Audi connect plug and play - Integritetsskyddspolicy

A. Personuppgiftsansvarig

Denna integritetsskyddspolicy är avsedd att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland, införd i den regionala domstolen i Ingolstadts bolagsregister, Tyskland, med organisationsnummer HR B 1 ("AUDI AG"), vid användningen av mobilapplikationen Audi connect plug and play ("Audi connect plug and play Appen").

B. Allmän information

I. Anonym datainsamling

Du kan använda enskilda tjänster i denna applikation utan att informera oss om vem du är. I dessa fall kommer inga personuppgifter att samlas in, behandlas eller användas.

II. Tjänster som inte kräver inloggning

Vid användning av tjänster i denna applikation som inte kräver inloggning, kommer dina personuppgifter endast lagras lokalt på din mobilenhet. Om andra personuppgifter behöver behandlas i syfte att tillhandahålla tjänsterna, kommer vi hänvisa till dessa i delen om "Individuella tjänster utan inloggning" (se avsnitt D nedan).

III. Tjänster som kräver inloggning

Vid användningen av tjänster i denna applikation som kräver inloggning, kommer personuppgifter överföras till vår dataserver där personuppgifterna kommer att behandlas och, beroende på den ifrågavarande tjänsten, lagras i ditt AUDI användarkonto (se avsnitt E).

IV. Geo-tjänster

Överföringen av geodata krävs för att möjliggöra att olika tjänster i Audi connect plug and play Appen kan användas (Trips, myRewards, Breakdown and Assistance, Service Partners, Fuel Monitor och Parking Space). I detta sammanhang avses med geodata din mobilenhets positionsdata. Geodata kommer att överföras endast om denna funktion har aktiverats i Audi connect plug and play Appen.

V. Delning av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att delas med tredjeparter om det är nödvändigt för ändamålet att utföra en kontraktuell förpliktelse, särskilt för tillhandahållandet av tjänster. Så är exempelvis fallet om den plats där fordonet befinner sig ska visas på en karta som använder Google Mapstjänsten, från Google Inc. ("Google").
Ytterligare information om hur persondata behandlas av Google finns på

VI. Notifikationer

Audi connect plug and play Appen skickar utvalda notifikationer till användarens mobilenhet (visas på den låsta skärmen) via integrerad appinformation rörande ny status eller annan information. Urvalet av notifikationer kan hanteras i Appens inställningar.
Notifikationerna kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i inställningarna i användarens mobilenhet.

VII. Audi ID

För att använda denna tjänst behöver du ett AUDI ID-användarkonto som tillhandahålls av

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1,
85057 Ingolstadt, Tyskland,

införd i den regionala domstolen i Ingolstadts bolagsregister, Tyskland, med organisationsnummer HR B 1 ("AUDI AG").
Du kan använda AUDI ID:t för att logga in på flertalet olika AUDI AG-tjänster (exempelvis webbsidor och applikationer) eller tredjepartstjänster (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Istället för att behöva registrera dig igen, kan du komma åt tjänsterna genom att använda de personuppgifter som du angav i ditt AUDI ID när du först registrerade dig. Om du gör detta kommer tjänsterna kopplas ihop till det centrala AUDI ID:t. Om du lägger till en tredjepartstjänst till ditt AUDI ID, måste du acceptera användning av personuppgifter som redan finns lagrade i det centrala användarkontot (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, punkt a). Som regel gäller att personuppgifter endast kommer överföras till en tredjepartstjänst om det är väsentligt för utförandet av den aktuella tjänsten. Om du inte accepterar detta, har du möjlighet att skapa ett separat AUDI ID för att logga in på den tjänst du har valt.
Om du använder AUDI ID:t i samband med en tredjepartstjänst, kommer personuppgifterna endast att överföras om det är absolut nödvändigt för användningen av tredjepartstjänsten och behandlingen därför är nödvändig för fullgörande av ett avtal mellan dig och tredjeparten, eller om det krävs i syfte att utföra åtgärder som föregår ett avtal eller om det krävs enligt lag.
AUDI AG använder dubbla opt-in processer för att slutföra registrering och för att bekräfta samtycket som du lämnade i denna registrering. Ett mejl med en bekräftelseförfrågan kommer att skickas till dig på den adress som du angett.
Om du har lämnat ditt samtycke till användningen av AUDI ID:t och myAUDI i enlighet med dataskyddslagstiftning, kan du hitta information om behandlingen av personuppgifter i myAudi under "Användarkonto" och där under "Samtycken".
För mer information, vänligen se den fullständiga Integritetsskyddspolicyn för AUDI ID. Policyn kan hittas vid

C. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller om vi har ett legitimt intresse av den fortsatta lagringen. Generellt kommer dina personuppgifter lagras så länge som du använder Appen. Dina personuppgifter kommer att raderas efter 12 månader i de fall du är inaktiv och i de fall personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att försvara oss mot eller verkställa rättsliga krav.

D. Individuella tjänster utan inloggning

De individuella tjänster som inte kräver inloggning beskrivs nedan.

