1300x551_AOZ_A4_151016_2.jpg

Originální příslušenství Audi

V souladu se směrnicí 2014/53/EU najdete níže informace o kmitočtových pásmech a odpovídajícím maximálním vysílacím výkonu rádiových služeb ve vozidle.

Níže najdete prohlášení o shodě výrobců našich rádiových zařízení. Zvolte model vozidla.

Elektrická koloběžka