1300x551_AOZ_A4_151016_2.jpg

Оригинални принадлежности Audi

По-нататък ще намерите данни за честотните ленти и съответните максимални мощности на излъчване на радиовръзките в превозното средство в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

По-нататък ще намерите декларациите за съответствие на производителите на нашите радиоустройства. Моля, изберете модела на Вашето превозно средство.

Електрическа тротинетка
Universal Traffic Recorder