Audi connect plug and play – Personvernerklæring

A. Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen er ment å informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles av

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1,
85057 Ingolstadt, Tyskland,

registrert i selskapsregisteret ved Ingolstadt tingrett under nr. HR B 1 ("AUDI AG"), ved bruk av mobilapplikasjonen Audi connect plug and play ("Audi connect plug and play-App”).

B. Generell informasjon

I. Tjenester med innlogging

Ved bruk av Audi connect plug and play-tjenester vil opplysninger bli overført til vår dataserver hvor de blir behandlet og – avhengig av hvilken tjeneste det gjelder – lagret på din Audi-brukerkonto (se avsnitt D).

II. Geotjenester

Overføring av geodata er nødvendig for å gjøre det mulig å bruke de ulike tjenestene i Audi connect plug and play-appen (Turer, Audi rewards, Servicepartnere, Drivstoffmonitor og Parkeringsplass). I denne sammenheng betyr geodata posisjonsdataene til din mobilenhet. Geodata overføres kun hvis denne funksjonen er aktivert i Audi connect plug and play-appen.

III. Deling av data

Personopplysninger vil bli delt med tredjeparter hvis dette er nødvendig for å oppnå de berettigede interessene til AUDI AG eller for å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, spesielt for levering av tjenester. For eksempel, hvis plasseringen av kjøretøyet skal vises på et kart ved hjelp av Google Maps-tjenesten til Google Inc. ("Google").
Ytterligere informasjon om hvordan opplysninger behandles av Google finner du på

IV. Varsler

Audi connect plug and play-appen sender utvalgte varsler til brukerens mobilenhet (på låseskjermen) via integrert appinformasjon om ny status eller annen informasjon. Valget av varsler kan administreres i appinnstillingene.
Varslene kan aktiveres og deaktiveres når som helst i innstillingene på brukerens mobilenhet.

V. Audi ID

For å bruke denne tjenesten trenger du en Audi ID-brukerkonto levert av

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1 ,
85057 Ingolstadt, Tyskland,

registrert i selskapsregisteret ved Ingolstadt tingrett under nr. HR B 1 ("AUDI AG").
Du kan bruke Audi ID-en til å logge på en rekke AUDI AG-tjenester (f.eks. nettsteder og applikasjoner) eller tredjepartstjenester (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). I stedet for å måtte registrere deg på nytt, kan du få tilgang til tjenestene ved å bruke dataene som ble lagt inn på din Audi ID da du først registrerte deg. Gjør du dette vil tjenestene bli knyttet til den sentrale Audi-ID. Hvis du legger til en tredjepartstjeneste i din Audi ID, må du godta bruken av personopplysningene som allerede er lagret på den sentrale brukerkontoen (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Personopplysningene vil kun bli delt med en tredjepartstjeneste dersom det er avgjørende for utførelse av tjenesten. Hvis du ikke godtar dette, har du muligheten til å opprette en egen Audi ID for å logge på tjenesten du har valgt.
Dersom du bruker Audi ID-en i forbindelse med en tredjepartstjeneste, vil opplysningene kun bli delt dersom dette er helt nødvendig for bruken av tredjepartens tjeneste og behandlingen derfor er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og tredjeparten, eller er pålagt å utføre prekontraktuelle tiltak, eller er pålagt å dele opplysningene av juridiske årsaker.
AUDI AG benytter dobbelt aktivt samtykke for å fullføre registreringen, samt for å bekrefte samtykket du har gitt i denne registreringen. En e-post som ber deg om å bekrefte vil bli sendt til deg på den oppgitte e-postadressen.
Dersom du har gitt ditt samtykke til bruk av Audi ID og myAudi i henhold til personvernlovgivningen, finner du informasjon om behandling av personopplysninger i myAudi under "Konto" og deretter Samtykkeerklæring.
Vennligst se den fullstendige personvernerklæringen for Audi ID. Denne erklæringen kan sees på

C. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg eller hvis vi har en berettiget interesse i fortsatt lagring. Generelt vil opplysningene dine lagres så lenge du bruker appen. Opplysningene dine vil bli slettet etter 12 måneder i tilfelle inaktivitet og i tilfelle opplysningene ikke er nødvendige for å forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav.

