Audi connect plug and play – Privacybeleid

A. Beheerder

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1,
85057 Ingolstadt, Duitsland,

ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Ingolstadt onder nr. HR B 1 (“AUDI AG”), bij het gebruik van de mobiele applicatie Audi connect plug and play (“Audi connect plug and play App”).

B. Algemene informatie

I. Anonieme gegevensverzameling

U kunt individuele diensten van deze app gebruiken zonder ons mee te delen wie u bent. In dat geval worden geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.

II. Diensten zonder login

Bij gebruik van de diensten van deze app waarvoor geen login vereist is, worden uw gegevens alleen lokaal op uw mobiele apparaat opgeslagen. Als er andere gegevens moeten worden verwerkt om deze diensten te verlenen, verwijzen we daarnaar in de afdeling “Individuele diensten zonder login” (zie afdeling C hieronder).

III. Diensten met login

Bij gebruik van diensten waarvoor een login vereist is, worden de gegevens overgebracht naar onze dataserver, waar ze worden verwerkt en - afhankelijk van de betrokken dienst - opgeslagen in uw Audi gebruikersaccount (zie afdeling E).

IV: Geo-diensten

De transmissie van geodata is nodig om de verschillende diensten binnen de Audi connect plug and play App te kunnen gebruiken (Ritten, My challenges, Pech en bijstand, Servicepartners, Brandstofmonitor en Parkeerplaats). In deze context wordt onder geodata verstaan de positiegegevens van uw mobiele apparaat. Geodata worden alleen verzonden als deze functie in de Audi connect plug and play App is geactiveerd.

V. Delen van gegevens

Persoonsgegevens worden aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AUDI AG, of voor de uitvoering van een contractuele verplichting, met name voor de levering van diensten, bijvoorbeeld wanneer de locatie van het voertuig op een kaart moet worden weergegeven met behulp van de Google Maps-dienst van Google Inc. (“Google”).
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u op

VI. Kennisgevingen

De Audi connect plug and play App stuurt geselecteerde meldingen naar het mobiele apparaat van de gebruiker (in het vergrendelscherm) via geïntegreerde app-informatie over een nieuwe status of andere informatie. De selectie van meldingen kan worden beheerd in de app-instellingen.
De meldingen kunnen op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van het mobiele apparaat van de gebruiker.

VII. Audi ID

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, hebt u een Audi ID-gebruikersaccount nodig dat wordt verstrekt door

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1 ,
85057 Ingolstadt, Duitsland,

ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Ingolstadt onder nr. HR B 1 (“AUDI AG)
U kunt de Audi ID gebruiken om u aan te melden bij talrijke diensten van Audi AG (bijv. websites en toepassingen) of diensten van derden (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). In plaats van u opnieuw te moeten registreren, kunt u toegang tot de diensten krijgen met de gegevens die u bij de eerste registratie in uw Audi ID hebt ingevoerd. Als u dit doet, worden de diensten gekoppeld aan de centrale Audi ID. Als u een dienst van derden aan uw Audi ID toevoegt, moet u akkoord gaan met het gebruik van de persoonsgegevens die al in de centrale gebruikersaccount zijn opgeslagen (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). In de regel worden de persoonsgegevens alleen aan een derde doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst van de derde. Indien u hier niet mee akkoord gaat, hebt u de mogelijkheid om een aparte Audi ID aan te maken om u aan te melden bij de dienst die u hebt geselecteerd.
Indien u de Audi ID in verband met een dienst van een derde gebruikt, worden de gegevens alleen doorgegeven als dit absoluut noodzakelijk is voor het gebruik van de dienst van de derde en de verwerking dus noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en de derde, of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, of vereist is om wettelijke redenen.
AUDI AG maakt gebruik van de dubbele opt-in procedure om de registratie te voltooien, alsmede om de toestemming die u bij deze registratie hebt verleend, te bevestigen. U ontvangt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres met het verzoek om uw toestemming te bevestigen.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de Audi ID en myAudi in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, vindt u informatie over gegevensverwerking in myAudi onder “Account” en daar onder Verklaring van toestemming.
Raadpleeg het uitgebreide privacybeleid voor Audi ID. Dit beleid kan worden bekeken op

C. Gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van onze diensten aan u of doen dit als wij een legitiem belang hebben bij de voortgezette opslag. In het algemeen worden uw gegevens bewaard zolang u de app gebruikt. Uw gegevens worden na 12 maanden gewist in geval van inactiviteit en indien de gegevens niet noodzakelijk zijn voor de verdediging of uitvoering van rechtsvorderingen.

D. Individuele diensten zonder login

De individuele diensten waarvoor geen login nodig is, worden hieronder beschreven.

