Eesti

Rakenduse RSE remote App andmekaitseteave

Selle andmekaitseteabega selgitame teile, kuidas Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt („meie“) töötleb teie andmeid seoses rakendusega RSE remote App.

Rakendus võimaldab teil kuvada oma mobiilse lõppseadme meediumisisu, nagu foto- ja videofailid, teie sõiduki seadmes Rear-Seat-Entertainment Audi Entertainment mobile.

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav juriidiline isik on:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.
Kui teil on küsimusi andmekaitse kohta, võite pöörduda ka meie ettevõtte andmekaitsespetsialisti poole:
AUDI AG, andmekaitsespetsialist, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
e-post: datenschutz@audi.de
Kui teil on küsimusi selle andmekaitseteabe kohta või oma isikuandmete töötlemise kohta Audi AG poolt või kui soovite rakendada oma andmekaitseõigusi, kasutage järgmisi kontaktivõimalusi:
Audi klienditugi Saksamaal, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

e-post: kundenbetreuung@audi.de

Rakenduse esmakordsel aktiveerimisel palutakse teil anda rakendusele juurdepääs teie mobiilse lõppseadme järgmistele funktsioonidele:

fotod, meediumid, failid

Need juurdepääsuload on vajalikud, et rakendus õigesti toimiks.
Juurdepääs nendele funktsioonidele on siiski võimalik alles siis, kui teie selle aktiveerite ja sellega nõustute.

Kui te kasutate rakendust RSE remote App, vahetatakse andmeid ainult teie mobiilse lõppseadme ja seadme Rear-Seat-Entertainment Audi Entertainment mobile vahel.
Vigade analüüsimiseks ja meie rakenduse stabiilsuse parandamiseks kasutame tööriista HockeyApp. HockeyApp saadab andmeid rakenduse hangumisel (rakenduse seisund hangumise ajal, viimane logiteade) HockeyAppi (Microsofti ettevõte, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, US) serverisse, et saaksime neid analüüsida.
Hangumisaruanded ei sisalda tavaliselt teavet teie isiku kohta. iOS-i seadmete puhul on saadetakse ka teie seadme andmed (mudel, operatsioonisüsteemi versioon, kuid mitte seerianumber, IMEI vms) ja rakenduse versiooni andmed.

Teavet Microsofti ja HockeyAppi andmekaitsemääruste kohta saate siit [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

Loomulikult on teil ka oma isikuandmete töötlemisel võimalus rakendada kehtivaid andmekaitseõiguseid teabe saamise, teavitamise, kustutamise ja töötlemise piiramise suhtes. Lisaks sellele on teil õigus esitada vastuväide meie õigustatud huvidel põhinevale töötlemisele, kui teil on selleks erijuhul põhjus. Sellisel juhul kontrollime vastavat andmetöötlust uuesti. Lisaks saate igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise otsereklaami, sh profileerimise jaoks.