D. Individuelle Audi connect plug and play-tjenester

I. Turer

Når det opprettes en forbindelse mellom Audi connect plug and play-appen og Audi DataPlug, vil Audi connect plug and play-appen overføre geodata for å registrere turdata og lagre dem lokalt på din mobilenhet. Rute, dato, klokkeslett, kjørte mil, varighet, kjøretid, ståtid, gjennomsnittshastighet, maksimal hastighet og omtrentlige drivstoffkostnader (avledet fra "Drivstoffmonitor"-tjenesten) og informasjon om kjørestilen din registreres. Her brukes parametrene starttid og sluttid, motorturtall, akselerasjon og bremseoppførsel, hastighet og kjølevæsketemperaturer for å klassifisere kjørestilen som "effektiv" eller "ikke effektiv", og belønnes med tilsvarende poeng. I tillegg kan du også klassifisere reisen som privat, arbeidsrelatert eller som en reise til jobb. På slutten av turen kan du se disse turene, eksportere dem som en PDF-fil med eksportfunksjonen, eller slette dem når som helst. Hvis du ikke sletter turene, forblir de lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Overføring av geodata for denne tjenesten kan aktiveres og deaktiveres når som helst i Audi connect plug and play-appens innstillinger og i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte opplysninger vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

II. Audi rewards

"Audi rewards"-funksjonen lar deg samle flere poeng i tillegg til de som tildeles for din kjørestil (se avsnitt D. I.) ved å fullføre spesielle utfordringer vi har satt for deg. Avhengig av antall innsamlede poeng, kan du nå forskjellige statusnivåer (bronse, sølv, gull, platina). Poeng utløper etter ett år fra første innsamling, du kan dermed miste statusen din hvis du ikke gjenvinner det nødvendige antallet poeng for det respektive statusnivået. Jo høyere status, jo flere poeng må du samle. Du bestemmer selv hvilke av utfordringene du ønsker å gjennomføre. Du kan aktivere opptil tre utfordringer fra forskjellige kategorier samtidig og sette dem på pause om nødvendig for å starte en ny utfordring. Fremgangen din i den stansede utfordringen vil ikke gå tapt. Det er alltid mulig å sjekke hvilke oppgaver du har fullført og du kan avbryte en utfordring når som helst. "Oppdagelse"-utfordringer er unike til en viss grad: Her kan du samle poeng for å besøke bestemte steder. For å finne ut om du har bestått en utfordring i kategorien "Oppdagelse", må Audi connect plug and play bruke geoposisjonen din. Derfor må du godta å delta i utfordringer av kategorien "Oppdagelse" og tilhørende bruk av din geoposisjon. Du kan aktivere eller deaktivere bruken av geoposisjonen din når som helst i appens innstillinger eller i systemets innstillinger. Hvis du klarer en utfordring, kan en ny utfordring aktiveres for visse utfordringer. Alle utfordringer i denne kategorien kjører hele tiden i bakgrunnen og bruker geoposisjonen din for å fullføre utfordringen. Det er et begrenset antall (skjulte) utfordringer som du ikke trenger å aktivere selv. Disse vil overraske deg når du oppfyller de relevante kriteriene.
Det maksimale omfanget av parameterne som brukes for å definere vellykket gjennomføring av de individuelle utfordringene i ulike kombinasjoner omfatter: effektiv kjørestil, distanse, hastighet, akselerasjons- og bremseatferd, kjølevæsketemperatur, tidsperiode, destinasjon, motorturtall, høydeforskjell, antall turer og informasjon om fylling av drivstoffmonitoren.
Overføring av geodata for denne tjenesten kan aktiveres og deaktiveres når som helst i Audi connect plug and play-appens innstillinger og i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

III. Havari og assistanse

I nødstilfeller kan brukeren ringe direkte til følgende nummere i Audi connect plug and play-appen:

> Havarihjelp
> Kundeservice
Appen gir deg også muligheten til å dele posisjonen din med andre, f.eks. på tekstmelding eller på e-post.
Plasseringen kan kun overføres hvis mobilenheten er i stand til å identifisere en gyldig plassering og hvis du har aktivert overføring av geodata for Audi connect plug and play-appen i innstillingene til mobilenheten din. Når brukeren ringer et telefonnummer, settes det opp en taleforbindelse. Når du ringer, vil kun telefonnummeret ditt bli overført.
Overføring av geodata for denne tjenesten kan aktiveres og deaktiveres når som helst i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

