Gaeilge

Beartas príobháideachais maidir leis an bhfeidhmchlár cianda RSE

Soláthraítear sa bheartas príobháideachais seo faisnéis maidir leis an ndóigh a bpróiseálann Audi AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt, an Ghearmáin (dá ngairfear “muid” as seo feasta) do shonraí pearsanta i ndáil leis an bhfeidhmchlár cianda RSE.

Leis an bhfeidhmchlár seo is féidir leat ábhar meán sóisialta atá stóráilte ar do ghléas móibíleach a thaispeáint, amhail grianghraif agus físeáin, trí chóras siamsaíochta móibíleach suíocháin chúil Audi Entertainment.

Is é an t-eintiteas atá freagrach as do shonraí pearsanta a phróiseáil:
AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt, an Ghearmáin.
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh chomh maith le hoifigeach cosanta sonraí ár gcuideachta maidir le ceisteanna ar bith faoi chosaint sonraí.
AUDI AG, Oifigeach Cosanta Sonraí, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt, an Ghearmáin
Ríomhphost: datenschutz@audi.de
Má tá ceisteanna ar bith agat maidir leis an mbeartas príobháideachais seo, maidir leis an dóigh a bpróiseálann Audi AG do shonraí pearsanta nó maidir leis an dóigh le do chearta cosanta sonraí a fheidhmiú, bain úsáid as na roghanna teagmhála seo a leanas le do thoil:
Cúram custaiméirí Audi, an Ghearmáin, Bosca PO 10 04 57, 85045 Ingolstadt, an Ghearmáin

Ríomhphost: kundenbetreuung@audi.de

Nuair a ghníomhachtóidh tú an feidhmchlár ar dtús, cuirfear ceist ort ar mian nó nár mian leat go dtabharfar rochtain ina dhiaidh sin do d’fheidhmchlár ar ábhar breise ar do ghléas móibíleach, lena n-áirítear:

Grianghraif/meáin/comhaid

Tá na cearta rochtana sin riachtanach chun feidhmiúlacht iomlán an fheidhmchláir a chur ar fáil duit.
Mar sin féin, ní féidir an t-ábhar sin a rochtain go dtí go ndéanfaidh tú na cearta rochtana ábhartha a ghníomhachtú agus go dtabharfaidh tú do thoiliú.

Nuair a úsáideann tú an gléas cianda RSE, ní mhalartaítear sonraí ach idir do ghléas móibíleach agus an córas siamsaíochta móibíleach suíocháin chúil Audi Entertainment.
Bainimid úsáid as uirlis ar a dtugtar HockeyApp chun anailís a dhéanamh ar earráidí agus chun feabhas a chur ar chobhsaíocht ár bhfeidhmchláir. Má chliseann ar ár bhfeidhmchlár, cuireann HockeyApp faisnéis (lena n-áirítear stádas an fheidhmchláir nuair a chlis air agus an fógra logála isteach is déanaí) chuig na freastalaithe ar le HockeyApp iad (cuideachta Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, SAM) ionas go mbeimid ábalta an fhaisnéis sin a mheas.
De ghnáth , ní bhíonn faisnéis phearsanta ar bith i dtuairiscí chliseadh. I dtuairiscí chliseadh a chruthaítear le gléasanna iOS tugtar faisnéis faoi do ghléas (an leagan, leagan an chórais oibriúcháin, ach ní an tsraithuimhir, an uimhir IMEI, etc.) agus leagan an fheidhmchláir.

Tá faisnéis faoi rialacháin um chosaint sonraí Microsoft agus HockeyApp ar fáil anseo [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Mar a bheifeá ag súil leis, bíonn na cearta cosanta sonraí ábhartha ar fad agat maidir le rochtain, ceartúchán, scriosadh agus srianadh na próiseála agus do shonraí pearsanta á bpróiseáil. Tá an ceart agat fosta chun cur i gcoinne, ar fhorais a bhaineann le do chás sonrach, phróiseáil do shonraí pearsanta chun críocha an leasa dhlisteanaigh atá á leanúint againn. Sa chás sin, déanfaimid athscrúdú ar na cúiseanna le sonraí a phróiseáil dá réir sin. Is féidir leat cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta le haghaidh margaíocht dhíreach ag tráth ar bith chomh maith, lena n-áirítear próifíliú, chun stop a chur le próiseáil do shonraí ar an gcúis sin.