1300x551_AOZ_A4_151016_2.jpg

Originálne príslušenstvo Audi

V nasledujúcom texte nájdete údaje k frekvenčným pásmam podľa smernice 2014/53/EÚ, ako aj príslušné maximálne vysielacie výkony rádiových služieb.
V nasledujúcom texte nájdete vyhlásenia o zhode výrobcov našich rádiových zariadení. Vyberte svoje príslušenstvo.

Audi Data Plug
Audi Entertainment mobile
Elektrická kolobežka
Head-up display
Indukčná nabíjacia objímka
Indukčná nabíjacia stanica
Karta vodiča
Slúchadlá Bluetooth
Universal Traffic Recorder