I. Ritten

Wanneer de Audi connect plug and play App met de Audi DataPlug is verbonden, registreert de Audi connect plug and play App reisgegevens door geodata over te dragen en slaat deze gegevens lokaal op uw mobiele apparaat op. De route, datum, tijd, aantal afgelegde kilometers, duur, rijtijd, levensduur, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid en geschatte brandstofkosten (afgeleid van de dienst “Brandstofmonitor”) worden geregistreerd, samen met informatie over de zuinigheid van uw rijstijl. In het kader van deze functie wordt het rijgedrag geclassificeerd als “zuinig” of “niet zuinig” en worden overeenkomstige punten toegekend op basis van de starttijd en de eindtijd van de rit, het motortoerental, de acceleratie- en remgewoonten, de snelheid en de temperatuur van de koelvloeistof. Bovendien kunt u de rit classificeren als privéreis, zakenreis of woon-werkverkeer. Aan het einde van een rit kunt u uw ritten bekijken, ze afzonderlijk als PDF-bestand exporteren met de exportfunctie of ze op elk gewenst moment wissen. Als u uw ritten niet verwijdert, worden ze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling F van dit privacybeleid.

II. My challenges

Met de functie “My challenges” kunt u, naast de punten die u krijgt voor zuinig rijden (zie hoofdstuk D. I.), meer punten verzamelen door speciale uitdagingen te voltooien die wij voor u hebben vastgesteld. Afhankelijk van het aantal verzamelde punten, kunt u verschillende statusniveaus bereiken (brons, zilver, goud, platina). Punten vervallen na een jaar na de eerste verzameling, u kunt dus uw status verliezen als u niet opnieuw het vereiste aantal punten voor het respectieve statusniveau verzamelt. Hoe hoger de status, hoe meer punten u moet verzamelen. U beslist welke van de vrijgespeelde uitdagingen u wilt voltooien. U kunt maximaal drie uitdagingen uit verschillende categorieën tegelijk activeren en deze zo nodig pauzeren om een andere uitdaging te starten. Uw voortgang in de gepauzeerde uitdaging gaat niet verloren. Het is altijd mogelijk na te gaan welke opdrachten u hebt voltooid en u kunt een uitdaging op elk moment annuleren. Uitdagingen in de categorie ‘Ontdekking’ zijn tot op zekere hoogte uniek: Hier kunt u punten verzamelen voor het bezoeken van bepaalde plaatsen. Om te bepalen of u een uitdaging in de categorie ‘Ontdekking’ hebt gehaald, moet Audi connect plug and play uw geopositie gebruiken. Daarom moet u eenmalig toestemming geven voor deelname aan uitdagingen van de categorie ‘Ontdekking’ en het bijbehorende gebruik van uw geopositie. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken in de instellingen van de app. Als u een uitdaging met succes doorloopt, kan voor bepaalde uitdagingen een nieuwe uitdaging worden geactiveerd. Alle uitdagingen in deze categorie worden voortdurend op de achtergrond uitgevoerd en gebruiken uw geopositie om de uitdaging te voltooien. U kunt ook zelf geblokkeerde uitdagingen activeren met het aantal punten dat in de app wordt getoond. Het is ook mogelijk om uitdagingen uit andere landen te activeren terwijl u daar bent (bijv. als u op vakantie gaat) in ruil voor punten. Bovendien is er een beperkt aantal (verborgen) uitdagingen die u niet zelf hoeft te activeren. Deze zullen u verrassen wanneer u aan de betreffende criteria voldoet.
De maximale reikwijdte van de parameters die worden gebruikt om de succesvolle voltooiing van de individuele uitdagingen in verschillende combinaties te definiëren, omvat: efficiënte rijstijl, afstand, snelheid, acceleratie- en remgedrag, koelvloeistoftemperatuur, tijdsperiode, bestemming, motortoerental, hoogteverschil, aantal ritten en informatie over het vullen van de brandstofmonitor. Wanneer een uitdaging met succes is voltooid, blijft dit op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

III. Pech en bijstand

In geval van nood kan de gebruiker direct de volgende nummers bellen in de Audi connect plug and play App:

> Hulp bij pech
> Klantenservice
De app geeft u ook de mogelijkheid om uw locatie met anderen te delen, bijvoorbeeld per sms of per e-mail.
De locatie kan alleen worden verzonden als het mobiele apparaat in staat is een geldige locatie te identificeren en als u de verzending van geodata voor de Audi connect plug and play App in de instellingen van uw mobiele apparaat hebt geactiveerd. Wanneer de gebruiker een telefoonnummer kiest, wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Wanneer er wordt gebeld, wordt alleen uw telefoonnummer doorgegeven.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
The above data will only be processed for the purpose of providing the contractual services described in the terms of use (GDPR Article 6, Paragraph 1, Sentence 1, lit. b). Further details of your rights can be found in Section F of this Privacy Policy.

IV. Servicepartner

U kunt de kaart gebruiken om een servicepartner als favoriet te selecteren, de contactgegevens en de afstand tot de servicepartner te laten weergeven, een telefoongesprek te initiëren vanuit de Audi connect plug and play App en de navigatiesoftware in uw mobiele apparaat te gebruiken om u naar de servicepartner te leiden. Er worden geen gegevens over uw favorietkeuze automatisch aan de servicepartner doorgegeven.
Om de servicepartners in de buurt van uw huidige locatie te kunnen weergeven, moeten geodata worden verzonden. U kunt de transmissie van geodata voor deze dienst te allen tijde activeren en deactiveren in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