I. Trips

När Audi connect plug and play Appen är ansluten till Audi DataPlug registrerar Audi connect plug and play Appen resdata genom att överföra geodata och lagrar denna personuppgift lokalt på din mobilenhet. Rutten, datum, tid, antal resta kilometer, varaktighet, körtid, tjänstetid, medelhastighet, maxhastighet och ungefärliga bränslekostnader (tagen ur bränslemonitor-tjänsten) registreras tillsammans med information rörande ekonomin avseende din körstil. Som en del av denna funktion klassas körbeteende som "ekonomiskt" eller "icke-ekonomiskt" och korresponderande poäng tilldelas på grundval av resans start- och sluttid, motorhastighet, acceleration och bromsvanor, hastighet och kylvätsketemperatur. Därtill kan du klassificera resan som en privat resa, affärsresa eller jobbpendling. I slutet av en resa, kan du se dina resor, exportera dessa individuellt som PDF-filer genom att använda exportfunktionen eller radera dessa närsomhelst. Om du inte raderar dina resor, kommer de att lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Överföringen av geodata för denna tjänst kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar och i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

II. myRewards

"myRewards" funktionen tillåter dig att samla mer poäng utöver de som tilldelats för ekonomisk körning (se avsnitt D.I.) genom att slutföra specialutmaningar som vi har anordnat för dig. Beroende på hur många poäng som samlats, kan du nå olika statusnivåer (brons, silver, guld, platinum). Poängen löper ut ett år efter den ursprungliga insamlingen, du kan därför förlora din status om du inte återogen tjänar in det nödvändiga antalet poäng för respektive statusnivå. Ju högre status, desto fler poäng måste du samla in. Du bestämmer vilken av de olåsta utmaningarna du önskar slutföra. Du kan aktivera upp till tre utmaningar från olika kategorier samtidigt och om nödvändigt pausa dessa för att påbörja en annan utmaning. Dina framsteg i den pausade utmaningen kommer inte förloras. Det är alltid möjligt att se vilka utmaningar du klarat av och du kan avsluta en utmaning närsomhelst. "Upptäckts"-utmaningar är unika till viss del: Här kan du samla in poäng för att besöka vissa platser. För att avgöra om du klarat av en utmaning i "upptäckts"-kategorin måste Audi connect plug and play Appen använda sig av din geoposition. Du kan återkalla samtycket närsomhelst i Appens inställningar. Om du framgångsrikt klarar av en utmaning, kan en ny utmaning aktiveras för vissa utmaningar. Alla utmaningar i denna kategori är konstant aktiva i bakgrunden och använder sig av din geoposition för att slutföra utmaningen. Du har också möjlighet att aktivera låsta utmaningar själv med antalet poäng som visas i Appen. Det är även möjligt att aktivera utmaningar från andra länder medan du befinner dig i dessa (exempelvis när du åker på semester) i utbyte mot poäng. Därutöver finns ett begränsat antal (gömda) utmaningar som du inte behöver aktivera självmant. Dessa kommer överraska dig när du uppfyller de relevanta kriterierna. När du uppnår en ny status, kan du kommunicera detta till din föredragna serivcepartner via Appen i syfte att erhålla en belöning från din föredragna servicepartner. Detta görs genom aktiva val. I detta fall, kommer återförsäljaren motta den uppnådda statusen utöver den som vanligtvis överförs för en förfrågan om servicetillfälle (E.III.2) .
Den maximala omfattningen av parametrarna som används för att definiera ett framgångsrikt slutförande av de enskilda utmaningarna består av: effektivt körsätt, distans, hastighet, acceleration och bromsbeteende, kylvätsketemperatur, tidsperiod, destination, motorhastighet, skillnad i höjd över vattenytan, antalet resor och information rörande uppfyllande av bränslemonitorn. När en utmaning framgångsrikt har slutförts, lagras detta på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Överföringen av geodata för denna tjänst kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar och i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt G i denna Integritetsskyddspolicy.

III. Haverier och assistans

Vid ett nödfall kan användaren direkt ringa följande nummer i Audi connect plug and play appen:

> Haveri assistans
> Kundtjänst
Appen ger dig också möjlighet att dela din plats med andra, exempelvis genom textmeddelanden eller mail.
Platsen kan endast överföras om mobilenheten kan identifiera en plats med mottagning och om du har aktiverat överföringen av geodata för Audi connect plug and play Appen i mobilenhetens inställningar. När användaren ringer ett telefonnummer, kommer en röstanslutning upprättas. Vid ett samtal kommer endast ditt telefonnummer att överföras.
Överföringen av geodata för denna tjänst kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar och i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast att behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt G i denna Integritetsskyddspolicy.

IV. Service Partner

Du kan använda kartan för att välja en servicepartner som din favorit, uppvisa kontaktuppgifter och avstånd till servicepartnern på displayen, initiera ett telefonsamtal från Audi connect plug and play Appen och använda navigationsmjukvaran i din mobilenhet för att guida dig till din servicepartner. Inga personuppgifter rörande ditt val av favorit kommer att överföras automatiskt till servicepartnern.
Geodata måste överföras för att möjliggöra att servicepartners i din närhet uppvisas på displayen. Du kan aktivera eller avaktivera överföringen av geodata för denna tjänst närsomhelst i inställningarna på din mobilenhet.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt G i denna Integritetsskyddspolicy.

