Audi connect plug and play – Polityka prywatności

A. Administrator

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o sposobie przetwarzania jego danych osobowych przez

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1,
85057 Ingolstadt, Niemcy,

wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ingolstadt pod numerem HR B 1 („AUDI AG”) z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Audi connect plug and play („Aplikacja Audi connect plug and play”).

B. Informacje ogólne

I. Anonimowe zbieranie danych

Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług tej aplikacji bez informowania nas o swojej tożsamości. W takim przypadku nie będą zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane osobowe.

II. Usługi bez logowania

W przypadku korzystania z usług tej aplikacji, które nie wymagają logowania, dane użytkownika będą przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu mobilnym. Jeżeli w celu świadczenia tych usług niezbędne jest przetwarzanie innych danych, odnosimy się do nich w części „Poszczególne usługi bez logowania” (zob. sekcja C poniżej).

III. Usługi z logowaniem

W przypadku korzystania z usług wymagających logowania, dane zostaną przesłane na nasz serwer danych, gdzie będą przetwarzane i – w zależności od usługi – zostaną zapisane na koncie użytkownika Audi (zob. sekcja D).

IV. Geo-usługi

Przesył geodanych jest niezbędny, aby umożliwić korzystanie z różnych usług w ramach aplikacji Audi connect plug and play (Podróże, Wyzwania, Awaria i pomoc, Partnerzy serwisowi, Monitoring paliwa i Miejsce parkingowe). W tym kontekście geodane oznaczają dane o położeniu urządzenia mobilnego użytkownika. Geodane będą przesyłane wyłącznie wtedy, gdy funkcja ta została aktywowana w Aplikacji Audi connect plug and play.

V. Udostępnianie danych

Dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy jest to konieczne w celu realizacji zobowiązań umownych, w szczególności w celu świadczenia usług. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy lokalizacja pojazdu ma być wyświetlana na mapie za pomocą usługi Google Maps firmy Google Inc. („Google”).
Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronie

VI. Powiadomienia

Aplikacja Audi connect plug and play wysyła wybrane powiadomienia do urządzenia mobilnego użytkownika (na ekranie blokady) za pośrednictwem zintegrowanej aplikacji zawierające informacje o każdym nowym statusie lub inne informacje. Wyborem powiadomień można zarządzać w ustawieniach aplikacji.
Powiadomienia mogą zostać w każdej chwili aktywowane i dezaktywowane w ustawieniach urządzenia mobilnego użytkownika.

VII. Audi ID

W celu korzystania z niniejszej usługi niezbędne jest konto użytkownika Audi ID udostępnione przez

AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1 ,
85057 Ingolstadt, Niemcy,

wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ingolstadt pod numerem HR B 1 („AUDI AG”).
Za pomocą Audi ID użytkownik może logować się do licznych usług Audi AG (np. stron internetowych i aplikacji) oraz do usług podmiotów trzecich trzecich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zamiast rejestrować się po raz kolejny, użytkownik może uzyskać dostęp do usług przy użyciu danych wprowadzonych w ramach Audi ID przy pierwszej rejestracji. W takim przypadku usługi te zostaną powiązane z centralnym Audi ID. Jeżeli użytkownik doda usługę podmiotu trzeciego do swojego Audi ID, musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych osobowych już przechowywanych na centralnym koncie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Co do zasady dane osobowe są przekazywane do usług podmiotów trzecich wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, ma on możliwość utworzenia osobnego Audi ID w celu zalogowania się do wybranej usługi.
W przypadku korzystania z usługi Audi ID w połączeniu z usługami podmiotów trzecich, dane zostaną przekazane wyłącznie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do korzystania z usług podmiotów trzecich, a przetwarzanie jest w związku z tym niezbędne do wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a takim podmiotem trzecim, jest wymagane do wykonania czynności przedkontraktowych lub jest wymagane z przyczyn prawnych.
AUDI AG stosuje zasadę podwójnej akceptacji (ang. double opt-in) w celu ukończenia rejestracji, jak również w celu potwierdzenia zgody udzielonej przez użytkownika w ramach tej rejestracji. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie.
Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usługi Audi ID i myAudi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, informacje o przetwarzaniu danych będą dostępne w myAudi w zakładce „Konto” pod pozycją Oświadczenie o wyrażeniu zgody.
Prosimy o zapoznanie się z kompleksową Polityką Prywatności Audi ID. Polityka ta jest dostępna na stronie

C. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika lub jeżeli mamy uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. Zazwyczaj dane są przechowywane tak długo, jak użytkownik korzysta z aplikacji. Dane zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy w przypadku braku aktywności użytkownika oraz w przypadku gdy dane te nie są niezbędne do obrony przed roszczeniami lub do ich dochodzenia.

D. Poszczególne usługi bez logowania

Poniżej opisane są poszczególne usługi, które nie wymagają logowania.