V. Bijstand

Indien u bijstand nodig heeft, kunt u per e-mail of telefoon contact opnemen met Audi connect plug and play Support. Als u voor de e-mailoptie kiest, worden de volgende gegevens als een voorgeformuleerde tekst naar uw e-mailapplicatie verzonden, mits deze in de Audi connect plug and play App is opgeslagen:
> Land en huurder
> Herkenningsnummer voertuig
> Smartphone model
> Smartphone codenaam (alleen voor Android-toestellen)
> Smartphone systeem & versie
> App-versi
> Serienummer van de DataPlug
> DataPlug-firmware
> Tabel met toewijzing van dataPlug-versie
Deze gegevens zullen Audi connect plug and play Support helpen om u optimaal te helpen bij uw aanvraag en bij het oplossen van storingen. U kunt de voorgeformuleerde tekst in de e-mailapplicatie bewerken voordat deze wordt verzonden, zodat u zelf bepaalt welke gegevens u aan Audi connect plug and play Support ter beschikking stelt. Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, ontvangen wij naast de hierboven vermelde gegevens ook het e-mailadres van waaruit u contact met ons heeft opgenomen.
Wanneer de gebruiker “Call Support” kiest, wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Wanneer een oproep wordt gedaan, wordt alleen uw telefoonnummer doorgegeven.
De gegevens die voor bijstandsdoeleinden worden doorgegeven, worden door AUDI AG gewist zodra de verplichte bewaartermijn (gedefinieerd in de AUDI AG Customer Care Standards) is verstreken.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

VI. Parkeerplaats

“Parkeerplaats” slaat de laatst bekende locatie van het voertuig op in de Audi connect plug and play App en geeft deze weer op een kaart, inclusief de parkeertijd. Met deze functie kunt u zich naar de parkeerplaats laten navigeren of de locatie van het voertuig met anderen delen, bijv. via sms of e-mail. Om de parkeerpositie van het voertuig te bepalen, wordt de geopositie van het mobiele apparaat in de Audi connect plug and play App opgeslagen, zodra de verbinding tussen het voertuig en de Audi connect plug and play App na een rit wordt verbroken. De vastgestelde parkeerpositie wordt vervolgens op een kaartfragment van de Google Maps-dienst weergegeven.
U kunt de transmissie van geodata voor deze dienst te allen tijde activeren en deactiveren in de instellingen van het mobiele apparaat.
De laatst geïdentificeerde parkeerpositie blijft op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

E. Individuele diensten met login

De individuele diensten waarvoor een login nodig is, worden hieronder beschreven.

I. Mijn Audi

Als de Audi connect plug and play App met uw voertuig is verbonden, wordt voor het gekoppelde voertuig automatisch een nieuw voertuigprofiel aangemaakt en geactiveerd op basis van het voertuigidentificatienummer (VIN). Als u op een later tijdstip een ander voertuig met de Audi connect plug and play App wilt verbinden, wordt voor dit voertuig een ander voertuigprofiel aangemaakt en geactiveerd. “Mijn Audi” toont u bijvoorbeeld de naam van het voertuig, de datum waarop het voor het eerst werd geregistreerd, het kenteken, wanneer de volgende algemene inspectie moet plaatsvinden (door u bepaald) en de accuspanning. Bovendien worden de volgende gegevens weergegeven: het voertuigmodel (af te lezen uit het VIN), het actuele brandstofpeil, de kilometerstand van het voertuig en, met uw toestemming, verdere voertuiggegevens zoals het model, het modeljaar, de carrosseriekleur, de interieurkleur door vergelijking van het VIN met een Audi-databank. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Daarnaast kan de gebruiker ook de banden van het voertuig opslaan (zie de afdeling “Banden” voor meer informatie). De voertuigprofielen en de bijbehorende gegevens blijven op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
Bovendien kunnen onderhoudsvereisten worden voorspeld en kan voertuigconditie-afhankelijk onderhoud worden ondersteund. Dit gebeurt op basis van meetwaarden uit het voertuig in combinatie met voertuigspecifieke informatie die is opgeslagen in de interne systemen van AUDI AG.
“Eerst worden het VIN van het voertuig, de gebruikersidentificatie van de klant en de meetgegevens van het voertuig (bijv. huidige kilometerstand, resterende tijd tot de volgende onderhoudsbeurt of resterende kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt) van het voertuig doorgegeven aan de interne Audi-systemen. Op basis van en in combinatie met voertuigspecifieke gegevens (bijv. het type voertuig en de uitrusting ervan) en de bijbehorende onderhoudstabellen, die in de interne systemen van AUDI AG zijn opgeslagen, kunnen dan de geraamde onderhoudsvereisten voor het betrokken voertuig worden bepaald. De resulterende onderhoudsbehoeften worden vervolgens in Audi connect plug and play aan de klant gepresenteerd.
De beschreven gegevensverwerking vindt plaats op basis van een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De te benadrukken belangen van AUDI AG zijn: Verhoging van de klanttevredenheid en -loyaliteit, optimalisering van bedrijfsprocessen, duurzame productverbetering en het aanbieden van state-of-the-art diensten.
“Alleen die persoonlijke en persoonsgebonden gegevens worden verwerkt en opgeslagen die noodzakelijk zijn voor de beschreven functie en kunnen worden verwerkt op basis van de rechtsgrond “belangenafweging”. De gegevens van de klant worden gewist zodra de klant het initiatief neemt tot deze verwijdering via Audi connect plug and play, maar uiterlijk na drie jaar.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw rechten vindt u in afdeling F van dit privacybeleid.”
Als de Audi connect plug and play App verbinding maakt met uw e-tron, verandert er het volgende. In plaats van het huidige brandstofniveau wordt het huidige laadniveau van de batterij getoond.
Als er in de komende 30 dagen of binnen de komende 1.500 kilometer een onderhoudsafspraak moet worden gemaakt, wordt er een herinnering over de volgende onderhoudsafspraak weergegeven. Alle inhoud van de Audi connect plug and play App is gebaseerd op het op dat moment actieve voertuigprofiel.
Tenzij anders aangegeven, worden de bovenstaande gegevens alleen verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling F van dit privacybeleid.