V. Support

Om du behöver assistans kan du kontakta Audi connect plug and play-supporten via mejl eller telefon. Om du väljer att ta kontakt via mejl, kommer följande personuppgifter att överföras till din mejlapplikation som en förformulerad text, förutsatt att dessa är lagrade i Audi connect plug and play Appen.
>Land & hyresgäst
>Fordonsidentifikationsnummer (VIN-nummer)
>Smartphonemodell
>Smartphone kodnamn (endast för Android enheter)
>Smartphone system & version
>App version
>DataPlug serienummer
>DataPlug firmware
>DataPlug version kartläggningstabell
Texterna kommer att hjälpa Audi connect plug and play-supporten att bistå med optimal assistans för din förfrågan och eliminering av fel. Du kan redigera den förformulerade texten i mejlapplikationen innan texten skickas, så du bestämmer vilka personuppgifter som görs tillgänglig för Audi connect plug and play-Support. När du tar kontakt via mejl, tar vi även emot mejladressen vilken du kontaktat oss från utöver ovannämnda personuppgifter.
När användaren slår in "Call Support" upprättas en röstanslutning. Vid ett samtal kommer endast ditt telefonnummer att överföras.
De personuppgifter som överförs för supportsyften kommer att raderas av AUDI AG så fort den obligatoriska lagringstiden (definierat i AUDI AG:s kundvårdsstandard) löpt ut.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

VI. Parking Space

"Parking Space" sparar fordonets senast kända plats i Audi connect plug and play Appen och visar det på en karta, som inkluderar parkeringstiden. Funktionen gör det möjligt för dig att navigera till parkeringsplatsen eller att dela var fordonet befinner sig med andra, exempelvis via textmeddelanden eller mejl. I syfte att bestämma fordonets parkeringsposition, lagras mobilenhetens geoposition i Audi connect plug and play Appen så snart anslutningen mellan fordonet och Audi connect plug and play Appen separeras efter en resa. Den parkeringsposition som identifieras visas sedan på kartsektionen i Google Maps-tjänsten.
Du kan aktivera och avaktivera överföringen av geodata för tjänsten närsomhelst i mobilenhetens inställningar.
Den senaste parkeringspositionen som identifierats lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt G i denna Integritetsskyddspolicy.

E. Individuella tjänster med inloggning

De individuella tjänster som kräver inloggning beskrivs nedan.

I. My Audi

Om Audi connect plug and play Appen är ansluten till ditt fordon kommer en ny fordonsprofil upprättas och aktiveras för det anslutna fordonet på basis av fordonets identifikationsnummer (VIN). Om du önskar att ansluta ett annat fordon till Audi connect plug and play Appen vid ett senare datum kommer en ytterligare fordonsprofil upprättas och aktiveras. "My Audi" visar dig exempelvis fordonets namn, datumet då fordonet registrerades, registreringsnumret, när nästa generella besiktning ska äga rum (vilket bestäms av dig själv) och batteriets kapacitet. Därtill visas även följande information: fordonsmodellen (utläst från VIN), nuvarande bränslenivå, antalet körda mil och, med ditt samtycke, ytterligare fordonsdetaljer såsom modell, modellår, exteriör- och interiörfärg genom att jämföra VIN med en Audi databas. Du kan permanent återkalla din accept närsomhelst. Härutöver kan användaren också lagra fordonets däck (vänligen se avsnittet "Däck" för ytterligare information). Fordonsprofilerna och de relaterade personuppgifterna kommer lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Vidare kan krav på underhåll förutses och även underhåll som är beroende av fordonets tillstånd. Detta görs på basis av mätbara värden från fordonet i kombination med fordonsspecifik information som finns lagrad i AUDI AG:s interna system.
Först kommer fordonets VIN, kundens användar-ID och fordonsmätbara data (exempelvis antal körda mil, återstående tid tills nästa underhåll eller återstående kilometer tills nästa underhåll) överföras från fordonet till interna Audisystem. Baserat på och i kombination med fordonsspecifik information (exempelvis typ av fordon och utrustning) och tillhörande underhållstabeller, vilka lagras i AUDI AG:s interna system, kan de förutsedda underhållskraven för respektive fordon fastställas. De resulterande underhållskraven presenteras sedan till kunden i Audi connect plug and play.
Den ovannämnda behandlingen av personuppgifter kommer utföras på grundval av en intresseavvägning i enlighet med GDPR Artikel 6, första stycket, led f) GDPR. AUDI AG:s intressen som bör framhävas är: Ökad kundtillfredsställelse och lojalitet, optimering av verksamhetsprocesser, hållbar produktförbättring samt erbjudandet av toppmoderna tjänster.
Endast sådana personliga och personrelaterade uppgifter behandlas och lagras som är nödvändiga för den beskrivna funktionen och kan behandlas på grundval av "intresseavvägning" som rättslig grund. Kundens personuppgifter kommer att raderas så snart kunden initierar detta raderande genom Audi connect plug and play, men som senast efter tre år. Du har rätt att lämna in klagomål mot denna behandling av personuppgifter med permanent verkan för framtiden närsomhelst. Du kan hitta mer information om dina rättigheter under avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.
Om ett service-tillfälle ska äga rum inom 30 dagar eller inom de nästa 1 500 kilometrarna kommer en påminnelse om servicetillfället att visas. Audi connect plug and play Appens innehåll är baserat på den nuvarande aktiva fordonsprofilen.
Såtillvida inget annat har markerats, kommer de ovannämnda personuppgifterna endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.
Om ett service-tillfälle ska äga rum inom 30 dagar eller inom de nästa 1 500 kilometrarna kommer en påminnelse om servicetillfället att visas. Audi connect plug and play Appens innehåll är baserat på den nuvarande aktiva fordonsprofilen.
Såtillvida inget annat har markerats, kommer de ovannämnda personuppgifterna endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

