Privacyvoorwaarden RSE remote app

In deze privacyvoorwaarden informeren we u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt ('Wij') in samenhang met de RSE remote app.

De app biedt u de mogelijkheid om eigen mediacontent zoals foto- en videobestanden van uw mobiele apparaat weer te geven in rear-seat-entertainment/Audi Entertainment Mobile.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot onze interne functionaris voor gegevensbescherming:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
E-mail: datenschutz@audi.de
Als u vragen hebt over deze privacyvoorwaarden of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Audi AG of gebruik wilt maken van uw privacyrechten, maak dan gebruik van de volgende contactmogelijkheden:
Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-mail: kundenbetreuung@audi.de

Bij de eerste activering van de app wordt u gevraagd de app toegang tot extra functies van uw mobiele eindapparaat toe te laten staan:

foto's/media/bestanden

Deze toegang is noodzakelijk om de functionaliteit van uw app voor u beschikbaar te maken.
De toegang tot deze functionaliteiten zal echter alleen plaatsvinden nadat u de app hebt geactiveerd en u toestemming voor toegang hebt gegeven.

Wanneer u de RSE remote app gebruikt, worden alleen gegevens tussen uw mobiele eindapparaat en de main unit van uw voertuig uitgewisseld.
Voor foutenanalyse en verbetering van de stabiliteit van onze app gebruiken we de tool HockeyApp. Hockeyapp stuurt informatie wanneer de app vastloopt (toestand van de app op het moment dat deze vastloopt, laatst geregistreerde melding) naar de Hockeyapp-server (een onderneming van Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS) voor analyse.
Rapporten over het vastlopen van de app bevatten normaal gesproken geen persoonlijke informatie. Voor iOS-apparaten bevatten deze rapporten informatie over uw apparaat (model, versie van het besturingssysteem, maar niet het serienummer (o.a. IMEI), de versie van de app.

Informatie over de privacybepalingen van Microsoft en de HockeyApp vindt u hier [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Vanzelfsprekend hebt u ook met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens relevante privacyrechten op het gebied van informatie, correctie, verwijdering en inperking van de verwerking. Bovendien hebt u het recht om op persoonlijke gronden bezwaar te maken tegen de op onze legitieme belangen gebaseerde verwerking van uw gegevens. In dit geval zullen we de desbetreffende gegevensverwerking heroverwegen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe reclame, waaronder profiling. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden wordt dan stopgezet.