II. Onderhoud en Afspraken

Met “Onderhoudsafspraken” kunt u uw afgesproken en uitgevoerde onderhoudsafspraken lokaal op uw smartphone beheren.
Met “Onderhoudsafspraken” kunt u een verzoek om een onderhoudsafspraak over een onderwerp van uw keuze naar uw geselecteerde servicepartner sturen. Meer gedetailleerde informatie over het verzenden van een verzoek om een onderhoudsafspraak vindt u in Sectie D. III.
Met “Onderhoudsafspraken” kunt u, zodra u door uw geselecteerde servicepartner op de hoogte bent gebracht van een afspraak, deze handmatig invoeren in de betreffende aanvraag. De door u ingevoerde datum wordt niet doorgegeven aan AUDI AG. Als u de handmatig ingevoerde afspraak in de Audi connect plug and play App wijzigt of verwijdert, wordt deze niet doorgegeven aan uw favoriete servicepartner.
Als een afspraak in het verleden staat, kunt u ook afbeeldingen aan de afspraak toevoegen, bijvoorbeeld de factuur. Bovendien kan de app een item in de agenda op uw mobiele apparaat aanmaken.
U kunt de kaart gebruiken om een servicepartner als favoriet te selecteren, de contactgegevens en de afstand tot de servicepartner te laten weergeven, een telefoongesprek te initiëren vanuit de Audi connect plug and play App en de navigatiesoftware in uw mobiele apparaat te gebruiken om u naar de servicepartner te leiden. Er worden geen gegevens over uw favorietkeuze automatisch aan de servicepartner doorgegeven.
Als u de items niet verwijdert, blijven ze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
Om de servicepartners in de buurt van uw huidige locatie te kunnen weergeven, moeten geodata worden verzonden. U kunt de transmissie van geodata voor deze dienst te allen tijde activeren en deactiveren in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

III. Aanvraag onderhoudsafspraak

Als op basis van de door de Audi connect plug and play App bepaalde onderhoudsintervallen voor inspectie of olieverversing, alsmede waarschuwings- en foutmeldingen, indien van toepassing, een onderhoudsbehoefte wordt vastgesteld, kunt u een individueel voorstel van onderhoudsafspraak aanvragen bij de Audi servicepartner van uw voorkeur die is opgeslagen in het menu-item “Onderhoudsafspraken”. Hiervoor heeft u de volgende opties:
Automatische aanvraag voor een onderhoudsafspraak: Als u de automatische aanvraag voor een onderhoudsafspraak voor inspectie en/of olieservice gebruikt, worden, wanneer een geselecteerde onderhoudsbehoefte wordt gedetecteerd, de vereiste voertuig- en klantgegevens automatisch (d.w.z. zonder dat u dit handmatig in gang zet) doorgestuurd naar de servicepartner van uw voorkeur.
Indien de servicepartner niet in staat is om de onderhoudsaanvraag te verwerken, worden bovengenoemde gegevens doorgegeven aan het voor uw land verantwoordelijke verkoopbedrijf (importeur), zodat u een afspraak met een geschikte servicepartner kan worden aangeboden. Dit gebeurt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek om een onderhoudsafspraak te voldoen en zo bij te dragen aan uw tevredenheid.
Handmatige aanvraag voor een onderhoudsafspraak: Als u geen gebruik maakt van de automatische aanvraag voor een onderhoudsafspraak voor inspectie- en/of olieverversing in de instellingen van de Audi connect plug and play App en er een gele waarschuwing, brandstof- of foutmelding en/of onderhoudsvereiste (inspectie/olie) wordt gedetecteerd, kunt u kiezen voor het verzenden van een aanvraag voor een onderhoudsafspraak specifiek voor deze gele waarschuwing, brandstof- of foutmelding en/of onderhoudsvereiste (inspectie/olie) (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). De vereiste voertuig- en klantgegevens worden verzonden naar de Audi servicepartner van uw voorkeur en, indien van toepassing, naar een distributiebedrijf of callcenter dat door hen is ingeschakeld.
Voor beide opties worden de volgende gegevens via de AUDI AG dataserver naar de Audi servicepartner van uw voorkeur gestuurd:
> Voertuigidentificatie: nummer
> Beschrijving
> Kilometerstand
> Merk / Model / Modeljaar
> Motorcode
> Transmissiecode
> Onderhoudsinterval - Inspectieservice
> Onderhoudsinterval - Olieverversingsbeurt
> Adresvorm
> Titel
> Voornaam / achternaam
> Telefoonnummer
> E-mailadres
Als op basis van de rode waarschuwingen een onderhoudsbehoefte wordt vastgesteld, hebt u de mogelijkheid om pechhulp in te roepen.
Als de servicepartner de onderhoudsaanvraag om technische of organisatorische redenen niet kan verwerken of uitvoeren, worden de bovenstaande gegevens doorgegeven aan het voor uw land verantwoordelijke verkoopbedrijf (importeur), zodat u een afspraak met een geschikte servicepartner kan worden aangeboden. De gegevensoverdracht aan de importeur vindt plaats om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG; dit is ook om te voldoen aan uw verzoek om een onderhoudsafspraak en om bij te dragen aan een bevredigend resultaat voor u.
In verband met Audi connect plug and play maken wij gebruik van verwerkers als aanbieders van exploitatie-, hosting- en ondersteuningsdiensten. Het kan gebeuren dat uw gegevens voor technische ondersteuning vanuit de VS worden geraadpleegd door een technische ondersteuningsdienstverlener.
Daarom hebben wij
(een reeks contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming geven als in de EU wanneer gegevens worden verwerkt in landen buiten de EU).
Afhankelijk van de door u geselecteerde servicepartner van uw voorkeur, kunnen de bovenstaande gegevens ook worden doorgegeven aan een land buiten het gebied dat wordt gevormd door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (EER)
In dat geval is er een:
(passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