II. Servicebokningar

"Servicebokningar " tillåter dig att hantera dina överenskomna och utförda servicetillfällen på din smartphone.
"Servicebokningar " möjliggör för dig att skicka en förfrågan om ett servicetillfälle för ett ämne av ditt val till din utvalda servicepartner. Mer detaljerad information om att skicka en förfrågan om ett servicetillfälle återfinns i avsnitt D.III.
Med "Servicebokningar" kan du, så fort du har blivit informerad om en bokad tid av din valda servicepartner, manuellt anteckna det i respektive förfrågan. Det av dig införda datumet kommer inte överföras till AUDI AG. Någon ändring eller radering av den manuellt inmatade tiden in i Audi connect plug and play Appen av dig kommer inte att överföras till din servicepartner.
Om en bokad tid är i det förflutna kan du också lägga till bilder till service-tillfället, exempelvis fakturan. Vidare kan Appen sätta upp en post i kalendern i din mobilenhet.
Du kan använda kartan i syfte att välja en servicepartner som din favorit, få uppvisat kontaktuppgifterna på displayen och avståndet till densamma, initiera ett telefonsamtal från Audi connect plug and play Appen samt använda navigationsmjukvaran i din mobilenhet för att guida dig till din servicepartner. Inga personuppgifter rörande ditt val av favorit överförs automatiskt till din servicepartner.
Om du inte raderar posterna kommer de lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Geodata måste överföras i syfte att tillåta de servicepartners i närheten av din nuvarande position att visas på displayen. Du kan aktivera och avaktivera överföringen av geodata för denna tjänst närsomhelst i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

III. Förfrågan om servicebokning

Om ett tillfälle för service fastställs på basis av underhållsintervall som bestäms av Audi connect plug and play Appen för inspektion eller oljebyte, samt varnings- och felmeddelanden kan du, om tillämpligt, skicka en förfrågan om ett individuellt servicetillfälleförslag från din föredragna Audi servicepartner lagrat i menyfliken "Servicebokningar ". För detta ändamål, har du följande val:
Automatisk servicebokningsförfrågan: Om du använder dig av automatisk servicebokningsförfrågan för inspektion och/eller oljebyte, när ett utvalt krav på underhåll upptäckts, kommer det begärda fordonet och kundpersonuppgifterna överföras automatisk (alltså utan att du manuellt begär det) till din föredragna servicepartner.
Om servicepartnern inte kan hantera din serviceförfrågan, kommer de ovannämnda personuppgifterna framföras till försäljarbolaget (importör) ansvarigt för ditt land så du kan erbjudas ett tillfälle med en lämplig servicepartner. Detta görs i enlighet med GDPR Artikel 6, första stycket, led f) med hänsyn till vårt berättigade intresse i att tillmötesgå din förfrågan om ett service-tillfälle och därmed bidra till din tillfredsställelse.
Manuell serviceboknings förfrågan: Om du inte använder dig av den automatiska servicebokningsförfrågnings-funktionen för inspektion och/eller oljetjänster i inställningarna till Audi connect plug and play Appen och en gul varning, bränsle eller felmeddelande och/eller underhållskrav (inspektion/olja) upptäcks, kan du välja att skicka en förfrågan om servicebokning specifikt på grund av de ovannämnda felmeddelandena (gul varning, bränsle eller felmeddelanden och/eller underhållskrav (inspektion/olja) (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Det begärda fordonet och kundpersonuppgifterna skickas då över till din föredragna Audi servicepartner och, där det är tillämpligt, ett ospecificerat distributionsföretag eller callcenter på uppdrag av servicepartnern.
För båda valen, ska följande personuppgifter överföras via AUDI AG:s dataserver till den föredragna servicepartnern:
> Fordons identifiering: nummer
> Beskrivning
> Antalet körda mil
> Märke / Modell / Modellår
> Motorkod
> Överföringskod
> Underhållsintervall – inspektion service
> Underhållsintervall – Oljebyte service
> Adressform
> Titel
> Förnamn / Efternamn
> Telefonnummer
> E-post adress
Om ett krav på service identifieras på grundval av röda varningar, har du möjlighet att ringa haveriassistans.
Om du använder servicebokningsschemat i ett av följande länder:
> Storbritannien
> Italien
> Japan
> Tyskland
> Frankrike
> Irland
> Spanien
> Tjeckiska republiken
kommer personuppgifter som behandlas som en del av service-tillfälle schemat sparas i ett moln som opereras av Salesforce.com EMEA Limited. Det är inte möjligt att utesluta att Salesforce.com, Inc., med högkvarter i USA, som har tillgång till informationen, och därför att ett motsvarande EU standardavtal (erforderlig garanti om personuppgifter som behandling i icke-europeiska länder) har ingåtts. De behandlade personuppgifterna är även skyddade av BCR (Binding Corporate Rules). Du har rätt att bli informerad om detta standardavtal, och BCR vid avslöjande.
Om du använder ett service-bokningsschema i ett land som inte är listat, kommer personuppgifterna behandlas och lagras på en AUDI AG server och kommer inte vara till tredje mans förfogande.
Beroende av din utvalda favorit servicepartner, kan de ovanstående personuppgifterna även överföras till ett land utanför området som utgörs av Storbritannien och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). I dessa fall har ett korresponderande EU standardavtal (vilket utgör en tillräcklig garanti för behandling av personuppgifter i icke-europeiska länder) ingåtts.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