IV. Servicepartner

Du kan bruke kartet til å velge en servicepartner som din favoritt, få vist kontaktopplysninger og avstanden til servicepartneren, starte en telefonsamtale fra Audi connect plug and play-appen og bruke navigasjonsprogramvaren på mobilenheten din til å veilede deg til din servicepartner. Ingen opplysninger om ditt valg av en favoritt blir automatisk overført til servicepartneren.
Geodata må overføres for at tjenestepartnerne i nærheten av din nåværende plassering skal kunne vises. Du kan aktivere og deaktivere overføring av geodata for denne tjenesten når som helst i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

V. Parkeringsplass

"Parkeringsplass" lagrer den sist kjente plasseringen til kjøretøyet i Audi connect plug and play-appen og viser dette på et kart, inkludert parkeringstiden. Funksjonen gjør at du kan navigere deg frem til parkeringsplassen eller dele kjøretøyets plassering med andre, f.eks. via tekstmelding eller e-post. For å fastslå kjøretøyets parkeringsposisjon, lagres geoposisjonen til mobilenheten i Audi connect plug and play-appen så snart forbindelsen mellom kjøretøyet og Audi connect plug and play-appen skilles etter en tur. Den identifiserte parkeringsposisjonen vises deretter på en kartdel av Google Maps-tjenesten.
Du kan når som helst aktivere og deaktivere overføring av geodata for denne tjenesten i Audi connect plug and play-appens innstillinger og i innstillingene til mobilenheten.
Den siste parkeringsposisjonen som ble identifisert forblir lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

VI. My Audi

Hvis Audi connect plug and play-appen er koblet til kjøretøyet ditt, blir en ny kjøretøyprofil automatisk satt opp og aktivert for det sammenkoblede kjøretøyet på grunnlag av kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN). Hvis du ønsker å koble et annet kjøretøy til Audi connect plug and play-appen på et senere tidspunkt, vil en annen kjøretøyprofil bli satt opp for dette kjøretøyet og aktivert. "My Audi" viser deg for eksempel navnet på kjøretøyet, datoen det ble registrert første gang, skiltnummeret, når det er tid for neste generelle kontroll (definert av deg selv) og batterispenningen. I tillegg vises også følgende data: kjøretøymodellen (lest ut fra VIN), gjeldende drivstoffnivå, kjøretøyets kjørelengde og ytterligere kjøretøydetaljer som modell, årsmodell, karosserifarge, interiørfarge ved å sammenligne VIN med en Audi-database (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). I tillegg kan brukeren også lagre dekkene på kjøretøyet (se avsnittet "Dekk" for mer informasjon). Kjøretøysprofilene og tilhørende data vil forbli lagret på din mobilenhet inntil du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Skulle en serviceavtale forfalle i løpet av de neste 30 dagene eller innen de neste 1500 kilometerne, vil en påminnelse om neste serviceavtale vises. Alt innhold i Audi connect plug and play-appen er basert på den aktive kjøretøyprofilen.
Med mindre annet er angitt, vil ovennevnte data kun behandles med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

VII. Service og Avtaler

"Serviceavtaler" lar deg administrere dine avtalte og utførte serviceavtaler lokalt på smarttelefonen din.
"Serviceavtaler" lar deg sende en tjenesteavtaleforespørsel om et emne du ønsker til din valgte servicepartner. Mer detaljert informasjon om å sende en forespørsel om serviceavtale finnes i avsnitt D. VIII.
Med "Serviceavtaler" kan du, så snart du har fått beskjed om en avtale av din valgte servicepartner, manuelt legge den inn i den respektive forespørselen. Datoen du har angitt vil ikke bli overført til AUDI AG. Enhver endring eller sletting av den manuelt innlagte avtalen du gjør i Audi connect plug and play-appen vil ikke bli overført til din favorittservicepartner.
Hvis en avtale har blitt gjennomført, kan du også legge til bilder til avtalen, f.eks. fakturaen. Videre kan appen - med din godkjenning - legge inn en oppføring i kalenderen på mobilenheten din.
Du kan bruke kartet til å velge en servicepartner som din favoritt, få vist kontaktopplysningene og avstanden til servicepartneren, starte en telefonsamtale fra Audi connect plug and play-appen og bruke navigasjonsprogramvaren på mobilenheten din til å veilede deg til din servicepartner. Ingen data om ditt valg av en favoritt blir automatisk overført til servicepartneren.
Hvis du ikke sletter oppføringene, forblir de lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Geodata må overføres for at tjenestepartnerne i nærheten av din nåværende plassering skal kunne vises. Du kan aktivere og deaktivere overføring av geodata for denne tjenesten når som helst i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