IV. Statistieken

De dienst “Statistieken” evalueert statistisch de voor u geselecteerde parameters, bijv. gereden kilometers, rijtijd of de gemiddelde efficiënte rijstijl. Daartoe worden bijvoorbeeld datum en tijd, kilometerstand en snelheid geregistreerd. Deze statistieken kunnen worden weergegeven voor verschillende tijdsbestekken (dag, week, maand, jaar). De evaluatie is beperkt tot de gegevens vermeld in de diensten “Ritten” (zie C. I.), “Brandstofmonitor” (zie C. V.) en “My challenges” (zie C. II.).
Als de Audi connect plug and play App verbinding maakt met uw e-tron, is de evaluatie beperkt tot de gegevens die zijn gespecificeerd in de diensten “Ritten” (zie C. I.), “Laadmonitor” (zie D. XII.), en “My challenges” (zie C. II.).
De opslagperiode op uw mobiele apparaat is afhankelijk van de opslagperiode van de diensten die de gegevens verstrekken.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

V. Brandstofmonitor

Op veel voertuigmodellen identificeert “Brandstofmonitor” automatisch een tankstop zodra het brandstofpeil met ten minste 10 liter wordt verhoogd (als de tankstop niet automatisch wordt geïdentificeerd, kunt u deze handmatig invoeren). Met deze functie kunt u een overzicht van tankstops, de kosten ervan en het aantal gereden kilometers opstellen en opslaan. Wanneer de Audi connect plug and play App verbinding maakt met uw DataPlug, wordt een geschatte waarde voor het aantal getankte liters brandstof gedetecteerd. U kunt deze waarde op elk moment handmatig wijzigen. Wanneer een tankstop automatisch wordt geïdentificeerd, wordt de locatie waar u hebt getankt geïdentificeerd aan de hand van de geopositie van uw mobiele apparaat, en automatisch opgeslagen in de Brandstofmonitor. De locatie kan alleen worden verzonden als het mobiele apparaat in staat is een geldige locatie te identificeren en als u de verzending van geodata voor de Audi connect plug and play App in de instellingen van uw mobiele apparaat hebt geactiveerd. Als een tankstop handmatig wordt ingevoerd, kunt u het adres zelf opslaan.
Als het brandstofpeil van het voertuig onder de grenswaarden van 10 liter en 5 liter zakt, verschijnt in de Audi connect plug and play App onder Nieuws een melding om uw voertuig bij te tanken. Bovendien kunt u op elk compatibel mobiel apparaat een bericht laten weergeven bij de gedefinieerde limieten door berichten te activeren in het menu-item “Instellingen”.
Als u de tankstops niet verwijdert, blijven ze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

VI. Banden

De dienst “Banden” biedt u de mogelijkheid om relevante informatie over de geselecteerde lopende banden (winterbanden / zomerbanden / Nordic banden / vierseizoenenbanden) in te voeren - bijv. bandenfabrikant, kilometerstand, DOT-datum van productie of de afspraak voor het wisselen van banden en een herinnering hiervoor. Bovendien kan een overeenkomstige individuele onderhoudsafspraak worden aangevraagd bij uw geselecteerde Audi servicepartner voor een bandenwissel of voor de aanschaf van nieuwe banden (zie Aanvraag voor een onderhoudsafspraak voor details over de verzonden gegevens).
Als u meldingen hebt geactiveerd, wordt u herinnerd aan een afgesproken afspraak voor een bandenwissel die in de Audi connect plug and play App is ingevoerd.
Als u de bandgegevens niet wist, blijven deze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

