Uwagi o polityce prywatności dotyczące aplikacji zdalnego sterowania RSE (Rear Seat Entertainment)

W ramach niniejszych uwag o polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, (do której odnosi się słowo „my”), w związku z działaniem aplikacji zdalnego sterowania RSE (Rear Seat Entertainment).

Aplikacja umożliwia odtwarzanie własnych treści multimedialnych, takich jak zdjęcia lub filmy, z przenośnego urządzenia końcowego w systemie Rear Seat Entertainment należącym do oferty Audi Entertainment mobile.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych można zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych:
Inspektor ochrony danych AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
E-Mail: datenschutz@audi.de
W przypadku pytań dotyczących niniejszych uwag o polityce prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez firmę AUDI AG lub chęci powołania się na prawa ochrony danych należy skontaktować się z:
Serwisem klienta Audi Niemcy, skrytka pocztowa 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się prośba o zezwolenie na dostęp do następujących funkcji dodatkowych przenośnego urządzenia końcowego:

zdjęcia / multimedia / dane

Dostęp do nich jest niezbędny do zapewnienia działania aplikacji.
Dostęp do funkcji następuje jednak dopiero po uruchomieniu aplikacji oraz wyrażeniu przez Państwa zgody.

Podczas korzystania z aplikacji zdalnego sterowania RSE następuje wymiana danych jedynie między przenośnym urządzeniem końcowym a urządzeniem głównym w Państwa pojeździe.
W celu analizy błędów i poprawienia stabilności naszej aplikacji używamy narzędzia HockeyApp. Narzędzie HockeyApp wysyła informacje w przypadku zakłócenia pracy aplikacji (stan aplikacji w momencie zakłócenia, ostatni zapis logu) do serwera HockeyApp (narzędzie firmy Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA) w celu umożliwienia nam wykonania ich analizy.
Raport zakłóceń nie zawiera zazwyczaj żadnych danych osobowych. W przypadku urządzeń z systemem iOS raport zawiera informacje o wersji aplikacji oraz urządzeniu (model, wersja systemu operacyjnego, ale nie zawiera numeru seryjnego, IMEI itp.).

Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych firmy Microsoft oraz narzędzia HockeyApp znajdują się pod adresem [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Oczywiście, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu odpowiednie prawa ochrony danych, takie jak prawo do dostępu do danych, ich korekty i usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do nieudzielenia zgody na oparte na naszych uzasadnionych interesach przetwarzanie danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji. W takim przypadku ponownie zweryfikujemy przetwarzanie odpowiednich danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, co spowoduje zatrzymanie przetwarzania.