VIII. Forespørsel om serviceavtale

Hvis det oppstår et servicebehov på grunnlag av vedlikeholdsintervallene fastsatt av Audi connect plug and play-appen for inspeksjon eller oljeskiftservice, kan du be om et individuelt tilbud om serviceavtale fra din foretrukne Audi-servicepartner lagret i menypunktet "Serviceavtaler". For dette formålet har du følgende alternativer:
1. Automatisk serviceavtaleforespørsel: Hvis du bruker den automatiske serviceavtaleforespørselen for inspeksjon og/eller oljeservice, overføres nødvendige kjøretøy- og kundedata automatisk (dvs. uten at du utløser det manuelt) til din foretrukket servicepartner når et valgt vedlikeholdsbehov oppdages.
2. Manuell serviceavtaleforespørsel: Hvis du ikke bruker funksjonen for automatisk serviceavtaleforespørsel for inspeksjon og/eller oljeservice i innstillingene til Audi connect plug and play-appen og en gul varsellampe, drivstoff- eller feilvarsel og/eller vedlikeholdsbehov (inspeksjon/olje) oppdages, kan du velge formidling av en serviceavtaleforespørsel spesifikt for denne gule varsellampen, drivstoff- eller feilvarsel og/eller vedlikeholdsbehov (inspeksjon/olje) (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Nødvendige kjøretøy- og kundedata sendes til din foretrukne Audi-servicepartner og, hvis aktuelt, til distribusjonsselskap eller kundesenter som er utnevnt av denne.
For begge alternativene overføres følgende opplysninger via AUDI AG-dataserveren til den foretrukne Audi-servicepartneren:
> Kjøretøysidentifikasjon: nummer
> Beskrivelse
> Kilometerstand
> Merke / modell / årsmodell
> Motorkode
> Overføringskode
> Vedlikeholdsintervall – Inspeksjonstjeneste
> Vedlikeholdsintervall – Oljeskifteservice
> Adresseform
> Tittel
> Fornavn / etternavn
> Telefonnummer
> E-postadresse
Hvis servicepartneren ikke kan behandle eller aktivere tjenesteforespørselen av tekniske eller organisatoriske årsaker, vil ovennevnte opplysninger bli videresendt til salgsselskapet (importøren) som er ansvarlig for ditt land, slik at du kan bli tilbudt en avtale med en passende servicepartner. Dataoverføring til importøren utføres for å ivareta våre berettigede interesser i samsvar med GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav f; Dette skjer også for å imøtekomme din forespørsel om en serviceavtale og for å hjelpe deg å oppnå et tilfredsstillende resultat.
I forbindelse med Audi connect plug and play bruker vi databehandlere som drift-, hosting- og supporttjenesteleverandører. Det kan hende at leverandører av teknisk støtte har tilgang til informasjonen din fra USA for formål relatert til teknisk støtte. Vi har derfor inngått
Avhengig av din valgte foretrukne tjenestepartner, kan ovennevnte data også overføres til et land utenfor Storbritannia og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). AUDI AG vil kun overføre dine personopplysninger ut av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i den grad dette er tillatt i henhold til GDPR artikkel 44 – 49. Hvis AUDI AG har inngått med en tredjepart i tråd med GDPR artikkel 46 (2), vil AUDI AG, i den grad det er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger, implementere ytterligere tekniske og/eller organisatoriske tiltak.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