VII. Gegevensback-up en -herstel

De dienst “Data Backup & Recovery” beschermt u tegen gegevensverlies en stelt u bijvoorbeeld in staat uw gegevens over te zetten op een nieuw mobiel toestel als u uw oude toestel verliest of vervangt. Deze dienst maakt het zelfs mogelijk om te wisselen tussen de besturingssystemen iOS en Android.
Hiervoor wordt op de server van AUDI AG een reservekopie (“Data Backup”) gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen in de Audi connect plug and play App voor de volgende diensten:
> Ritten
> My challenges
> Servicepartner
> Onderhoud en schema
> Mijn Audi
> Statistieken
> Brandstofmonitor
> Parkeerplaats
> Banden
De instellingen van de Audi connect plug and play App worden voor hetzelfde doel ook naar de sever van AUDI AG doorgezonden.
Gegevens worden automatisch doorgezonden terwijl u de app gebruikt en worden gecodeerd met SSL en HTTPS. Bovendien kunt u op elk moment handmatig een reservekopie maken via “Data Backup” in de instellingen.
De reservekopie op de server van AUDI AG kan worden gewist via “Data Backup” & “Other Options” in de instellingen. Uw reservekopie wordt gewist wanneer u uw Audi ID verwijdert. De gegevens die lokaal op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden niet aangetast.
Om het gebruik van uw mobiele datavolume tot een minimum te beperken, worden grote hoeveelheden gegevens (> ca. 100 kB) alleen via een bestaande Wi-Fi-verbinding doorgezonden. Ten minste eenmaal per dag wordt een reservekopie gemaakt. Om de gegevensbeveiliging te garanderen, kan de Audi connect plug and play App slechts met één Audi ID gebruikersaccount en slechts met één apparaat tegelijk worden gebruikt.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

Analyse van gegevens

AUDI AG streeft er voortdurend naar om de bestaande producten en diensten die het aanbiedt, evenals nieuwe producten en diensten, verder te ontwikkelen en om reclame en marktonderzoek te verbeteren met het oog op de marketing van deze producten en diensten. Een goede evaluatie van het gebruik van de huidige producten en diensten (analytics) is hiervoor noodzakelijk. Om deze reden verwerkt AUDI AG voor de bovengenoemde doeleinden gegevens uit de reservekopieën van de dienst "Data Backup & Recovery”. De doeleinden en de aard van de verwerking en de rechtsgrond daarvoor worden hieronder in detail beschreven.

Extraheren van omgevingsgegevens voor productaansprakelijkheid en veldwaarneming, voor het controleren van garantie- en waarborgclaims, alsmede goodwill

AUDI AG is wettelijk verplicht om de producten die het op de markt brengt gedurende hun hele levenscyclus voortdurend te controleren, om mogelijke gebreken tijdig op te sporen en zo snel mogelijk te verhelpen. Dit omvat onder andere de verplichting tot productcontrole en risicopreventie.
Bovendien voldoet AUDI AG graag aan bestaande garantie- en waarborgclaims.
Hiertoe controleert AUDI AG eerst of er claims bestaan of uitgesloten zijn, bijvoorbeeld door wijzigingen in de bouwwijze van het voertuig (bijv. tuning, ombouw, enz.) die door een eigenaar zijn aangebracht. Indien nodig worden bestaande claims in persoonlijk contact met u afgehandeld.
De volgende gegevens worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden:
> VIN
> Serienummer van de DataPlug
> Softwareversie van de DataPlug
> Databaseversie van de DataPlug
> App-versie
> Land van installatie van de app
> Eindapparaat
> Besturingssysteem
> Versie van het besturingssysteem
> Audi ID
> Datum van de eerste koppeling van de DataPlug
De gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de veldwaarneming om relevante leemten in de beveiliging snel te kunnen opsporen en verhelpen. De verwerking vindt uitsluitend voor een bepaald doel plaats. Een verdere toewijzing of verwerking van de persoonsgegevens, bijv. aan de persoon van de klant of aan zijn contact- en/of andere gegevens, is niet noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van de verwerkende instanties te bereiken en is ook uitdrukkelijk verboden voor alle verwerkende instanties. Bij AUDI AG krijgen alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die belast zijn met dergelijke administratieve taken die nauw samenhangen met de verwerking voor dit doel. De gegevens worden alleen doorgegeven aan de verantwoordelijke goedkeuringsinstanties of aan de afdelingen die binnen AUDI AG verantwoordelijk zijn voor terugroep-, veld- en vervangingsacties in het geval van een terugroepactie of een veldactie waartoe door de productveiligheidscommissies binnen AUDI AG is besloten.
De beschreven verwerking van uw gegevens is gebaseerd op het legitieme belang van veldanalyse en productmonitoring. Dit is gebaseerd op een afweging van belangen binnen AUDI AG (artikel 6 lid 1, punt f) AVG).
Voornoemde gegevens worden gewoonlijk na 5 jaar gewist.