V. Statistik

"Statistik"-tjänsten utvärderar statistiskt parametrar valda för dig, som exempelvis antalet körda kilometer, körtid eller den genomsnittliga effektiva körstilen. För detta ändamål registreras exempelvis datum, tid, antalet mil och hastighet. Statistiken kan uppvisas för olika tidsramar (dag, vecka, månad, år). Utvärderingen är begränsad till de personuppgifter som föreskrivs i tjänsten "Trips" (se C.I.), "Fuel Monitor" (se C.V.) och "myRewards" (se C.II.).
Om Audi connect plug and play Appen ansluter till din e-tron, kommer utvärderingen vara begränsad till de personuppgifter som specificeras i tjänsterna "Trips" (se C.I.), "Charging Monitor" (se D.XII.) och "myRewards" (se C.II.).
Lagringsperioden på din mobilenhet är beroende av lagringsperioden hos tjänsterna som tillhandahåller personuppgifterna.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

V. Bränslemonitor (Fuel Monitor)

I många fordonsmodeller, upptäcker bränslemonitorn automatiskt en påfyllning av bränsle så fort bränslenivåerna ökar med minst 10 liter (om tankning inte upptäcks, kan du föra in det manuellt). Denna funktion tillåter dig att upprätta och spara en översikt av antalet stopp för att fylla på fordonets bränsle, kostnaderna för desamma och antalet kilometer du kört. När Audi connect plug and play Appen ansluter till DataPlug upptäcks ett ungefärligt värde för antalet liter bränsle som lagts till. Du kan manuellt redigera detta värde närsomhelst. När en påfyllning av bränsle upptäcks automatiskt, kommer platsen där du fyllde på fordonet med bränsle identifieras genom användningen av din mobilenhets geoposition, och automatiskt sparas i bränslemonitorn. Platsen kan endast överföras om det är möjligt för mobilenheten att identifiera en plats med mottagning och om du har aktiverat överföringen av geodata för Audi connect plug and play Appen i mobilenhetens inställningar. Om ett stopp för påfyllning av bränsle registreras manuellt, kan du lagra adressen själv.
Om fordonets bränslenivå sjunker under 10 och 5 liter kommer en uppmaning att fylla på fordonets bränslenivåer visa sig i Audi connect plug and play Appen under Nyheter. Vidare kan meddelanden visa sig på vilken annan kompatibel mobilenhet som helst, vid de definierade gränserna genom att aktivera meddelanden i menyn under Inställningar.
Om du inte raderar tankningstillfällena kommer de att fortsätta lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Överföringen av geodata för denna tjänst kan aktiveras eller avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar eller i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

VI. Däck

"Däck"-tjänsten ger dig möjlighet att föra in relevant information om de valda kördäcken (vinterdäck/sommardäck/noridska däck/året-runt-däck) - exempelvis däcktillverkare, antal körda mil, DOT-datum för produktion eller tillfälle för att byta däck och en påminnelse om detta. Därtill kan en korresponderande individuell tjänst begäras från din valda Audi servicepartner för ett däckbyte eller för att köpa nya däck (vänligen se "Förfrågan om servicebokning" för detaljer rörande de personuppgifter som överförs i dessa sammanhang).
Om du har aktiverat notifikationer, kommer du bli påmind om en överenskommen tid för däckbyte, införd i Audi connect plug and play Appen.
Om du inte raderar däckpersonuppgifterna kommer dessa fortsätta lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.