I. Podróże

Po podłączeniu Aplikacji Audi connect plug and play do DataPlug Audi, Aplikacja Audi connect plug and play rejestruje dane dotyczące podróży poprzez przesyłanie geodanych i zapisuje te dane lokalnie na urządzeniu mobilnym. Zapisywana jest trasa, data, godzina, liczba przejechanych kilometrów, czas trwania, czas jazdy, pozostały okres eksploatacji, średnia prędkość, prędkość maksymalna oraz przybliżone koszty paliwa (pochodzące z usługi „Monitoring Paliwa”) wraz z informacjami o tym, jak ekonomiczny jest styl jazdy. W ramach tej funkcji zachowanie kierowcy jest klasyfikowane jako „ekonomiczne” lub „nieekonomiczne” i przyznawane są mu odpowiednie punkty na podstawie czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia podróży, prędkości obrotowej silnika, nawyków związanych z przyspieszaniem i hamowaniem, prędkości i temperatury płynu chłodzącego. Ponadto użytkownik może sklasyfikować podróż jako prywatną, służbową lub dojazd do pracy. Po zakończeniu danej podróży można przejrzeć swoje podróże, wyeksportować je indywidualnie do plików PDF za pomocą funkcji eksportu lub w każdej chwili usunąć. Jeżeli użytkownik nie usunie swoich podróży, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

II. Wyzwania

Funkcja „Moje wyzwania” umożliwia użytkownikowi zbieranie dodatkowych punktów, oprócz tych przyznawanych za ekonomiczną jazdę (zob. Sekcja C. I.). W zależności od liczby zebranych punktów można osiągnąć różne poziomy statusu (brązowy, srebrny, złoty, platynowy). Punkty tracą ważność po upływie roku od zebrania po raz pierwszy, dlatego użytkownik może stracić status, jeżeli nie zbierze ponownie liczby punktów niezbędnej dla danego poziomu statusu. Im wyższy status, tym więcej punktów użytkownik musi zebrać. Użytkownik sam podejmuje decyzję o tym, które z odblokowanych wyzwań chce zrealizować. Można aktywować do trzech wyzwań z różnych kategorii jednocześnie i w razie potrzeby wstrzymać je, aby rozpocząć inne wyzwanie. Postęp w wyzwaniu, które zostało wstrzymane, nie zostanie utracony. Użytkownik zawsze może sprawdzić które zadania już wykonał i w każdej chwili może anulować wyzwanie. Wyzwania „Odkrycia” są do pewnego stopnia unikalne: użytkownik może zbierać punkty za odwiedzenie określonych miejsc. Aby ustalić, czy wyzwanie w kategorii „Odkrycia” zostało zaliczone, Aplikacja Audi connect plug and play musi korzystać z geolokalizacji użytkownika. Dlatego użytkownik musi jednokrotnie wyrazić zgodę na udział w wyzwaniach kategorii „Odkrycia” i związane z tym wykorzystywanie geolokalizacji. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać w ustawieniach aplikacji. Jeżeli użytkownik pomyślnie zaliczy dane wyzwanie, w przypadku niektórych wyzwań może zostać aktywowane nowe wyzwanie. Wszystkie wyzwania w tej kategorii działają stale w tle i wykorzystują geolokalizację użytkownika, aby ukończyć wyzwanie. Można również samodzielnie aktywować zablokowane wyzwania przy użyciu określonej liczby punktów widocznej w aplikacji. Możliwe jest również aktywowanie wyzwań z innych krajów, gdy użytkownik w nich przebywa (np. gdy wyjeżdża na wakacje) w zamian za punkty. Ponadto istnieje ograniczona liczba (ukrytych) wyzwań, których użytkownik nie musi sam aktywować. Stanowią one dla użytkownika niespodziankę dostępną po spełnieniu odpowiednich kryteriów.
Maksymalny zakres parametrów wykorzystywanych do określenia pomyślnego ukończenia poszczególnych wyzwań w różnych kombinacjach obejmuje: efektywny styl jazdy, dystans, prędkość, zachowanie w zakresie przyspieszania i hamowania, temperaturę płynu chłodzącego, okres, cel podróży, prędkość obrotową silnika, różnicę wysokości, liczbę przejazdów oraz informacje o ilości paliwa. Po pomyślnym ukończeniu wyzwania, informacja ta jest przechowywana na urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

III. Awaria i pomoc

W nagłych wypadkach użytkownik może bezpośrednio połączyć się z następującymi numerami w Aplikacji Audi connect plug and play:

> Pomoc w przypadku awarii
> Obsługa klienta
Aplikacja daje również możliwość udostępnienia swojej lokalizacji innym osobom, np. za pomocą wiadomości tekstowej lub wiadomości e-mail.
Przekazanie lokalizacji jest możliwe tylko w przypadku gdy urządzenie mobilne jest w stanie zidentyfikować prawidłową lokalizację i gdy w ustawieniach urządzenia mobilnego aktywowany został przesył geodanych dla Aplikacji Audi connect plug and play. Gdy użytkownik wybiera numer telefonu, nawiązywane jest połączenie głosowe. W momencie nawiązania połączenia przekazywany jest wyłącznie numer telefonu użytkownika.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

IV. Partner serwisowy

Za pomocą mapy można wybrać ulubionego partnera serwisowego, wyświetlić dane kontaktowe i odległość do partnera serwisowego, nawiązać połączenie telefoniczne przy użyciu Aplikacji Audi connect plug and play oraz wykorzystać oprogramowanie do nawigacji w urządzeniu mobilnym, aby pokierować użytkownika do partnera serwisowego. Dane dotyczące wyboru ulubionego partnera serwisowego nie są automatycznie przekazywane do partnera serwisowego.
Przesył geodanych jest niezbędny, aby umożliwić wyświetlanie partnerów serwisowych znajdujących się w pobliżu aktualnej lokalizacji użytkownika. Przesył geodanych dla tej usługi można w każdej chwili aktywować i dezaktywować w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

