Acquire
1300x551_AOZ_A4_151016_2.jpg

Оригинална додатна опрема на Audi

Во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ, подолу ќе најдете информации за фреквенциските опсези и за соодветната максимална моќност на преносот на радиоуслугите во возилото.Во продолжение ќе ги најдете изјавите за сообразност од производителите на нашите радиосистеми. Изберете го моделот на вашето возило.

Електричен тротинет