De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

VII. Data Backup & Recovery

"Data Backup & Recovery"- tjänsten skyddar dig mot förlust av personuppgifter och tillåter dig, exempelvis, att föra över personuppgifter till en ny mobilenhet om du förlorar eller byter ut din gamla. Tjänsten gör det även möjligt att byta mellan operativsystemen iOS och Android.
För detta ändamål skapas en backupkopia av personuppgifterna som lagras ("Data Backup") i Audi connect plug and play Appen på AUDI AG servern för följande tjänster:
> Resor
> myRewards
> Service Partner
> Service och schema
> My Audi
> Statistik
> Bränslemonitor
> Parking Space
> Däck
Audi connect plug and play Appens inställningar överförs också till AUDI AG servern för samma ändamål.
Personuppgifter överförs automatiskt medan du använder Appen och är kodad med SSL och HTTPS. Därtill kan du även skapa en backupkopia manuellt närsomhelst genom att använda "Data Backup" i inställningarna.
Backupkopian på AUDI AG servern kan raderas genom användningen av "Data Backup" och "Other Options" i inställningarna. Din backupkopia kommer raderas i de fall du raderar ditt Audi ID. Personuppgifterna som lagras lokal på din mobilenhet kommer inte att påverkas.
För att minimera användningen av din mobildata-volym, kommer stora mängder data (> ungefär 100 kB) endast överföras över en existerande Wi-Fi anslutning. En backupkopia genereras minst en gång per dag. För att garantera dataskydd kan Audi connect plug and play Appen endast användas med ett Audi ID användarkonto och endast en enhet i taget.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

Analys av personuppgifter

AUDI AG strävar hela tiden efter att utveckla såväl de existerande produkter och tjänster som erbjuds som nya produkter och tjänster för att förbättra marknadsföring och marknadsundersökning i syfte att marknadsföra nämnda produkter och tjänster. Sund utvärdering av användningen av nuvarande produkter och tjänster (analyser) behövs för detta ändamål. Av denna anledning behandlar AUDI AG personuppgifter från backupkopiorna från "Data backup and recovery"-tjänsten för de ovannämnda syftena. Ändamålen och naturen av behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden härför beskrivs i detalj nedan.

Extrahering av bakgrundsdata (ambient data) för produktansvar och fältobservationer, för kontroll av garantipåståenden och goodwill.

AUDI AG är rättsligt förpliktad att kontinuerligt övervaka de produkter bolaget släpper ut på marknaden under deras livscykel i syfte att upptäcka eventuella defekter snabbt och korrigera dessa så fort som möjligt. Detta innefattar bland annat produktövervakning och en förpliktelse att förhindra faror från produkterna.
Utöver det som nämnts ovan möter AUDI AG sina existerande garantiåtaganden.
För detta ändamål kontrollerar AUDI AG först om det finns krav eller om dessa är exkluderade, exempelvis, på grund av ändringar i konstruktionen av fordonet (exempelvis tuning, modifieringar o.s.v.) utförda av en ägare. Om nödvändigt kommer existerande krav hanteras i personlig kontakt med dig.
Följande personppgifter behandlas för de ovannämnda ändamålen:
> VIN
> DataPlug serienummer
> Mjukvaruversion av DataPlug
> Databas version av DataPlug
> App version
> Land där Appen installerats
> Terminalenhet
> Operativsystem
> Operativsystemsversion
> Audi ID
> Datum för första anslutning till DataPlug
Data behandlas som del av fältobservationen i syfte att snabbt upptäcka och eliminera relevanta säkerhetsbrister. Behandlingen utförs endast för ett specifikt syfte. Några ytterligare uppdrag eller behandling av personuppgifter, exempelvis kundens person eller hans kontakt och/ eller andra personuppgifter, är inte nödvändiga för att uppnå berättigade intresse hos tredje parter som behandlar personuppgifter och är även uttryckligt förbjudet för alla tredje parter som behandlar personuppgifter. Hos AUDI AG får endast de personer åtkomst till personuppgifter som har blivit betrodda med sådana administrativa uppgifter som är tätt förknippade med behandlingen för detta ändamål. Personuppgifterna överförs endast till ansvarig myndighet eller till avdelningarna som har ansvar för återkallelser, områdesbestämmelser och ersättningsaktioner inom AUDI AG i fall av återkallelser eller områdesbestämmelser som bestämts av produktsäkerhetskommittéerna inom AUDI AG.
Den beskrivna behandlingen av personuppgifter är baserad på det berättigade intresset av fältanalys och produktövervakning. Detta är baserat på en intresseavvägning inom AUDI AG (GDPR , Artikel 6, första stycket, första meningen, led f).
De nämnda personuppgifterna raderas normalt efter fem år.

Behandling för utvärdering av försäljningssupport

The described processing of your data is based on the legitimate interest of field analysis and product monitoring. This is based on a weighing of interests within AUDI AG (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR).
The aforementioned data is usually deleted after 5 years.