IX. Statistikk

"Statistikk"-tjenesten evaluerer statistisk parametere valgt for deg, f.eks. kjørte kilometere, kjøretid eller gjennomsnittlig effektiv kjørestil. For dette formålet registreres for eksempel dato og klokkeslett, kjørelengde og hastighet. Denne statistikken kan vises for forskjellige tidsrammer (dag, uke, måned, år). Evaluering er begrenset til dataene som er oppgitt i tjenestene "Turer" (se seksjon D. I.), "Drivstoffmonitor" (se seksjon D. X.) og "Audi rewards" (se seksjon D. II.).
Hvis Audi connect plug and play-appen kobles til din e-tron, er evalueringen begrenset til dataene spesifisert i tjenestene "Turer" (se avsnitt D.I.), "Lademonitor" (se avsnitt D. XVIII.) og "Audi rewards" (se avsnitt D. II.).
Lagringsperioden på mobilenheten din avhenger av lagringsperioden til tjenestene som leverer opplysningene.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

X. Drivstoffmonitor

På mange kjøretøymodeller identifiserer "Drivstoffmonitor" automatisk et stopp for påfylling så snart drivstoffnivået økes med minst 10 liter (hvis drivstoffpåfylling ikke identifiseres automatisk, kan du angi det manuelt). Denne funksjonen lar deg sette opp og lagre en oversikt over påfyllingsstopp, kostnadene og antall kjørte kilometer. Når Audi connect plug and play-appen kobles til din DataPlug, oppdages en omtrentlig verdi for antall liter fylt drivstoff. Du kan når som helst redigere denne verdien manuelt. Når et drivstoffstopp identifiseres automatisk, identifiseres stedet der du fylte drivstoff ved hjelp av geoposisjonen til mobilenheten din, og lagres automatisk i drivstoffmonitoren. Lokasjonen kan kun overføres hvis mobilenheten er i stand til å identifisere en gyldig plassering og hvis du har aktivert overføring av geodata for Audi connect plug and play-appen i innstillingene til mobilenheten din. Hvis et påfyllingsstopp legges inn manuelt, kan du selv lagre adressen.
Hvis kjøretøyets drivstoffnivå faller under grensene på 10 liter og 5 liter, vises en melding om å fylle drivstoff i Audi connect plug and play-appen under Nyheter. Videre kan du få en melding på en hvilken som helst kompatible mobilenhet ved de definerte grensene ved å aktivere meldinger i menypunktet "Innstillinger".
Hvis du ikke sletter påfyllingsstoppene, forblir de lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Overføring av geodata for denne tjenesten kan aktiveres og deaktiveres når som helst i Audi connect plug and play-appens innstillinger og i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

XI. Dekk

Tjenesten "Dekk" gir deg muligheten til å legge inn relevant informasjon om de valgte dekkene (vinterdekk / sommerdekk / nordiske dekk / helårsdekk) – f.eks. dekkprodusent, kjørelengde, DOT produksjonsdato eller avtale om dekkskifte og påminnelse om dette. I tillegg kan du be om en tilsvarende individuell serviceavtale med din valgte Audi-servicepartner for et dekkskifte eller for å kjøpe nye dekk (se Serviceavtaleforespørsel for detaljer om overførte data).
Hvis du har aktivert varsler, blir du påminnet om en planlagt dekkskifteavtale som er lagt inn i Audi connect plug and play-appen.
Hvis du ikke sletter dekkdataene, forblir disse lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

XII. Sikkerhetskopi og gjenoppretting av data

"Sikkerhetskopi og gjenoppretting av data"-tjenesten beskytter deg mot tap av data og lar deg for eksempel overføre opplysningene dine til en ny mobilenhet hvis du mister eller bytter den gamle. Denne tjenesten gjør det til og med mulig å bytte mellom iOS- og Android-operativsystemene.
For dette formålet opprettes en sikkerhetskopi ("Sikkerhetskopi") av dataene som er lagret i Audi connect plug and play-appen på AUDI AG-serveren for følgende tjenester:
> Turer
> Audi rewards
> Tjenestepartner
> Tjeneste og tidsplan
> My Audi
> Statistikk
> Drivstoffmonitor / Lademonitor
> Parkeringsplass
> Dekk
Audi connect plug and play App-innstillingene overføres også til AUDI AG-serveren for samme formål.
Data overføres automatisk mens du bruker appen og er kodet med SSL og HTTPS. I tillegg kan du også manuelt generere en sikkerhetskopi når som helst ved å bruke "Sikkerhetskopi" i innstillingene.
Sikkerhetskopien på AUDI AG-serveren kan slettes ved å bruke "Sikkerhetskopi" og "Andre alternativer" i innstillingene. Din sikkerhetskopi vil bli slettet i tilfelle du sletter din Audi ID. Dataene som er lagret lokalt på din mobilenhet vil ikke bli påvirket.
For å minimere bruken av mobildatavolumet, vil store datamengder (> ca. 100 kB) kun overføres over en eksisterende Wi-Fi-tilkobling. En sikkerhetskopi genereres minst én gang om dagen. For å garantere datasikkerheten kan Audi connect plug and play-appen kun brukes med én Audi ID-brukerkonto og kun med én enhet om gangen.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

