátě původního zařízení nebo jeho výměně za nové. Služba dokonce umožňuje přechod mezi operačními systémy iOS a Android.
K tomuto účelu se na serveru AUDI AG vytváří záložní kopie (“Záloha”/“Data Backup”) dat uložených v aplikaci Audi connect plug and play. Kopie slouží k poskytování těchto služeb:
> Jízdy
> myRewards
> Servisní partner
> Servis a plánovaný servis
> Moje Audi
> Statistiky
> Monitor paliva
> Parkování
> Pneumatiky
K témuž účelu se na server AUDI AG přenáší také nastavení aplikace Audi connect plug and play.
Data se přenášejí automaticky během používání aplikace a jsou šifrována ve formátech SSL a HTTPS. Kromě toho si můžete kdykoli vytvořit záložní kopii pomocí volby “Záloha” (“Data Backup”) v nastavení.
Záložní kopii uloženou na serveru AUDI AG můžete smazat pomocí volby “Záloha” (“Data Backup”) a “Ostatní” (“Other Options”) v nastavení aplikace. Vaše záložní kopie bude smazána také v případě, že zrušíte své Audi ID. Data uložená lokálně na Vašem mobilním zařízení tím nebudou nijak dotčena.
Abychom minimalizovali použití Vašich mobilních dat, přenášíme velké datové objemy (od přibližně 100 kB) výhradně přes stávající Wi-Fi připojení. Nejméně jednou denně je generována záložní kopie. Abychom mohli zaručit bezpečnost Vašich údajů, je použití aplikace Audi connect plug and Play umožněno v jednom okamžiku vždy pouze s jedním uživatelským účtem Audi ID a jedním zařízením.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

Datová analýza

AUDI AG se snaží neustále zdokonalovat stávající nabízené produkty a služby a současně vyvíjet nové produkty a služby, vylepšovat reklamu a provádět průzkum trhu pro účely marketingu svých produktů a služeb. K tomu potřebujeme správně vyhodnotit používání stávajících produktů a služeb (analýza). AUDI AG proto k výše uvedeným účelům zpracovává údaje ze záložních kopií obsažené ve službě “Zálohování a obnovení dat” (“Data backup and recovery”). Níže naleznete podrobný popis účelů, povahy a právního základu zpracování těchto údajů.

Extrakce ambientních dat pro účely odpovědnosti za výrobek a terénního pozorování, ověřování záručních nároků a udržování dobrého jména

Společnost AUDI AG je ze zákona povinna sledovat produkty, které uvádí na trh, a to po celou dobu jejich životnosti. Cílem je neprodleně odhalit možné vady a co nejrychleji je odstranit. To obnáší mimo jiné povinnost sledovat produkt a předcházet rizikům.
Kromě toho je pro nás potěšením, když můžeme vyhovět nárokům plynoucím ze stávajících záruk.
Z toho důvodu AUDI AG vždy nejdříve ověří, zda je nárok platný, nebo je vyloučen například v důsledku zásahů do konstrukce vozidla (např. tuning, konverze atd.) provedených majitelem. Platné nároky s Vámi v případě potřeby vyřešíme osobně.
K výše uvedeným účelům zpracováváme tyto údaje:
> VIN
> sériové číslo DataPlug
> verze softwaru DataPlug
> verze databáze DataPlug
> verze aplikace
> země, kde je aplikace instalována
> terminální zařízení
> operační systém
> verze operačního systému
> Audi ID
> datum prvního spárování DataPlug
Údaje zpracováváme v rámci terénního pozorování výhradně proto, abychom mohli rychle identifikovat a odstraňovat bezpečnostní mezery. Zpracování probíhá pouze pro konkrétní účel. Ke splnění oprávněného zájmu zpracovatelů údajů není nutno poskytovat ani zpracovávat žádné další osobní údaje, např. o osobě zákazníka, jeho kontaktní a/nebo jiné údaje, a je výslovně zakázáno, aby zpracovatelé údajů takové údaje obdrželi či zpracovávali. V rámci společnosti AUDI AG mají k osobním údajům přístup pouze osoby, které plní administrativní úkoly úzce související se zpracováním údajů pro uvedený účel. Údaje jsou předávány pouze kompetentním schvalovacím orgánům nebo oddělením odpovědným v rámci společnosti AUDI AG za stahování produktů, jejich výměnu a za opatření v terénu, a to pouze v případě, že orgány AUDI AG odpovědné za bezpečnost produktů nařídí stažení produktu nebo opatření v terénu.
Popsané zpracování Vašich údajů vychází z oprávněného zájmu na provedení terénní analýzy a sledování produktů a je dáno vyvážeností oprávněných zájmů v rámci AUDI AG (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).
Výše uvedené údaje obvykle vymažeme po uplynutí lhůty 5 let.