Assignment of registered vehicle identification numbers (VIN) to Audi service and distribution partners for the purpose of remuneration for advice and support in the distribution of digital services

Audipartners som är anslutna till distribueringsbolaget (importör) vilka är ansvariga för ditt land erbjuder dig rådgivning för en rad olika produkter och tjänster. Rådgivningen inkluderar även demonstrering, förklaring och hjälp med registrering av AUDI AD:s digitala tjänster. För ändamålen att utvärdera och betala tillämpliga bonusar för denna försäljningssupport, behandlar AUDI AG personuppgifter, såsom:
> Fordonsidentifikationsnummer (VIN)
> Registreringsdata (land, datum, tid)
> Föredragen partner
och visar dessa för distributionspartnern (importören) för ditt land och din valda Audipartner. Personuppgifterna är en obligatorisk förutsättning för matchande registreringar av digitala produkter och tjänster med associerade fordonsleveranser. Denna matchning tillåter AUDI AG, distributionspartnern (importören) ansvarig för ditt land och din valda Audipartner att räkna ut nyckeltal för utvärderingen av den försäljningssupport som tillhandahålls. Nödvändigheten av denna behandling uppstår från arrangemang mellan AUDI AG, importören ansvarig för ditt land och associerade Audi partners.
Följande lokala importörer använder sig av det ovannämnda rapporteringssystemet: Italien, Japan, Brasilien, Storbritannien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Frankrike, Irland, Grekland, Spanien, Portugal, Polen, Australien, Nya Zeeland, Tjeckien, Sverige.
I de fall personuppgifter överförs utanför EU, och det inte finns något adekvat dataskydd, ska EU standardavtalsklausuler för överföringen av personuppgifter ingås med mottagarna av personuppgifterna.
I de fall personuppgifter överförs utanför EU, och det inte finns något adekvat dataskydd, ska EU standardavtalsklausuler för överföringen av personuppgifter ingås med mottagarna av personuppgifterna.
Företag inblandade i behandlingen är enligt avtal förhindrade från att använda personuppgifter för att skapa en koppling till en person (exempelvis namn, mejladress). I syfte att säkra behandlingen, har AUDI AG etablerat en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och behandling för andra syften än de som avsetts.
Den beskrivna behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse i att utvärdera försäljningssupport som tillhandahålls av importören ansvarig för ditt land och din sparade Audi partner. Grunden för behandlingen som beskrivits är hänsyn till intressen inom AUDI AG (GDPR, Artikel 6, första stycket, första meningen, led f).
AUDI AG raderar dina pseudonymiserade personuppgifter efter 15 månader eller enligt lag, exempelvis, om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för och raderingen inte strider mot någon ytterligare förpliktelse för lagringen av personuppgifterna.

Användning av personuppgiftsbiträden

De behandlade personuppgifterna i kontexten av analytisk aktivitet är lagrad i ett webbtjänstmoln som driftas av Amazon Web Services EMEA SARL. Vi kan inte utesluta att åtkomst till dina personuppgifter ges till Amazon Web Services, Inc. i USA, därförhar ett motsvarande EU standardavtal (adekvata garantier rörande behandlingen av personuppgifter i icke-europeiska länder) har ingåtts.

VIII. Support

När support erfordras, kan du kontakta Audi connect plug and play support genom en support-förfrågan eller via telefon. Om du väljer alternativet "Skicka supportförfrågan", kommer följande personuppgifter bli tillgängligt för Audi connect plug and play Support i syfte att ge optimal support avseende feleleminering, förutsatt att personuppgifterna är förvarade i Audi connect plug and play Appen:
> E-mejladress
> Telefonnummer
> Land och hyresgäst
> Modell
> Fordonsidentifikationsnummer
> Smartphone modell
> Smartphone kodnamn (endast för Android enheter)
> Smartphone system & version
> Appversion
> DataPlug serienummer
> DataPlug firmware
> DataPlug version kartläggningstabell
> Beskrivning av fel (om fältet har slutförts av användaren)
När användaren slår in "Call Support" upprättas en röstanslutning. När ett samtal görs överförs endast ditt telefonnummer.
Personuppgifterna som överförs för supportändamål kommer raderas av AUDI AG så fort den obligatoriska lagringsperioden (definierad i AUDI AG Customer Care Standards) har löpt ut.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

IX. Trips

När en anslutning är etablerad mellan Audi connect plug and play Appen och Audi DataPlug, kommer Audi connect plug and play Appen överföra geodata för att registrera resedata och lagra dessa lokalt på din mobilenhet. Väg, datum, tid, körda mil, varaktighet, körtid, stående tid, medelhastighet, maxhastighet och ungefärliga bränslekostnader (härledd från bränslemonitor-tjänsten) och information om ekonomisk körning registreras. Parametrarna start- och sluttid, motorhastighet, acceleration och bromsbeteende, hastighet och kylvätsketemperatur används här för att klassificera körstilarna som "effektiva" eller "icke-effektiva", och belönas med korresponderande poäng. Därtill kan du också klassificera resan som privat, affärsresa eller som en resa till jobbet. Vid slutet av resan, kan du se dessa resor, exportera dessa till en PDF-fil med export-funktion, eller radera de närsomhelst. Om du inte raderar resorna kommer de fortsätta lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Överföring av geodata för denna tjänst kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar och i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