XIII. Analyse av data

AUDI AG tilstreber alltid å utvikle de eksisterende produktene og tjenestene de tilbyr, samt nye produkter og tjenester og å forbedre reklame og markedsundersøkelser med det formål å markedsføre nevnte produkter og tjenester. God evaluering av bruken av aktuelle produkter og tjenester (analyse) er nødvendig for dette formålet. Av denne grunn behandler AUDI AG data fra sikkerhetskopiene fra "Sikkerhetskopi og gjenoppretting av data"-tjenesten for formålene ovenfor. Formålet med og arten av behandlingen og behandlingsgrunnlaget for denne er beskrevet i detalj nedenfor.

XIV. Uttak av omgivelsesdata for produktansvar og feltobservasjon, for kontroll av garanti- og garantikrav samt goodwill

AUDI AG er juridisk forpliktet til å overvåke produktene det bringer på markedet kontinuerlig gjennom hele livssyklusen for å oppdage potensielle defekter raskt og rette dem så raskt som mulig. Dette inkluderer blant annet produktovervåking og fareforebyggingsplikt.
Dessuten er AUDI AG glade for å møte eksisterende garanti- og garantikrav.
For dette formål sjekker AUDI AG først om krav eksisterer eller er utelukket, for eksempel på grunn av endringer i konstruksjonstilstanden til kjøretøyet (f.eks. justering, ombygginger osv.) gjort av en eier. Om nødvendig vil eksisterende krav behandles i direkte kontakt med deg.
Følgende data behandles for de ovennevnte formålene:
> VIN
> Serienummeret til DataPlug
> Programvareversjon av DataPlug
> Databaseversjon av DataPlug
> Appversjon
> Landet for appinstallasjonen
> Terminalenhet
> Operativsystem
> Operativsystemversjon
> Audi ID
> Dato for første kobling av DataPlug
Opplysningene behandles som en del av feltobservasjonen utelukkende for raskt å kunne identifisere og eliminere relevante sikkerhetshull. Behandlingen utføres kun for et bestemt formål. Eventuell deling eller behandling av personopplysningene, f.eks. til kunden eller til hans kontakt og/eller andre data, er ikke nødvendig for å oppnå den berettigede interessen til behandlingsaktørene og er også uttrykkelig forbudt for alle behandlingsaktører. Hos AUDI AG gis kun de personene som er betrodd slike administrative oppgaver som er nært knyttet til behandlingen for dette formålet tilgang til personopplysningene. Opplysninger videreformidles kun til de ansvarlige godkjenningsmyndighetene eller til avdelingene som er ansvarlige for tilbakekalling, felt- og erstatningshandlinger i AUDI AG i tilfeller av en tilbakekalling eller felttiltak som er bestemt av produktsikkerhetskomiteene i AUDI AG.
Den beskrevne behandlingen av dine opplysninger er basert på den berettigede interessen i feltanalyse og produktovervåking. Dette er basert på en interesseavveining i AUDI AG (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav f).
De nevnte opplysningene slettes vanligvis etter 5 år.