Zpracování pro účel hodnocení podpory prodeje

Service and sales partners of AUDI AG are to advise their customers on Audi's digital services and support them in the registration with AUDI AG required to use the digital services. This support is rewarded by a bonus system.
S výběrem ze široké škály našich produktů a služeb Vám rádi poradí partneři Audi spolupracující s příslušným distributorem (dovozcem) pro Vaši zemi. Poradenství zahrnuje mimo jiné předvedení, vysvětlení a pomoc s registrací do digitálních služeb AUDI AG. Pro účely hodnocení a výplaty odpovídajících bonusů za popsanou podporu prodeje bude AUDI AG zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména:
> identifikační číslo vozidla (VIN)
> údaje o registraci (země, datum, čas)
> preferovaný partner
a poskytne je příslušnému distributorovi (dovozci) pro Vaši zemi a Vašemu partnerovi Audi, kterého jste si uložili. Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro spárování registrace digitálních produktů a služeb s plněními týkajícími se daného vozidla. Spárování umožní společnosti AUDI AG, distributorovi (dovozci) pro Vaši zemi a Vašemu uloženému partnerovi Audi vypočítat číselné údaje potřebné pro hodnocení poskytnuté podpory prodeje. Nezbytnost tohoto zpracování údajů vychází z ujednání mezi společností AUDI AG, distributorem (dovozcem) pro Vaši zemi a příslušnými partnery Audi.
Výše popsaný systém výkaznictví používají místní dovozci v těchto zemích:

Itálie, Japonsko, Brazílie, Spojené království, Argentina, Mexiko, Německo, Francie, Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Austrálie, Nový Zéland, Česká republika, Švédsko.
V případech, kdy jsou údaje předávány mimo EU a neexistuje odpovídající úroveň jejich ochrany, máme s příjemci údajů uzavřené standardní smluvní doložky EU o předávání údajů.
Vám na požádání poskytneme.
Společnosti zapojené do zpracování údajů jsou vázány smluvním zákazem užití údajů k přímému propojení s konkrétní osobou (týká se např. jmen a e-mailových adres). Za účelem bezpečného zpracování údajů společnost AUDI AG přijala řadu technických a organizačních opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k údajům a jejich zpracování pro jiné než zamýšlené účely.
Popsané zpracování Vašich osobních údajů vychází z našeho oprávněného zájmu hodnotit prodejní podporu poskytovanou distributorem (dovozcem) pro Vaši zemi a Vaším partnerem Audi. Základem pro popsané zpracování je interní posouzení zájmů společností AUDI AG (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).
AUDI AG Vaše pseudonymizované údaje vymaže po uplynutí lhůty 15 měsíců nebo podle ustanovení právních předpisů, například jestliže se účel, pro nějž byly shromážděny, stane neplatným a výmaz není v rozporu s povinností údaje uchovat.

Využití zpracovatelů

Osobní údaje zpracovávané v kontextu analytické činnosti jsou uloženy na webovém cloudovém úložišti, které provozuje společnost Amazon Web Services EMEA SARL. Protože nemůžeme vyloučit možnost, že k Vašim údajům bude mít přístup společnost Amazon Web Services, Inc., se sídlem v USA, uzavřeli jsme odpovídající standardní smlouvu
(vhodné záruky při zpracování údajů v zemích mimo Evropskou unii).