V. Wsparcie

W przypadku gdy użytkownik potrzebuje pomocy, może on skontaktować się z obsługą techniczną Aplikacji Audi connect plug and play za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli użytkownik wybierze opcję wiadomości e-mail, następujące dane zostaną przekazane do aplikacji poczty elektronicznej jako uprzednio sformułowany tekst, o ile są one zapisane w Aplikacji Audi connect plug and play:
> Kraj i organizacja
> Numer identyfikacyjny pojazdu
> Model smartfona
> Nazwa kodowa smartfona (tylko dla urządzeń z systemem Android)
> System i wersja smartfona
> Wersja aplikacji
> Numer seryjny DataPlug
> Firmware DataPlug
> Tabela mapowania wersji DataPlug
Dzięki temu obsługa techniczna Aplikacji Audi connect plug and play będzie mogła udzielić optymalnej pomocy w związku z zapytaniem i przy usuwaniu usterek. Uprzednio sformułowany tekst w aplikacji poczty elektronicznej można edytować przed wysłaniem, dlatego to użytkownik decyduje, jakie dane udostępnia Obsłudze Technicznej Audi connect plug and play. Gdy użytkownik kontaktuje się za pomocą poczty elektronicznej, oprócz wyżej wymienionych danych otrzymujemy również adres e-mail, z którego użytkownik nawiązał z nami kontakt.
Gdy użytkownik wybiera opcję „Zadzwoń do obsługi technicznej”, nawiązywane jest połączenie głosowe. W momencie nawiązania połączenia, przekazywany jest wyłącznie numer telefonu użytkownika.
Dane przekazywane dla celów wsparcia technicznego zostaną usunięte przez AUDI AG po upływie obowiązkowego okresu przechowywania (określonego w Standardach Obsługi Klienta AUDI AG).
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

VI. Miejsce parkingowe

Funkcja „Miejsce parkingowe” zapisuje ostatnią znaną lokalizację pojazdu w Aplikacji Audi connect plug and play i wyświetla ją na mapie wraz z czasem parkowania. Funkcja ta umożliwia nawigację do miejsca parkingowego lub udostępnienie lokalizacji pojazdu innym osobom, np. za pomocą wiadomości tekstowej lub wiadomości e-mail. W celu określenia pozycji parkingowej pojazdu, geolokalizacja urządzenia mobilnego zapisywana jest w Aplikacji Audi connect plug and play, gdy tylko zakończone zostanie połączenie pomiędzy pojazdem a Aplikacją Audi connect plug and play po zakończeniu podróży. Zidentyfikowana pozycja parkingowa jest następnie wyświetlana w sekcji mapy usługi Google Maps.
Przesył geodanych dla tej usługi można w każdej chwili aktywować i dezaktywować w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Ostatnia zidentyfikowana pozycja parkingowa jest przechowywana w urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

E. Poszczególne usługi z logowaniem

Poniżej opisane są poszczególne usługi wymagające logowania.

I. Moje Audi

Po nawiązaniu połączenia pomiędzy Aplikacją Audi connect plug and play i pojazdem, na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) automatycznie zostanie utworzony i aktywowany nowy profil pojazdu dla sparowanego pojazdu. Jeżeli użytkownik będzie chciał w późniejszym terminie podłączyć inny pojazd do Aplikacji Audi connect plug and play, dla tego pojazdu zostanie utworzony i aktywowany kolejny profil pojazdu. Usługa „My Audi” pokazuje np. nazwę pojazdu, datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny, termin następnego przeglądu ogólnego (określony przez użytkownika) oraz napięcie akumulatora. Ponadto wyświetlane są również następujące dane: model pojazdu (odczytany z numeru VIN), aktualny poziom paliwa, przebieg pojazdu oraz, za zgodą użytkownika, dalsze dane pojazdu, takie jak model, rok produkcji modelu, kolor nadwozia, kolor wnętrza – poprzez porównanie numeru VIN z bazą danych Audi. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Ponadto użytkownik może zapisać dane dotyczące opon pojazdu (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Opony”). Profile pojazdu i związane z nimi dane będą przechowywane w urządzeniu mobilnym do chwili usunięcia aplikacji Aplikacji Audi connect plug and play.
Ponadto można uzyskać prognozowane zapotrzebowanie na prace serwisowe i wsparcie dotyczące serwisowania zależnego od stanu pojazdu. Odbywa się to na podstawie wartości pomiarowych z pojazdu w połączeniu z informacjami specyficznymi dla pojazdu, które są przechowywane w wewnętrznych systemach AUDI AG.
Najpierw z pojazdu do wewnętrznych systemów Audi przekazywany jest numer VIN pojazdu, identyfikator użytkownika dotyczący klienta oraz dane pomiarowe pojazdu (np. aktualny przebieg, czas pozostały do następnego serwisowania lub liczba kilometrów pozostała do następnego serwisowania). Na podstawie danych specyficznych dla pojazdu i w połączeniu z nimi (np. rodzaj pojazdu i cechy wyposażenia), jak również w połączeniu z powiązanymi tabelami serwisowania, które są przechowywane w wewnętrznych systemach AUDI AG, można następnie określić prognozowane zapotrzebowanie na prace serwisowe dla danego pojazdu. Określone w ten sposób potrzebne prace serwisowe są następnie przedstawiane klientowi w Aplikacji Audi connect plug and play.
Przetwarzanie danych opisane powyżej odbywa się na podstawie ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interesy AUDI AG, na które należy zwrócić uwagę, obejmują: zwiększanie zadowolenia i lojalności klientów, optymalizację procesów biznesowych, zrównoważone udoskonalanie produktów oraz oferowanie najnowocześniejszych usług.
Przetwarzane i przechowywane są wyłącznie te dane osobowe i dane związane z danymi osobowymi, które są niezbędne do realizacji opisanej funkcji i mogą być przetwarzane na podstawie prawnej polegającej na „ważeniu interesów”. Dane klienta zostaną usunięte, gdy tylko klient zainicjuje ich usunięcie poprzez Aplikację Audi connect plug and play, najpóźniej jednak po upływie trzech lat.
W każdej chwili użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi można znaleźć w sekcji F niniejszej polityki prywatności.
Jeżeli Aplikacja Audi connect plug and play połączy się z e-tron użytkownika, nastąpią następujące zmiany. Zamiast aktualnego poziomu paliwa, pokazywany jest aktualny poziom naładowania baterii.
Jeżeli termin przeglądu przypada w ciągu najbliższych 30 dni lub przed przejechaniem najbliższych 1.500 kilometrów, wyświetlane jest przypomnienie o najbliższym terminie przeglądu. Wszystkie treści Aplikacji Audi connect plug and play bazują na aktualnie aktywnym profilu pojazdu.
O ile nie zaznaczono inaczej, powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

