Sekretesspolicy RSE remote app

I denna sekretesspolicy informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter hos Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt ("vi") gällande RSE remote app.

Appen ger dig möjlighet att visa ditt eget mediainnehåll, till exempel foto- och videofiler från din mobila enhet i Rear-Seat-Entertainment Audi Entertainment mobile .

Ansvarig för hantering av personuppgifter är:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.
Om du har frågor om skydd av personuppgifter kan du även kontakta våra sekretessansvariga:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
E-Mail: datenschutz@audi.de
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller hantering av dina personuppgifter hos Audi AG eller vill hävda dina rättigheter, använd följande kontaktalternativ:
Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

När appen aktiveras för första gången kommer du att bli ombedd att tillåta appen åtkomst till ytterligare funktioner på din mobila enhet:

Foton/medier/filer

Åtkomsten är nödvändig för att appen ska fungera.
Åtkomst till dessa funktioner sker först efter din aktivering och ditt samtycke.

När du använder appen RSE remote app, utbyts endast data mellan din mobila enhet och fordonets huvudenhet.
För felanalys och förbättring av stabiliteten i appen använder vi Tool HockeyApp. Om appen kraschar skickar HockeyApp information (appens tillstånd vid kraschen, senaste loggmeddelande) till HockeyApps servrar (ett företag som ägs av Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA) så att vi kan utvärdera informationen.
Kraschrapporter innehåller normalt sett ingen information om din person. IOS-enheter innehåller information om din enhet (modell, operativsystemversion, men inte serienummer, IMEI, osv.) och appversion.

Information om Microsofts dataskyddsbestämmelser och de som gäller för HockeyApp finns här [https://www.hockeyapp.net/imprint/].

När det gäller hanteringen av dina personuppgifter har du naturligtvis även rätt till information, korrigering, radering och begränsning av hanteringen. Dessutom har du rätt att av skäl som är relaterade till din särskilda situation invända mot hantering av personuppgifter som baseras på våra legitima intressen. I så fall kommer vi att ompröva hanteringen av de berörda uppgifterna. Du kan också när som helst göra invändningar mot hanteringen av personuppgifter som används för direkt marknadsföring, inklusive profilering, och stoppa hanteringen.