XV. Behandling for salgsstøtteevaluering

Audi-partnerne som tilhører distribusjonsselskapet (importøren) som er ansvarlig for ditt land, gir deg råd om en rekke produkter og tjenester. Dette rådet inkluderer også demonstrasjon, forklaring og hjelp med registrering av AUDI AGs digitale tjenester. For det formål å evaluere og betale eventuelle bonuser for denne salgsstøtten, behandler AUDI AG dine personopplysninger, som f.eks.
> Kjøretøysidentifikasjonsnummer (VIN)
> Registreringsopplysninger (land, dato, klokkeslett)
> Foretrukket partner
og overfører disse til distribusjonsselskapet (importøren) som er ansvarlig for landet ditt. Opplysningene som overføres er en nødvendig forutsetning for å matche registreringer av digitale produkter og tjenester med tilhørende kjøretøyleveranser. Denne matchingen lar AUDI AG og distribusjonsselskapet (importøren) som er ansvarlig for landet ditt, beregne nøkkeltall for evaluering av salgsstøtten som tilbys. Behovet for denne behandlingen av personopplysninger oppstår på bakgrunn av avtaler mellom AUDI AG og distribusjonsselskapet (importøren) som er ansvarlig for ditt land.
Følgende lokale importører bruker rapporteringssystemet ovenfor: Italia, Japan, Brasil, Storbritannia, Argentina, Mexico, Tyskland, Frankrike, Irland, Hellas, Spania, Portugal, Polen, Australia, New Zealand, Tsjekkia, Sverige, Østerrike, Belgia , Nederland, Sør-Afrika, Finland, Canada, Norge.
AUDI AG vil kun overføre dine personopplysninger ut av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i den grad dette er tillatt i henhold til GDPR artikkel 44 – 49. Hvis AUDI AG har inngått vil AUDI AG, med en tredjepart i tråd med GDPR artikkel 46 (2), vil AUDI AG, i den grad det er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger, implementere ytterligere tekniske og/eller organisatoriske tiltak.
Selskaper som er involvert i behandling er kontraktsmessig forhindret fra å bruke opplysninger til å opprette en direkte forbindelse med en person (f.eks. navn, e-postadresser). For å ivareta behandlingen har AUDI AG etablert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert tilgang og behandling for andre formål enn de som er tiltenkt.
Den beskrevne behandlingen av opplysningene dine er basert på vår berettigede interesse i å evaluere salgsstøtte levert av distribusjonsselskapet (importøren) som er ansvarlig for ditt land. Grunnlaget for den beskrevne behandlingen er en vurdering av interesser som er gjort i AUDI AG (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav f).
AUDI AG sletter dine pseudonymiserte opplysninger etter 15 måneder eller i henhold til rettslige krav, for eksempel når formålet de ble samlet inn for blir ugyldig og hvis sletting ikke er i strid med noen andre oppbevaringsplikter.

XVI. Bruk av databehandlere

Personopplysningene som behandles i sammenheng med analyseaktivitet lagres i en nettjenestesky som drives av Amazon Web Services EMEA SARL. Vi kan ikke utelukke muligheten for at informasjonen din kan bli aksessert av Amazon Web Services, Inc. i USA. AUDI AG vil kun overføre dine personopplysninger ut av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i den grad dette er tillatt i henhold til GDPR artikkel 44 – 49. Hvis AUDI AG har inngått
med en tredjepart i tråd med GDPR artikkel 46 (2), vil AUDI AG, i den grad det er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger, implementere ytterligere tekniske og/eller organisatoriske tiltak.

XVII. Brukerstøtte

Når brukerstøtte er nødvendig, kan du kontakte Audi connect plug and play Support ved hjelp av en støtteforespørsel eller på telefon. Hvis du velger alternativet "Send støtteforespørsel", vil følgende data bli gjort tilgjengelig for Audi connect plug and play Support for å gi optimal støtte ved feileliminering, forutsatt at de er lagret i Audi connect plug and play-appen:
> E-postadresse
> Telefonnummer
> Land og leietaker
> Modell
> Kjøretøyets identifikasjonsnummer
> Smarttelefonmodell
> Smarttelefonkodenavn (bare for Android-enheter)
> Smarttelefonsystem og versjon
> Appversjon
> DataPlug serienummer
> DataPlug-fastvare
> DataPlug-versjonstilordningstabell
> Beskrivelse av feil (hvis feltet er fylt ut av brukeren)
Når brukeren ringer "Ring støtte", settes det opp en taleforbindelse. Når du ringer, vil bare telefonnummeret ditt bli overført.
Data som overføres til støtteformål, vil bli slettet av AUDI AG etter at den obligatoriske lagringsperioden (definert i AUDI AGs Customer Care Standards) har utløpt (dvs. etter 90 dager for standardforespørsler og etter 5 år for klager).
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