VIII. Podpora

V případě, že potřebujete služby podpory, můžete se obrátit na podporu aplikace Audi plug and play buď odesláním příslušného požadavku, nebo telefonicky. Pokud zvolíte možnost „Odeslat žádost o podporu“ („Send support request“), budou službě podpory aplikace Audi plug and play zpřístupněny níže uvedené údaje (pokud jsou v aplikaci Audi plug and play uloženy), a to za účelem poskytnutí optimální podpory při odstraňování chyb:
> e-mailová adresa
> telefonní číslo
> země a držitel
> model
> identifikační číslo vozidla (VIN)
> model chytrého telefonu
> kódový název chytrého telefonu (pouze pro zařízení se systémem Android)
> systém a verze chytrého telefonu
> verze aplikace
> sériové číslo DataPlug
> firmware DataPlug
> mapovací tabulka verze DataPlug
> popis chyby (pokud uživatel toto pole vyplnil)
Pomocí volby „Volat podporu“ („Call Support“) může uživatel navázat hlasové spojení. Během hovoru se přenáší pouze údaj o Vašem telefonním čísle.
Údaje, které se přenášejí pro účely podpory, společnost AUDI AG vymaže, jakmile vyprší lhůta pro jejich povinné uchovávání (určená v dokumentu Standardy péče o zákazníky AUDI AG/AUDI AG Customer Care Standards).
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

IX. Jízdy

Aplikace Audi connect plug and play bude po připojení k Audi DataPlug přenášet geodata za účelem uložení údajů o jízdě a bude je lokálně ukládat do Vašeho mobilního zařízení. Zaznamenává se trasa, datum, čas, počet ujetých kilometrů, délka doby jízdy, doba řízení, doba stání, průměrná rychlost, maximální rychlost a přibližné náklady na palivo (odvozené ze služby “Monitor paliva”) a dále informace o ekonomičnosti jízdy. K vyhodnocení stylu jízdy jako „efektivního“ nebo „neefektivního“ a k udělení odpovídajícího počtu bodů slouží tyto parametry: čas zahájení a ukončení jízdy, otáčky motoru, chování při zrychlování a brzdění, rychlost a teplota chladicího média. Můžete také přidat klasifikaci jízdy v kategoriích “soukromá”, “služební” nebo “dojíždění do práce”. Po skončení jízdy si můžete všechny jízdy prohlédnout, pomocí exportní funkce je exportovat ve formátu souboru PDF, případně je můžete kdykoli vymazat. Pokud jízdy nevymažete, zůstanou uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

X. Monitor nabíjení

Vozidla e-tron nabízejí službu „Monitor nabíjení“ („Charge monitor“), která dokáže automaticky detekovat proces nabíjení, jakmile dojde ke zvýšení hladiny nabití alespoň o 10 % (není-li proces nabíjení detekován automaticky, můžete jej zadat ručně). Tato funkce Vám umožňuje vytvořit a uložit přehled uskutečněných dobíjení, náklady a počet ujetých kilometrů. Po připojení aplikace Audi connect plug and play k DataPlug bude automaticky detekována přibližná hodnota nabití v procentech. Tuto hodnotu můžete kdykoli ručně upravit. Jakmile systém automaticky detekuje, že probíhá nabíjení, zjistí podle geolokace Vašeho zařízení Vaši polohu v okamžiku nabíjení a automaticky ji uloží do služby „Monitor nabíjení“. Údaje o poloze lze přenášet, pouze pokud mobilní zařízení dokázalo identifikovat platnou polohu a pokud jste v nastavení svého mobilního zařízení aktivovali přenos geodat pro aplikaci Audi connect plug and play. Při ručním zadání procesu nabíjení můžete adresu vložit sami.
Pokud údaje o nabíjení nevymažete, zůstanou uloženy ve Vašem mobilním zařízení až do odinstalování aplikace Audi connect plug and play.
Přenos geodat pro účely této služby můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení aplikace Audi connect plug and play a v nastavení svého mobilního zařízení.
Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely poskytování smluvních služeb popsaných v podmínkách užití (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Podrobné informace o svých právech naleznete v části F těchto Zásad ochrany soukromí.

