Pokyny k ochraně osobních údajů – aplikace RSE remote

V těchto pokynech k ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů společností Audi AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt (dále jen „my“), v souvislosti s aplikací RSE remote.

Aplikace vám nabízí možnost zobrazovat vlastní mediální obsahy, jako jsou fotografické soubory či videosoubory, z vašeho koncového mobilního zařízení v Rear Seat Entertainment mobilní zábavy Audi.

Nositelem odpovědnosti za zpracování vašich osobních údajů je společnost:
AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt.
V případě žádosti o ochranu osobních údajů se můžete obrátit také na našeho podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt
E-mail: datenschutz@audi.de
Jestliže máte dotazy k těmto pokynům k ochraně osobních údajů nebo ke zpracování vašich osobních údajů společností Audi AG či chcete uplatit svoje práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-mail: kundenbetreuung@audi.de

Při první aktivaci aplikace budete požádáni, abyste aplikaci umožnili přístup k těmto dalším funkcím svého mobilního koncového zařízení:

fotografie/média/soubory

Přístup je nutný, abychom vám mohli poskytnout funkce aplikace.
Přístup k těmto funkcím se ovšem uskuteční, pouze pokud je aktivujete a vyjádříte s ním svůj souhlas.

Jestliže používáte aplikaci RSE remote, budou se data vyměňovat jen mezi vaším mobilním koncovým zařízením a hlavní jednotkou vašeho vozidla.
K analýze chyb a zlepšování stability naší aplikace používáme nástroj HockeyApp. Nástroj HockeyApp při zhroucení aplikace (stav aplikace k okamžiku zhroucení, poslední zpráva protokolu) vysílá informace serveru HockeyApp (podnik společnosti Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, US), abychom je mohli vyhodnotit.
Zprávy o zhroucení běžně neobsahují žádné informace o vaší osobě. U zařízení iOS jsou v těchto informacích obsaženy údaje o vašem zařízení (model, verze operačního systému, ale ne sériové číslo, IMEI apod.) a verzi aplikace.

Informace k ustanovením na ochranu osobních údajů od společnosti Microsoft a aplikace HockeyApp najdete zde [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Samozřejmě máte také ohledně zpracování svých osobních údajů příslušná práva na ochranu osobních údajů, pokud se týká informací, opravy, odstranění a omezení zpracování. Kromě toho máte právo nesouhlasit s naším zpracováním, které vychází z našich oprávněných zájmů, a to z důvodů, jež vycházejí z vaší zvláštní situace. V tomto případě příslušné zpracování dat znovu ověříme. Navíc můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem přímé reklamy včetně profilování, abyste toto zpracování zastavili.