II. Serwis i umawianie wizyt

Funkcja „Umawianie wizyt serwisowych” umożliwia zarządzanie uzgodnionymi i wykonanymi wizytami serwisowymi lokalnie na smartfonie użytkownika.
Funkcja „Umawianie wizyt serwisowych” umożliwia wysłanie do wybranego partnera serwisowego zapytania o wizytę serwisową dotyczącą wybranego zagadnienia. Szczegółowe informacje na temat wysyłania zapytań serwisowych znajdują się w sekcji D.III.
Za pomocą funkcji „Umawianie wizyt serwisowych” użytkownik może ręcznie wprowadzić informację o wizycie do odpowiedniego zapytania, gdy tylko zostanie poinformowany o terminie wizyty przez wybranego partnera serwisowego. Wprowadzona przez użytkownika data nie zostanie przekazana do AUDI AG. Zmiana lub usunięcie ręcznie wprowadzonego terminu w Aplikacji Audi connect plug and play nie zostanie przekazana do preferowanego partnera serwisowego użytkownika.
Jeżeli wizyta miała miejsce w przeszłości, użytkownik może również dodać do niej zdjęcia, np. fakturę. Ponadto aplikacja może utworzyć wpis w kalendarzu w urządzeniu mobilnym użytkownika.
Za pomocą mapy można wybrać ulubionego partnera serwisowego, wyświetlić dane kontaktowe i odległość do partnera serwisowego, nawiązać połączenie telefoniczne przy użyciu Aplikacji Audi connect plug and play oraz wykorzystać oprogramowanie do nawigacji w urządzeniu mobilnym, aby pokierować użytkownika do partnera serwisowego. Dane dotyczące wyboru ulubionego partnera serwisowego nie są automatycznie przekazywane do partnera serwisowego.
Jeżeli użytkownik nie usunie wpisów, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych jest niezbędny, aby umożliwić wyświetlanie partnerów serwisowych znajdujących się w pobliżu aktualnej lokalizacji użytkownika. Przesył geodanych dla tej usługi można w każdej chwili aktywować i dezaktywować w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

III. Zapytanie o wizytę serwisową

Jeżeli na podstawie ustalonych przez Aplikację Audi connect plug and play terminów przeglądów lub wymiany oleju, a także ewentualnych komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o błędach, zostanie ustalona potrzeba wykonania prac serwisowych, użytkownik może zwrócić się do preferowanego partnera serwisowego Audi, zapisanego w pozycji menu „Umawianie wizyt serwisowych”, z zapytaniem o indywidualną wizytę serwisową. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji następujące opcje:
Automatyczne zapytanie o wizytę serwisową: W przypadku korzystania z funkcji automatycznego zapytania o wizytę serwisową w celu wykonania przeglądu lub wymiany oleju, po wykryciu wybranej potrzeby na prace serwisowe, wymagane dane pojazdu i klienta są automatycznie (tzn. bez ręcznego wprowadzania przez użytkownika) przekazywane do preferowanego partnera serwisowego.
Jeżeli partner serwisowy nie jest w stanie zrealizować zlecenia serwisowego, powyższe dane są przekazywane do firmy handlowej (importera) właściwej dla kraju użytkownika, aby mógł on uzyskać ofertę wizyty serwisowej u odpowiedniego partnera serwisowego. Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na spełnieniu prośby użytkownika o umówienie wizyty serwisowej, przyczyniając się w ten sposób do zadowolenia użytkownika.
Ręczne zapytanie o wizytę serwisową: Jeżeli w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play użytkownik nie włączył funkcji automatycznego zapytania o wizytę serwisową dla przeglądów lub wymiany oleju i pojawi się lub zostanie wykryte żółte ostrzeżenie, alert paliwowy lub alert dotyczący błędu albo potrzeba wykonania prac serwisowych (przegląd/olej), użytkownik może wybrać wysłanie zapytania o wizytę serwisową specjalnie dla tego żółtego ostrzeżenia, alertu paliwowego lub alertu dotyczącego błędu albo potrzeby wykonania prac serwisowych (przegląd/olej) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wymagane dane pojazdu i klienta są przesyłane do preferowanego partnera serwisowego Audi i ewentualnie do zaangażowanej przez niego firmy dystrybucyjnej lub call center.
W przypadku obu opcji, do preferowanego partnera serwisowego Audi przekazywane są następujące dane za pośrednictwem serwera danych AUDI AG:
> Identyfikacja pojazdu: numer
> Opis
> Przebieg
> Marka / Model / Rok produkcji modelu
> Kod silnika
> Kod skrzyni biegów
> Okres do kolejnych prac serwisowych – Usługa przeglądu
> Okres do kolejnych prac serwisowych – Usługa wymiany oleju
> Forma adresatywna
> Tytuł
> Imię / nazwisko
> Numer telefonu
> Adres e-mail
Jeżeli na podstawie czerwonych ostrzeżeń stwierdzona zostanie potrzeba wykonania prac serwisowych, użytkownik ma możliwość wezwania pomocy na wypadek awarii.
Jeżeli użytkownik korzysta z usługi planowania wizyt serwisowych w jednym z następujących krajów:
> Wielka Brytania
> Włochy
> Japonia
> Niemcy
> Francja
> Irlandia
> Hiszpania
> Polska
dane osobowe przetwarzane w ramach planowania wizyt serwisowych są zapisywane w chmurze obsługiwanej przez Salesforce.com EMEA Limited. Nie można wykluczyć, że dostęp do tych informacji będzie mieć Salesforce.com, Inc. z siedzibą w USA, dlatego zawarta została odpowiednia standardowa umowa zgodna z wymogami UE (odpowiednia gwarancja dotycząca przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Przetwarzane dane są również chronione przez WRK (wiążące reguły korporacyjne). Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tej standardowej umowie oraz o WRK w trakcie podawania danych.
Jeżeli użytkownik korzysta z usługi planowania wizyt serwisowych w kraju, który nie jest wymieniony na powyżej liście, dane będą przetwarzane i przechowywane na serwerze AUDI AG oraz nie będą dostępne dla osób trzecich.
W zależności od wybranego ulubionego partnera serwisowego, powyższe dane mogą być również przekazywane do kraju spoza obszaru obejmującego Wielką Brytanię i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach zawarta została odpowiednia standardowa umowa zgodna z wymogami UE (odpowiednia gwarancja dotycząca przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich).
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