Verwerking voor evaluatie van de verkoopondersteuning

De Audi partners die aan het voor uw land verantwoordelijke distributiebedrijf (importeur) zijn toegewezen, geven u advies over een reeks producten en diensten. Dit advies omvat ook demonstratie, uitleg en hulp bij de registratie van de digitale diensten van AUDI AG. Voor de evaluatie en betaling van eventuele toepasselijke bonussen voor deze verkoopondersteuning verwerkt AUDI AG uw persoonsgegevens, zoals
> Voertuigidentificatienumme
> Registratiegegevens (land, datum, tijd)
> Partner van uw voorkeur
en maakt deze gegevens bekend aan het voor uw land verantwoordelijke distributiebedrijf (importeur) en uw opgeslagen Audi partner. De bekendgemaakte gegevens zijn een verplichte voorwaarde om registraties van digitale producten en diensten te kunnen matchen met de bijbehorende voertuigleveringen. Deze matching maakt het AUDI AG, het voor uw land verantwoordelijke distributiebedrijf (importeur) en de door u opgeslagen Audi partner mogelijk kerngetallen te berekenen voor de evaluatie van de verleende verkoopondersteuning. De noodzaak van deze gegevensverwerking vloeit voort uit afspraken tussen AUDI AG, het voor uw land verantwoordelijke distributiebedrijf (importeur) en de aangesloten Audi partners.
De volgende lokale importeurs maken gebruik van bovengenoemd rapporteringssysteem:

Italië, Japan, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Argentinië, Mexico, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Tsjechië, Zweden, Oostenrijk, België, Nederland, Zuid-Afrika.
Wanneer gegevens worden doorgegeven buiten de EU, en er geen passend niveau van gegevensbescherming is, zijn de
voor de doorgifte van gegevens gesloten met de ontvangers van de gegevens.
Het is de bij de verwerking betrokken ondernemingen contractueel verboden om gegevens te gebruiken om een directe link naar een persoon te leggen (bijv. namen, e-mailadressen). Om de verwerking te beveiligen, heeft AUDI AG een reeks technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang en verwerking voor andere dan de beoogde doeleinden te voorkomen.
De beschreven verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de verkoopondersteuning door het voor uw land verantwoordelijke distributiebedrijf (importeur) en die van uw opgeslagen Audi partner te evalueren. De basis voor de beschreven verwerking is een belangenafweging die binnen AUDI AG wordt gemaakt (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).
AUDI AG verwijdert uw gepseudonimiseerde gegevens na 15 maanden of in overeenstemming met de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld zodra het doel waarvoor ze werden verzameld ongeldig wordt en als het verwijderen niet in strijd is met andere bewaarverplichtingen.

Gebruik van verwerkers

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de analytische activiteit worden opgeslagen in een web services cloud die wordt beheerd door Amazon Web Services EMEA SARL. Wij kunnen niet uitsluiten dat uw gegevens worden geraadpleegd door Amazon Web Services, Inc. in de VS, zodat een
(afdoende garanties met betrekking tot de verwerking van gegevens in niet-Europese landen) is gesloten.

VIII. Ondersteuning

Wanneer ondersteuning nodig is, kunt u contact opnemen met Audi connect plug and play Support door middel van een ondersteuningsverzoek of per telefoon. Als u de optie “Ondersteuningsverzoek verzenden” selecteert, zullen de volgende gegevens aan Audi connect plug and play Support ter beschikking worden gesteld ten behoeve van een optimale ondersteuning bij het oplossen van storingen, voor zover deze in de Audi connect plug and play App zijn opgeslagen:
> E-mailadres
> Telefoonnummer
> Land en huurder
> Model
> identificatienummer voertuig
> Smartphone model
> Smartphone codenaam (alleen voor Android-toestellen)
> Smartphone-systeem en -versie
> App-versie
> Serienummer DataPlug
> DataPlug-firmware
> DataPlug versie mapping tabel
> Beschrijving van de fout (indien het veld door de gebruiker is ingevuld)
Wanneer de gebruiker “Call Support” kiest, wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Wanneer er wordt gebeld, wordt alleen uw telefoonnummer doorgegeven.
De gegevens die voor ondersteuningsdoeleinden worden doorgegeven, worden door AUDI AG gewist zodra de verplichte bewaartermijn (gedefinieerd in de AUDI AG Customer Care Standards) is verstreken.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

IX. Ritten

Wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de Audi connect plug and play App en de Audi DataPlug, zal de Audi connect plug and play App geodata verzenden om ritgegevens te registreren en zal deze lokaal op uw mobiele apparaat opslaan. Routing, datum, tijd, gereden kilometers, duur, rijtijd, stilstandtijd, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid en geschatte brandstofkosten (afgeleid van de dienst “Brandstofmonitor”) en informatie over zuinig rijden worden geregistreerd. Hierbij worden de parameters starttijd en eindtijd, motortoerental, acceleratie- en remgedrag, snelheid en koelvloeistoftemperatuur gebruikt om de rijstijl te classificeren als “zuinig” of “niet zuinig”, en te belonen met de bijbehorende punten. Bovendien kunt u de rit ook classificeren als privé, zakelijk of als woon-werkverkeer. Aan het einde van de rit kunt u deze ritten bekijken, met de exportfunctie als PDF-bestand exporteren of op elk gewenst moment wissen. Als u de ritten niet verwijdert, blijven ze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling F van dit privacybeleid.