X. Charge monitor

I e-trons "Charge monitor" kan tjänsten automatiskt upptäcka en laddningsprocess så fort laddningsnivån har ökat med minst 10 procent (om laddningsprocessen inte upptäcks automatiskt, kan du föra in denna manuellt). Funktionen tillåter dig att skapa och spara en översikt över utförda laddningsprocesser, dess kostnader och antalet resta kilometer. Om Audi connect plug and play Appen ansluter till din DataPlug kommer en ungefärlig andel som laddats automatiskt upptäckas. Du kan redigera detta värde närsomhelst. När en laddningsprocess upptäcks automatiskt, kommer platsen där laddningen skett upptäckas genom användningen av din enhets geolokalisering och automatiskt spara dessa i Charge Monitorn. Platsen kan endast överföras om mobilenheten har möjlighet att upptäcka en plats med mottagning, samtidigt som du har aktiverat överföring av geodata för Audi connect plug and play Appen i din mobilenhets inställningar. Vid ett manuellt införande av laddningsproccesen, kan du registrera adressen själv.
Om du inte raderar laddningsproccesserna kommer de fortsätta lagras på din mobilenhet tills du raderar Audi connect plug and play Appen.
Överföring av geodata för denna tjänst kan aktiveras och avaktiveras närsomhelst i Audi connect plug and play Appens inställningar och i mobilenhetens inställningar.
De ovannämnda personuppgifterna kommer endast behandlas för fullgörande av de avtalade tjänsterna beskrivna i användarvillkoren (GDPR Artikel 6, första stycket, första meningen, led b). Ytterligare information om dina rättigheter kan hittas i avsnitt F i denna Integritetsskyddspolicy.

F. Spårningsverktyg

Adobe Analytics

Denna app använder webbanalystjänsten Adobe Analytics för att analysera användarbesök hos denna webbsida. Personuppgifterna behandlas på grundval av det samtycke du lämnat (GDPR, Artikel 6, första stycket, första meningen, led a).
Vi kan inte utesluta möjligheten att få tillgång tilldina personuppgifter via Adobe Systems Incorporated i USA, därför har ett motsvarande EU standardavtal (adekvata garantier rörande behandlingen av personuppgifter i icke-europeiska länder) ingåtts. Du har rätt att bli informerad om detta standardavtal under tiden då personuppgifter lämnas.
Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter närsomhelst med framtida verkan genom att öppna inställningarna i "More"-fliken under "Settings and Support". Öppna de analytiska inställningarna i "Privacy" delen för att återkalla ditt samtycke till Adobe Analytics.
Informationen som lagras på Adobe servrarna kan inte spåras direkt tillbaka till en individ eftersom Adobe Analytics används med följande inställningar: ‘Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0’ and ‘Obfuscate IP-Removed’. Inställningen ‘Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0’ medför att IP addressen anonymiseras innan geolokaliseringen genom att ersätta den senaste oktetten i IP-adressen med nollor. För statistisk analys läggs användarens ungefärliga plats till spårningspaketet, som fortfarande innehåller den kompletta IP-adressen. Innan spårningspaketet sparas ersätts IP-adressen med en enda permanent IP-adress - känd som en generisk IP-adress - när inställningen "Obfuscate IP-Remowed" är konfigurerad. Detta undanröjer IP-adressen från dataregistret som är lagrad.

G. Dina rättigheter

Du kan utöva följande rättigheter gentemot AUDI AG närsomhelst utan kostnad. Du kan erhålla ytterligare information om utövandet av dina rättigheter på följande hemsida:
Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar.
Rätt till korrekt information: Du har rätt att begära att vi korrigerar personuppgifter som relaterar till dig som är inkorrekt eller ofullständig.
Rätten att bli bortglömd: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om något av villkoren i GDPR Artikel 17 är uppfyllda. Du kan då begära, till exempel, att dina personuppgifter raderas, förutsatt att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Vidare kan du begära radering av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du sedan återkallar samtycket.
Rätt till begränsad åtkomst: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om villkoren i GDPR Artikel 18 är uppfyllda. Så är fallet, exempelvis, om du bestrider personuppgifternas riktighet. Du kan begära att behandlingen begränsas för så lång tid det tar att undersöka riktigheten av dina personuppgifter.
Rätt att göra invändningar: Om behandlingen är baserad på ett övergripande intresse eller om dina personuppgifter används för direkt marknadsföring, har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. En invändning är tillåten om personuppgifterna behandlas för att utgöra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning av AUDI AG eller annan tredjepart. I de fall en invändning framställs, ombeds du vänligen att uppmärksamma oss om skälen för din invändning mot behandlingen. Förutom det, har du rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Detsamma gäller profilering, om denna är relaterad till direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke eller för fullgörande av ett avtal och detta görs genom automatiserad behandling, har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt till återkallande av samtycke: Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke närsomhelst med permanent verkan för framtiden och utan att behöva ange några anledningar härför under
Rätt till klagomål: Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en övervakande myndighet (exempelvis Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Tyskland ) om hur vi behandlar dina personuppgifter.

H. Din kontaktperson: Dataskyddsombud

Vårt Dataskyddsombud är din kontaktperson för alla frågor som relaterar till dataskydd och tillgänglig för att hjälpa dig utöva dina rättigheter. Vänligen adressera dina frågor till:
AUDI AG Dataskyddsombud
85045 Ingolstadt
Version daterad: augusti 2021