IV. Statystyki

Usługa „Statystyki” dokonuje statystycznej oceny wybranych dla użytkownika parametrów, np. przejechanych kilometrów, czasu jazdy lub przeciętnie efektywnego stylu jazdy. W tym celu rejestrowane są np. data i godzina, odczyt przebiegu i prędkość. Statystyki te mogą być wyświetlane w różnych przedziałach czasu (dzień, tydzień, miesiąc, rok). Ocena jest ograniczona do danych podanych w usługach „Podróże” (zob. C.I.), „Monitoring paliwa” (zob. C.V.) i „Wyzwania” (zob. C.II.).
Jeżeli Aplikacja Audi connect plug and play połączy się z e-tron użytkownika, ocena ogranicza się do danych wyszczególnionych w usługach „Podróże” (zob. C.I.), „Monitoring ładowania” (zob. D.XII.) i „Moje wyzwania” (zob. C.II.).
Okres przechowywania danych na urządzeniu mobilnym zależy od okresu przechowywania danych w ramach usług udostępniających te dane.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

V. Monitoring paliwa

W wielu modelach pojazdów funkcja „Monitoring paliwa” automatycznie identyfikuje postój na tankowanie paliwa, gdy tylko poziom paliwa wzrośnie o co najmniej 10 litrów (jeżeli tankowanie nie zostanie automatycznie zidentyfikowane, można je wprowadzić ręcznie). Funkcja ta umożliwia utworzenie i zapisanie podsumowania postojów na tankowanie, ich kosztu i liczby przejechanych kilometrów. Gdy Aplikacja Audi connect plug and play połączona jest z DataPlug, wykrywana jest przybliżona liczba litrów dodanego paliwa. Wartość tę można w każdej chwili ręcznie edytować. W przypadku automatycznej identyfikacji tankowania, lokalizacja, w której nastąpiło tankowanie, zostaje zidentyfikowana na podstawie geolokalizacji urządzenia mobilnego i jest automatycznie zapisywana w funkcji Monitoring paliwa. Lokalizacja może zostać przesłana wyłącznie gdy urządzenie mobilne jest w stanie zidentyfikować prawidłową lokalizację i gdy w ustawieniach urządzenia mobilnego aktywowany został przesył geodanych dla Aplikacji Audi connect plug and play. Jeżeli postój na tankowanie jest wprowadzany ręcznie, adres można zapisać samodzielnie.
Jeżeli poziom paliwa w pojeździe spadnie poniżej wartości granicznej 10 litrów i 5 litrów, w Aplikacji Audi connect plug and play w zakładce Aktualności pojawi się komunikat o potrzebie zatankowania pojazdu. Ponadto można włączyć wyświetlanie komunikatu na dowolnym kompatybilnym urządzeniu mobilnym przy zdefiniowanych wartościach granicznych poprzez aktywowanie komunikatów w pozycji menu „Ustawienia”.
Jeżeli użytkownik nie usunie postojów na tankowanie, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

VI. Opony

Usługa „Opony” umożliwia wprowadzenie istotnych informacji o wybranych oponach (opony zimowe / opony letnie / opony skandynawskie / opony całoroczne) – takich jak np. producent opon, przebieg, data produkcji DOT lub termin wymiany opon i przypomnienie o nim. Ponadto użytkownik może wysłać zapytanie do wybranego partnera serwisowego Audi o odpowiednią indywidualną wizytę serwisową w celu wymiany opon lub zakupu nowych (szczegóły dotyczące przekazywanych danych znajdują się w części Zapytanie o wizytę serwisową).
Jeżeli użytkownik aktywował powiadomienia, otrzyma przypomnienie o umówionym terminie wymiany opon, wprowadzone do Aplikacji Audi connect plug and play.
Jeżeli użytkownik nie usunie danych opon, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.

Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

VII. Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych

Usługa „Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych” chroni przed utratą danych i umożliwia np. przeniesienie danych na nowe urządzenie mobilne w przypadku utraty lub wymiany starego. Usługa ta umożliwia również zmianę pomiędzy systemami operacyjnymi iOS i Android.
W tym celu na serwerze AUDI AG tworzona jest kopia zapasowa („Kopia zapasowa”) danych zapisanych w Aplikacji Audi connect plug and play dla następujących usług:
> Podróże
> Wyzwania
> Partner serwisowy
> Serwis i harmonogram
> My Audi
> Statystyki
> Monitoring paliwa
> Miejsce parkingowe
> Opony
W tym samym celu ustawienia Aplikacji Audi connect plug and play są również przekazywane na serwer AUDI AG.
Dane są automatycznie przesyłane podczas korzystania z aplikacji i są szyfrowane za pomocą protokołu SSL i HTTPS. Ponadto użytkownik w każdej chwili może ręcznie utworzyć kopię zapasową przy użyciu opcji „Kopia zapasowa” w ustawieniach.
Kopia zapasowa na serwerze AUDI AG może zostać usunięta przy użyciu opcji „Kopia zapasowa” i „Inne opcje” w ustawieniach. Kopia zapasowa zostanie usunięta w przypadku usunięcia Audi ID użytkownika. Pozostanie to bez wpływu na dane przechowywane lokalnie na urządzeniu mobilnym użytkownika.
Aby zminimalizować zużycie danych w telefonie komórkowym, duże ilości danych (> ok. 100 kB) będą przesyłane tylko przez istniejące połączenie Wi-Fi. Kopia zapasowa jest tworzona co najmniej raz dziennie. Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych, Aplikacja Audi connect plug and play może być używana wyłącznie z jednym kontem użytkownika Audi ID i tylko z jednym urządzeniem w danym czasie.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

Analityka danych

AUDI AG stale dąży do rozwoju istniejących produktów i usług, jak również nowych produktów i usług oraz do poprawy reklamy i badań rynkowych w celu wprowadzenia tych produktów i usług na rynek. W tym celu konieczna jest rzetelna ocena korzystania z aktualnych produktów i usług (analityka). Z tego powodu AUDI AG przetwarza dane z kopii zapasowych z usługi „Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych” dla powyższych celów. Cele i charakter przetwarzania oraz jego podstawa prawna zostały szczegółowo opisane poniżej.

Pozyskiwanie danych o otoczeniu dla celów odpowiedzialności za produkt i obserwacji związanej z działaniami korygującymi, w celu sprawdzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, jak również dla celów reputacji

AUDI AG jest prawnie zobowiązana do ciągłego monitorowania wprowadzanych na rynek produktów przez cały cykl życia produktu, aby szybko wykrywać potencjalne wady i jak najszybciej je usuwać. Obejmuje to między innymi obowiązek monitorowania produktu i zapobiegania zagrożeniom.
Poza tym AUDI AG z przyjemnością realizuje zasadne roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi.
W tym celu AUDI AG sprawdza najpierw, czy roszczenia są zasadne czy też podlegają wyłączeniu, na przykład z powodu zmian w stanie konstrukcji pojazdu (np. tuning, przebudowa itp.) dokonanych przez właściciela. W razie potrzeby zasadne roszczenia będą załatwiane w osobistym kontakcie z użytkownikiem.
W wyżej wymienionych celach przetwarzane są następujące dane:
> Numer VIN
> Numer seryjny DataPlug
> Wersja oprogramowania DataPlug
> Wersja
> bazy danych DataPlug
> Wersja aplikacji
> Kraj instalacji aplikacji
> Urządzenie końcowe
> System operacyjny
> Wersja systemu operacyjnego
> Audi ID
> Data pierwszego podłączenia DataPlug
Dane są przetwarzane w ramach obserwacji związanej z działaniami korygującymi wyłącznie w celu umożliwienia szybkiej identyfikacji i eliminacji luk bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w określonym celu. Dalsze przyporządkowanie lub przetwarzanie danych osobowych, np. do osoby klienta lub do jego danych kontaktowych lub innych danych, nie jest konieczne do realizacji uzasadnionego interesu podmiotów przetwarzających oraz jest wyraźnie zabronione dla wszystkich podmiotów przetwarzających. W AUDI AG dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, którym powierzono zadania administracyjne ściśle związane z przetwarzaniem w tym celu. Dane są przekazywane wyłącznie do odpowiedzialnych organów udzielających zezwoleń lub do działów odpowiedzialnych za wycofanie produktu, działania korygujące i wymianę w AUDI AG w przypadku wycofania produktu lub działań korygujących, o których decydują komisje ds. bezpieczeństwa produktów w AUDI AG.
Opisane wyżej przetwarzanie danych użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie, jakim jest analiza dla celów działań korygujących i monitorowanie produktu. Podstawą do tego jest ważenie interesów dokonywane przez AUDI AG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Powyższe dane są zazwyczaj usuwane po upływie 5 lat.