X. Laadmonitor

In de e-tron kan ‘Laadmonitor’ automatisch een oplaadproces detecteren zodra het oplaadniveau met ten minste 10 procent is gestegen (als het oplaadproces niet automatisch wordt gedetecteerd, kunt u dit handmatig invoeren). Met deze functie kunt u een overzicht maken en opslaan van de uitgevoerde laadprocessen, de kosten ervan en de afgelegde kilometers. Als de Audi connect plug and play App verbinding maakt met uw DataPlug, wordt automatisch een geschat percentage opgeladen gedetecteerd. U kunt deze waarde op elk moment handmatig bewerken. Wanneer een oplaadproces automatisch wordt gedetecteerd, wordt de locatie waar u hebt opgeladen gedetecteerd met behulp van de geolocatie van uw apparaat en automatisch opgeslagen in de laadmonitor. De locatie kan alleen worden verzonden als het mobiele apparaat een geldige locatie heeft kunnen detecteren, en u de overdracht van geodata voor de Audi connect plug and play App in de instellingen van uw mobiele apparaat hebt geactiveerd. Bij het handmatig invoeren van een laadproces kunt u het adres zelf vastleggen.
Als u de laadprocessen niet verwijdert, blijven ze op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u de Audi connect plug and play App verwijdert.
De transmissie van geodata voor deze dienst kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd in de instellingen van de Audi connect plug and play App en in de instellingen van het mobiele apparaat.
De bovenstaande gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het verlenen van de contractuele diensten die in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Meer details over uw rechten zijn te vinden in afdeling G van dit privacybeleid.

F. Tracking Tools

Adobe Analytics

Deze app maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics om het bezoek van gebruikers aan deze webpagina te analyseren. De gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die u hebt verleend (artikel 6, lid 1, punt a) AVG).
Wij kunnen niet uitsluiten dat uw gegevens worden geraadpleegd via Adobe Systems Incorporated met hoofdkantoor in de VS, zodat een
(passende garanties met betrekking tot de verwerking van gegevens in niet-Europese landen) is gesloten. U hebt het recht om te worden geïnformeerd over deze standaardovereenkomst in de loop van de bekendmaking.
U kunt uw toestemming voor de aangegeven gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de instellingen te openen in de afdeling Meer in de tabbalk onder Instellingen en Ondersteuning. Open de analytics-instellingen in de afdeling Privacy om uw toestemming voor Adobe Analytics in te trekken.
De informatie die wordt opgeslagen op de Adobe-servers kan niet rechtstreeks worden herleid tot een individu omdat Adobe Analytics wordt gebruikt met de volgende instellingen: ‘Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0’ en ‘Obfuscate IP-Removed’. De instelling ‘Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0’ zorgt ervoor dat het IP-adres voorafgaand aan de geo-lokalisatie wordt geanonimiseerd door het laatste octet in het IP-adres te vervangen door nullen. Voor statistische analyse wordt de geschatte locatie van de gebruiker toegevoegd aan het trackingpakket, dat nog steeds het volledige IP-adres bevat. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door een enkel, permanent IP-adres - een generiek IP-adres genoemd - wanneer de instelling ‘Obfuscate IP-Removed’ is geconfigureerd. Hierdoor wordt het IP-adres verwijderd uit het gegevensbestand dat wordt opgeslagen.

G. Uw rechten

U kunt de volgende rechten ten opzichte van AUDI AG te allen tijde kosteloos uitoefenen. Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u verkrijgen op de volgende website:
Recht op informatie: U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Recht op rectificatie: U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren.
Recht op gegevenswissing: U hebt het recht te verzoeken om uw gegevens te wissen indien een van de voorwaarden genoemd in artikel 17 AVG bestaat. U kunt dan bijvoorbeeld verzoeken om uw gegevens te wissen, mits het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer noodzakelijk is. Bovendien kunt u om wissing van uw gegevens verzoeken indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt.
Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om beperkingen van de verwerking van uw gegevens te vragen als de voorwaarden van artikel 18 AVG bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van uw gegevens betwist. U kunt vragen dat de verwerking wordt beperkt voor de duur die nodig is om de juistheid van uw gegevens te onderzoeken.
Right to restriction of processing: You have the right to request restrictions on the processing of your data if the conditions of GDPR Article 18 exist. This is the case, for example, if you dispute the correctness of your data. You may request that processing is restricted for as long as it takes to examine the correctness of your data.
Recht van bezwaar: Als de verwerking is gebaseerd op een hoger belang of als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bezwaar is toegestaan wanneer de verwerking plaatsvindt in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag of op grond van een gerechtvaardigd belang van AUDI AG of van een andere derde partij. In geval van bezwaar wordt u vriendelijk verzocht ons uw redenen voor het bezwaar tegen de gegevensverwerking mee te delen. Daarnaast heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing. Hetzelfde geldt voor profilering, indien dit verband houdt met direct marketing.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contractuele verplichting en dit geschiedt door middel van geautomatiseerde verwerking, heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte machineleesbare vorm te ontvangen en deze over te dragen aan een andere gegevensverwerker.
Recht op intrekking: Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, met gevolgen voor de toekomst en zonder opgaaf van redenen, via
Recht van klacht: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv. het Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Deutschland/ Duitsland) over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

H. Uw contactpersoon: Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon voor alle kwesties in verband met gegevensbescherming en is beschikbaar om u te helpen uw rechten uit te oefenen. Gelieve uw opmerkingen te richten aan:
AUDI AG Privacy Officer
85045 Ingolstadt
Version updated: December 2021