Norsk

Personverninformasjon RSE remote-appen

I denne personverninformasjonen informerer vi deg om behandlingen av dine personopplysninger av Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland («vi») i sammenheng med RSE remote-appen.

Appen gir deg muligheten til å vise eget multimedieinnhold som foto- og videofiler fra din mobilenhet på kjøretøyets hovedenhet.

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland.
Ved henvendelser i forbindelse med personvern kan du også ta kontakt med vår personvernansvarlig:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland
E-post: datenschutz@audi.de
Hvis du har spørsmål om denne personverninformasjonen eller om behandlingen av dine personopplysninger av Audi AG, eller ønsker å benytte deg av dine personvernrettigheter, benytter du følgende kontaktmuligheter:
Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt, Tyskland

E-post: kundenbetreuung@audi.de

Ved første aktivering av appen blir du bedt om å gi appen tilgang til følgende tilleggsfunksjoner på mobilenheten:

Bilder/medier/filer

Tilgangen er nødvendig for at du skal kunne bruke funksjonene i appen.
Tilgang til disse funksjonene skjer likevel kun etter aktivering og med ditt samtykke.

Når du bruker RSE remote-appen, blir det bare utvekslet data mellom mobilenheten og kjøretøyets hovedenhet.
Til feilanalyse og forbedring av stabiliteten av appen vår bruker vi verktøyet HockeyApp. HockeyApp sender informasjon når appen krasjer (appens tilstand ved tidspunktet for krasjen, siste loggmelding) til serveren til HockeyApp (et foretak under Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA) for evaluering av oss.
Krasjrapporter inneholder vanligvis ingen opplysninger om din person. For iOS-apparater inneholder disse opplysninger om apparatet (modell, operativsystemversjon, men ikke serienummer, IMEI osv.) samt appversjonen.

Opplysninger om persovernbestemmelsene til Microsoft og HockeyApp finner du her [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Naturligvis har du også, med hensyn til behandling av personopplysningene dine, relevante personvernrettigheter til innsyn, korrigering, sletting og begrensning av behandling. I tillegg har du rett til å motsette deg behandling basert på våre legitime interesser av grunner som skyldes din spesielle situasjon. I dette tilfellet kontrollerer vi den tilsvarende databearbeidingen på nytt. Du kan i tillegg når som helst motsette deg behandling av dine personopplysninger for direktemarkedsføringsformål, inkludert profilering, for å stoppe denne behandlingen.