Przetwarzanie w celu oceny wsparcia sprzedaży

Partnerzy Audi przypisani do firmy dystrybucyjnej (importera) właściwej dla kraju użytkownika oferują doradztwo dotyczące oferowanych produktów i usług. Doradztwo to obejmuje również demonstrację, wyjaśnienie i pomoc w rejestracji usług cyfrowych AUDI AG. W celu dokonania oceny i wypłaty ewentualnych bonusów za to wsparcie sprzedaży, AUDI AG przetwarza dane osobowe użytkownika, takie jak
> Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
> Dane rejestracyjne (kraj, data, godzina)
> Preferowany partner
i udostępnia je firmie dystrybucyjnej (importerowi) właściwej dla kraju użytkownika oraz zapisanemu przez niego partnerowi Audi. Ujawnione dane są warunkiem koniecznym, aby przypisać rejestrację użytkownika w ramach produktów i usług cyfrowych do powiązanych dostaw pojazdów. Dzięki takiemu przypisaniu AUDI AG, firma dystrybucyjna (importer) właściwa dla kraju użytkownika oraz zapisany przez użytkownika partner Audi mogą obliczyć kluczowe dane służące do oceny wsparcia sprzedaży. Konieczność przetwarzania tych danych wynika z uzgodnień pomiędzy AUDI AG, firmą dystrybucyjną (importerem) właściwą dla kraju użytkownika oraz powiązanymi partnerami Audi.
Następujący lokalni importerzy korzystają z powyższego systemu raportowania: Włochy, Japonia, Brazylia, Wielka Brytania, Argentyna, Meksyk, Niemcy, Francja, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Polska.
W przypadku przekazywania danych poza UE do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, z odbiorcami danych zostały zawarte standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych.
Przedsiębiorstwa zaangażowane w przetwarzanie mają umowny zakaz wykorzystywania danych do tworzenia bezpośredniego powiązania z daną osobą (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail). W celu zabezpieczenia przetwarzania AUDI AG ustanowiła szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i przetwarzaniu w celach innych niż zamierzone.
Opisane wyżej przetwarzanie danych użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na ocenie wsparcia sprzedaży zapewnianego przez firmę dystrybucyjną (importera) właściwą dla kraju użytkownika oraz przez zapisanego przez użytkownika partnera Audi. Podstawą opisanego wyżej przetwarzania jest ważenie interesów dokonywane przez AUDI AG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
AUDI AG usuwa dane poddane pseudonimizacji po upływie 15 miesięcy lub zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład, gdy cel, dla którego zostały one zebrane, staje się bezprzedmiotowy i jeżeli usunięcie nie jest sprzeczne z innymi obowiązkami w zakresie przechowywania.

Korzystanie z podmiotów przetwarzających

Dane osobowe przetwarzane w ramach czynności analitycznych są przechowywane w chmurze usług internetowych obsługiwanej przez Amazon Web Services EMEA SARL. Nie możemy wykluczyć, że dostęp do danych użytkownika będzie miała firma Amazon Web Services, Inc. w USA, w związku z czym została zawarta odpowiednia standardowa umowa zgodna z wymogami UE (odpowiednie gwarancje dotyczące przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich).

VIII. Wsparcie

W razie potrzeby uzyskania wsparcia użytkownik może skontaktować się z obsługą techniczną Aplikacji Audi connect plug and play poprzez wysłanie prośby o wsparcie lub telefonicznie. Jeżeli użytkownik wybierze opcję „Wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej”, następujące dane zostaną udostępnione działowi obsługi technicznej Aplikacji Audi connect plug and play w celu zapewnienia optymalnego wsparcia przy usuwaniu usterek, o ile są one zapisane w Aplikacji Audi connect plug and play:
> Adres e-mail
> Numer telefonu
> Kraj i organizacja
> Model
> Numer identyfikacyjny pojazdu
> Model smartfona
> Nazwa kodowa smartfona (tylko dla urządzeń z systemem Android)
> System i wersja smartfona
> Wersja aplikacji
> Numer seryjny DataPlug
> Firmware DataPlug
> Tabela mapowania wersji DataPlug
> Opis usterki (jeżeli pole zostało wypełnione przez użytkownika)
Gdy użytkownik wybiera opcję „Zadzwoń do obsługi technicznej”, nawiązywane jest połączenie głosowe. W momencie nawiązania połączenia, przekazywany jest wyłącznie numer telefonu użytkownika.
Dane przekazywane dla celów wsparcia technicznego zostaną usunięte przez AUDI AG po upływie obowiązkowego okresu przechowywania (określonego w Standardach Obsługi Klienta AUDI AG).
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

IX. Podróże

Po nawiązaniu połączenia pomiędzy Aplikacją Audi connect plug and play i DataPlug Audi, Aplikacja Audi connect plug and play przesyła geodane w celu rejestrowania danych dotyczących podróży i zapisuje je lokalnie w urządzeniu mobilnym. Zapisywana jest trasa, data, godzina, liczba przejechanych kilometrów, czas trwania, czas jazdy, czas postoju, średnia prędkość, prędkość maksymalna i przybliżone koszty paliwa (pochodzące z usługi „Monitoring paliwa”) oraz informacje o ekonomicznej jeździe. Parametry takie jak czas rozpoczęcia i czas zakończenia jazdy, prędkość obrotowa silnika, zachowanie w zakresie przyspieszania i hamowania, prędkość i temperatura płynu chłodzącego służą do klasyfikacji stylu jazdy jako “ekonomiczny” lub “nieekonomiczny” i przyznawane są za nie odpowiednie punkty. Ponadto użytkownik może sklasyfikować podróż jako prywatną, służbową lub dojazd do pracy. Po zakończeniu danej podróży można przejrzeć swoje podróże, wyeksportować je do pliku PDF za pomocą funkcji eksportu lub w każdej chwili usunąć. Jeżeli użytkownik nie usunie swoich podróży, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