XVIII. Lademonitor

I e-tron kan ‘Lademonitor’ automatisk oppdage en ladeprosess når ladenivået har økt med minst 10 prosent (hvis ladeprosessen ikke oppdages automatisk, kan du legge inn denne for hånd). Denne funksjonen lar deg lage og lagre en oversikt over utførte ladeprosesser, tilhørende kostnader og tilbakelagte kilometer. Hvis Audi connect plug and play-appen kobles til din DataPlug, oppdages en omtrentlig prosentandel som automatisk. Du kan når som helst redigere denne verdien manuelt. Når en ladeprosess oppdages automatisk, oppdages stedet der du har ladet ved hjelp av enhetens geoposisjon og lagres automatisk i lademonitoren. Plasseringen kan kun overføres hvis mobilenheten har kunnet oppdage en gyldig plassering, mens du har aktivert overføring av geodata for Audi connect plug and play-appen i mobilinnstillingene. Når du manuelt legger inn en ladeprosess, kan du registrere adressen selv.
Hvis du ikke sletter ladeprosessene, forblir de lagret på mobilenheten din til du avinstallerer Audi connect plug and play-appen.
Overføring av geodata for denne tjenesten kan aktiveres og deaktiveres når som helst i Audi connect plug and play-appens innstillinger og i innstillingene til mobilenheten.
Ovennevnte data vil kun bli behandlet med det formål å tilby de kontraktsmessige tjenestene beskrevet i brukervilkårene (GDPR-artikkel 6, første ledd, bokstav b). Ytterligere detaljer om dine rettigheter finnes i del E i denne personvernerklæringen.

E. Rettighetene dine

Du kan utøve følgende rettigheter overfor AUDI AG når som helst uten kostnad. Du kan få mer informasjon om utøvelsen av rettighetene dine på følgende nettsted:
Rett til informasjon: Du har rett til å be om informasjon fra oss om hvordan dine personopplysninger behandles.
Rett til retting: Du har rett til å be om at vi retter alle personopplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige.
Rett til sletting: Du har rett til å be om sletting av opplysningene dine hvis noen av betingelsene angitt i GDPR artikkel 17 foreligger. Du kan da for eksempel be om sletting av opplysningene dine, forutsatt at formålet de ble samlet inn for ikke lenger er nødvendig. Videre kan du be om sletting hvis vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke og du tilbakekaller samtykket.
Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om at behandlingen av opplysningene dine begrenses dersom betingelsene i GDPR artikkel 18 foreligger. Dette er for eksempel tilfellet hvis du bestrider riktigheten av opplysningene dine. Du kan be om at behandlingen begrenses så lenge det tar å undersøke riktigheten av opplysningene dine.
Rett til å protestere: Dersom behandlingen er basert på en berettiget interesse eller dersom opplysningene dine brukes til direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg behandlingen av opplysningene dine. En innsigelse er tillatt dersom behandlingen enten er i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet eller på grunnlag av en berettiget interesse hos AUDI AG eller en annen tredjepart. Ved protest bes du varsle oss om grunnene til at du protesterer mot behandlingen av personopplysninger. Utover dette har du også rett til å motsette deg behandling av personopplysninger med direkte markedsføring som formål. Det samme gjelder profilering, dersom dette er knyttet til direkte markedsføring.
Rett til dataportabilitet: Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke eller på oppfyllelse av en kontraktsmessig forpliktelse og dette skjer ved hjelp av automatisert behandling, har du rett til å motta opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format og til å overføre dem til en annen databehandler.
Rett til tilbakekalling: Hvis behandling av personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden og uten å oppgi grunn under
eller via e-post til
Klagerett: Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Tyskland eller Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norge) om måten vi behandler opplysningene dine på.

F. Din kontaktperson: Personvernombud

Personvernombudet vårt er din kontaktperson for alle spørsmål knyttet til personvern og er tilgjengelig for å hjelpe deg å utøve rettighetene dine. Vennligst send henvendelsene dine til:
AUDI AG Data Protection Officer
85057 Ingolstadt
Versjon datert: September 2022