Slovenský

Vyhlásenie o ochrane údajov – aplikácia RSE remote App

V tomto vyhlásení o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt („my“) v súvislosti s aplikáciou RSE remote App.

Aplikácia vám poskytujte možnosť zobrazovať mediálne obsahy, ako sú fotografie a videosúbory, z vášho mobilného koncového zariadenia na mobilnej aplikácie zadného sedadla Rear-Seat-Entertainment Audi Entertainment mobile.

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.
V prípade záležitostí týkajúcich sa ochrany údajov sa môžete obrátiť aj na zodpovednú osobu našej spoločnosti:
AUDI AG, zodpovedná osoba, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
E-mail: datenschutz@audi.de
Ak máte otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane údajov alebo spracovania vašich osobných údajov v spoločnosti Audi AG, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, využite nasledovné kontaktné možnosti:
Zákaznícky servis spoločnosti Audi Nemecko, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-mail: kundenbetreuung@audi.de

Pri prvej aktivácii aplikácie budete požiadaní, aby ste aplikácii povolili nasledujúce prístupy k doplnkovým funkciám vášho mobilného koncového zariadenia:

fotografie/médiá/súbory

Prístupy sú potrebné, aby sme vám mohli sprístupniť funkcie aplikácie.
Prístup k týmto funkciám sa však vytvorí až po vašej aktivácii a s vaším súhlasom.

Pri využívaní aplikácie RSE remote App dochádza k výmene dát len medzi vaším mobilným koncovým zariadením a mobilnou aplikáciou zadného sedadla Rear-Seat-Entertainment Audi Entertainment mobile.
Na analyzovanie chýb a zlepšovanie stability našej aplikácie používame aplikáciu Tool HockeyApp. Pri zrútení aplikácie posiela aplikácia HockeyApp informácie (stav aplikácie v čase zrútenia, posledné hlásenie denníka) do servera aplikácie HockeyApp (podnik spoločnosti Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA, aby sme ich vyhodnotili.
Správy o zrútení normálne neobsahujú žiadne informácie týkajúce sa vašej osoby.. Pri zariadeniach s OS iOS obsahujú informácie týkajúce sa vášho zariadenia (model, verziu operačného systému, nie však sériové číslo, IMEI a pod.), verziu aplikácie.

Informácie o ustanoveniach na ochranu údajov spoločnosti Microsoft a aplikácie HockeyApp nájdete na tejto adrese [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov, máte samozrejme príslušné práva súvisiace s ochranou údajov na informácie, opravy, vymazanie a obmedzenie spracovania. Okrem toho máte právo namietať spracovanie vychádzajúce z našich oprávnených záujmov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitej situácie. V takomto prípade znovu prehodnotíme príslušné spracovanie údajov. Kedykoľvek môžete zároveň nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, aby ste toto spracovanie zastavili.