X. Monitoring ładowania

W e-tron funkcja „Monitoring ładowania” może automatycznie wykryć proces ładowania, gdy poziom naładowania wzrośnie o co najmniej 10 procent (jeżeli proces ładowania nie zostanie wykryty automatycznie, użytkownik może wprowadzić go ręcznie). Funkcja ta umożliwia utworzenie i zapisanie podsumowania dla przeprowadzonych procesów ładowania, ich kosztu i liczby przejechanych kilometrów. Gdy Aplikacja Audi connect plug and play połączona jest z DataPlug, automatycznie wykrywany jest przybliżony procent naładowania. Wartość tę można w każdej chwili ręcznie edytować. Gdy proces ładowania zostanie wykryty automatycznie, lokalizacja, w której nastąpiło ładowanie, zostaje zidentyfikowana na podstawie geolokalizacji urządzenia i jest automatycznie zapisywana w funkcji monitoringu ładowania. Lokalizacja może zostać przesłana wyłącznie gdy urządzenie mobilne jest w stanie wykryć prawidłową lokalizację i gdy w ustawieniach urządzenia mobilnego aktywowany został przesył geodanych dla Aplikacji Audi connect plug and play. Jeżeli proces ładowania jest wprowadzany ręcznie, adres można zapisać samodzielnie.
Jeżeli użytkownik nie usunie procesów ładowania, będą one przechowywane w urządzeniu mobilnym do momentu odinstalowania Aplikacji Audi connect plug and play.
Przesył geodanych dla tej usługi może zostać w każdej chwili aktywowany i dezaktywowany w ustawieniach Aplikacji Audi connect plug and play oraz w ustawieniach urządzenia mobilnego.
Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na podstawie umowy usług opisanych w warunkach korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w Sekcji F niniejszej Polityki Prywatności.

F. Narzędzia do śledzenia

Adobe Analytics

Niniejsza aplikacja wykorzystuje usługę analizy internetowej Adobe Analytics do analizy wizyt użytkowników na tej stronie internetowej. Dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Nie możemy wykluczyć, że dostęp do danych użytkownika będzie miała firma Adobe Systems Incorporated z siedzibą w USA, w związku z czym została zawarta odpowiednia standardowa umowa zgodna z wymogami UE (odpowiednie gwarancje dotyczące przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tej standardowej umowie w trakcie podawania danych.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wskazane przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia w sekcji Więcej na pasku zakładek w Ustawieniach i pomocy technicznej. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych w ramach Adobe Analytics, należy otworzyć ustawienia analityki w sekcji Prywatność.
Informacje przechowywane na serwerach Adobe nie mogą zostać bezpośrednio przypisane do konkretnej osoby, ponieważ usługa Adobe Analytics jest używana z następującymi ustawieniami: „Przed geolokalizacją: Zamień ostatni oktet IP na 0” (ang. Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0) oraz „Obfuskacja IP-Usunięte” (ang. Obfuscate IP-Removed). Ustawienie „Przed geolokalizacją: Zamień ostatni oktet IP na 0” powoduje, że adres IP zostaje zanonimizowany przed geolokalizacją poprzez zastąpienie ostatniego oktetu w adresie IP zerami. Dla celów analizy statystycznej przybliżona lokalizacja użytkownika jest dodawana do pakietu śledzenia, który nadal zawiera pełny adres IP. Przed zapisaniem pakietu śledzenia adres IP jest następnie zastępowany pojedynczym, stałym adresem IP – zwanym generycznym adresem IP – po skonfigurowaniu ustawienia „Obfuskacja IP-Usunięte”. Powoduje to usunięcie adresu IP z zapisanego rekordu danych.

G. Prawa użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie skorzystać z następujących praw wobec AUDI AG. Dalsze informacje na temat korzystania z praw przysługującym użytkownikowi można uzyskać na stronie internetowej:
Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych.
Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
Prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli zaistnieje którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO. W takim przypadku użytkownik może zażądać na przykład usunięcia swoich danych, o ile dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Ponadto użytkownik może zażądać usunięcia danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie jego zgody, a użytkownik wycofał taką zgodę.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 18 RODO. Dzieje się tak na przykład w przypadku kwestionowania poprawności danych. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas potrzebny do zbadania poprawności jego danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu: Jeżeli podstawą przetwarzania jest nadrzędny interes lub jeżeli dane użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej albo ze względu na uzasadniony interes AUDI AG lub innej osoby trzeciej. W przypadku sprzeciwu prosimy o poinformowanie nas o powodach wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Poza tym użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego. To samo dotyczy profilowania, jeżeli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.
Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda lub wykonanie zobowiązania umownego i odbywa się ono w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem danych.
Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość i bez podawania przyczyn, samodzielne, pod adresem
Prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (np. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Deutschland/ Niemcy) na sposób, w jaki przetwarzamy dotyczące go dane.

H. Osoba do kontaktu: Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest osobą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych i służy pomocą przy korzystaniu przez użytkownika z przysługujących mu praw. Prosimy o kierowanie zgłoszeń do:
AUDI AG Inspektor ochrony danych
85045 Ingolstadt
Data wersji: czerwiec 2021 r.