F. Sledovací nástroje

Adobe Analytics

Aplikace používá k analýze návštěv uživatelů na našich webových stránkách službu Adobe Analytics. Vaše údaje přitom zpracováváme na základě souhlasu, který jste nám udělili (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).
Protože nemůžeme vyloučit možnost přístupu k Vašim údajům prostřednictvím společnosti Adobe Systems Incorporated se sídlem v USA, uzavřeli jsme odpovídající standardní smlouvu
(vhodná záruka při zpracování údajů v zemích mimo Evropskou unii). Máte právo být při poskytnutí údajů o této standardní smlouvě informováni. Standardní smlouvu EU (standardní smluvní doložky) Vám na požádání poskytneme.
Svůj souhlas s výše popsaným zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna (tj. aniž tím bude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním). Chcete-li souhlas odvolat, otevřete na dotykové liště pod volbou „Nastavení a podpora“ („Settings and Support“) položku „Další“ („More“). V sekci „Soukromí“ („Privacy“) otevřete nastavení analytiky. Nyní můžete svůj souhlas s používáním Adobe Analytics odvolat.
Informace uložené na serverech Adobe nelze přímo vysledovat ke konkrétní fyzické osobě, protože Adobe Analytics používáme v tomto nastavení: „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Nastavení „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ zajistí anonymizaci IP adresy předtím, než dojde ke geolokalizaci, a to tak, že posledních osm čísel v IP adrese nahradí nulami. Pro účely statistické analýzy se do sledovacího balíčku vkládá přibližná poloha uživatele, v níž je obsažena úplná IP adresa. Před uložením sledovacího balíčku je tato IP adresa při konfiguraci nastavení „Obfuscate IP-Removed“ nahrazena jednou stálou IP adresou (generická IP adresa). Tímto způsobem dochází k odstranění Vaší IP adresy z uchovávaného datového záznamu.

G. Vaše práva

Vůči společnosti AUDI AG můžete kdykoli bezplatně uplatnit níže uvedená práva. Podrobné informace o uplatnění práv naleznete na této webové stránce:
Právo na přístup: Máte právo vyžádat si od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo vyžádat si k nim přístup. Rovněž si můžete vyžádat kopie svých osobních údajů. Máte právo na informace, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, kterým kategoriím příjemců můžeme Vaše osobní údaje předávat, jakož i na další informace v souladu s čl. 15 GDPR.
Právo na opravu: Máte právo vyžádat si, abychom opravili nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.
Právo na výmaz: Máte právo vyžádat si výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR. O výmaz svých údajů můžete například požádat, jestliže nejsou již potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Dále můžete požádat o výmaz, jestliže jste odvolali souhlas, na jehož základě Vaše osobní údaje zpracováváme.
Právo na omezení zpracování: Máte právo vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 18 GDPR. K tomu může dojít, například jestliže popíráte přesnost osobních údajů. V takovém případě můžete požadovat, aby zpracování bylo omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů.
Právo vznést námitku: Jestliže údaje zpracováváme na základě svého převažujícího oprávněného zájmu nebo jestliže jsou Vaše osobní údaje užívány pro účel přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti jejich zpracování. Námitka je přípustná, pokud je zpracování vedeno veřejným zájmem, důvody výkonu státní správy nebo oprávněným zájmem AUDI AG nebo třetího subjektu. Pokud se rozhodnete vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku, sdělte nám prosím důvody, které Vás k tomu vedou. Kromě toho máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Totéž se týká profilování, pokud se vztahuje k přímému marketingu.
Právo na přenositelnost údajů: V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na plnění smluvního závazku a provádí se automatizovaně, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.
Právo odvolat souhlas: V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, máte právo daný souhlas kdykoli bez udání důvodu odvolat s budoucím účinkem. Odvolání souhlasu můžete provést sami zde:
Právo podat stížnost: Rovněž máte právo podat u dozorového úřadu (např. u Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Německo, resp. u dozorového úřadu v členském státě EU, kde máte své obvyklé bydliště) stížnost proti způsobu, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme.

H. Vaše kontaktní osoba: pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vaší kontaktní osobou pro všechny záležitosti související s ochranou Vašich osobních údajů je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, který Vám také bude nápomocen při uplatňování Vašich práv. Můžete se na něj obrátit na této adrese:
AUDI AG Data Protection Officer
85045 Ingolstadt
Verze: srpen 2021